Skip to main content
Butter bar
Prepare for emerging threats in 2024: Strategies for enabling business continuity

Zorgplicht voor werknemers op afstand

Veel werknemers werken op dit moment vanuit huis terwijl ze dit eerder niet deden. Ondanks dat er niet op kantoor gewerkt wordt, hebben werkgevers nog steeds een plicht om zorg te dragen voor hun personeel, ongeacht waar zij zich bevinden.

Juist wanneer er niet op kantoor gewerkt wordt, zijn werknemers extra kwetsbaar voor gezondheids- en veiligheidsrisico’s en niet alle beleidsregels houden voldoende rekening met telewerken. Download het whitepaper Duty of Care for a Mobile Workforce: Out of Sight Cannot Mean Out of Mind om meer te leren over:

  • Aan welke vereisten uw beleidsprincipes en -procedures moeten voldoen om het telewerken te faciliteren
  • Hoe u een risicoanalyse kunt uitvoeren om voorspelbare risico’s in te schatten
  • De zorgplicht van de werkgever (Duty of Care) en de juridische gevolgen hiervan
Request a Demo