Skip to main content

HOUD GRIP OP FYSIEKE BEVEILIGINGSACTIVITEITEN

Smart Security

Uniforme beveiligingsactiviteiten

Diefstal, vandalisme, geweldpleging, maatschappelijke onrust en natuurrampen zijn slechts enkele van de incidenten waarmee beveiligers tegenwoordig te maken hebben. De zorg voor de beveiliging van mensen en middelen in het licht van steeds meer en steeds verder uiteenlopende bedreigingen vormt een constante uitdaging voor veel organisaties.

Ook bedrijfsactiviteiten worden voortdurend uitgebreid. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met meer systemen, meer gebruikers en veel meer data. Het beheer van dit alles kan ingewikkeld zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Wanneer uw organisatie bij een incident wordt overspoeld met informatie, kan dit overweldigend zijn. Organisaties moeten de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen zien te krijgen om mensen en middelen te beschermen en de operationele continuïteit te waarborgen.

Everbridge Smart Security helpt organisaties met controle over hun beveiliging door bedreigingen voor mensen of middelen te detecteren en een snelle respons van meerdere teams en systemen te orkestreren, alles via één gebruiksvriendelijk platform.

De meest vertrouwde oplossing voor uniform beheer van fysieke beveiliging

Met meer dan 15 jaar succes in de meest veeleisende omgevingen biedt Everbridge klanten aanzienlijke besparingen:

50%

aan handmatige processen

80%

aan responstijd na alarmen

50%

aan opleidingskosten

25%

aan kosten voor externe bewakers

Uniform situatiebewustzijn

Maak een einde aan silo’s

Technologie heeft maatoplossingen mogelijk gemaakt waarmee beveiligingsteams afzonderlijke problemen kunnen verhelpen, maar dat heeft ook geleid tot disparate data in deze geïsoleerde systemen. Een effectieve respons op een incident vereist dat organisaties in realtime de context begrijpen van wat er gebeurt, zonder dat ze moeten schakelen tussen systemen en platforms en daardoor kostbare tijd verliezen, en zonder dat ze het risico lopen belangrijke informatie over het hoofd te zien.

Everbridge biedt organisaties inzicht in de bedreigingen waarvan sprake is via één centraal beheerscherm: alle relevante bronnen, van wereldwijde risico-informatie tot hyperlokale data uit uw systemen, worden geïntegreerd in één holistisch overzicht.

Everbridge Smart Security stelt organisaties in staat om:

  • echt situatiebewustzijn in de hele organisatie te creëren
  • houding en gedrag rondom beveiliging in realtime te analyseren
  • het risico te verkleinen dat incidenten over het hoofd worden gezien
  • medewerkers, bezoekers en anderen te beveiligen en in contact te houden

Organisaties vertrouwen op Everbridge voor optimaal onderbouwde beslissingen om mensen te beveiligen en middelen te beschermen.

Handel sneller en met vertrouwen

Bij een incident moeten organisaties snel en met vertrouwen kunnen reageren.

Voor kortere responstijden is het essentieel dat de context van een incident direct wordt begrepen.

Automatische besluitvorming en procedures voor naleving van regels dragen eraan bij dat in iedere situatie de juiste stappen worden genomen.

Duidelijke en contextgerelateerde instructies voor vervolgstappen, zoals het activeren van responsteams of het verzenden van instructies naar andere systemen, bieden de zekerheid dat de respons voldoet aan de standaard operationele procedures (SOP’s) van uw organisatie.

Voorkom een overvloed aan informatie

Om situatiebewustzijn te creëren, is het essentieel dat het grote aantal afzonderlijke oplossingen voor fysieke beveiliging waarmee veel organisaties werken, in één centraal beheerscherm wordt geïntegreerd. Maar zonder intelligente alarmverwerking kunnen organisaties te maken krijgen met alarmmoeheid.

De workflow-engine Smart Security analyseert alarmen in correlatie met de locaties, middelen en mensen van de organisatie om prioriteit te geven aan wat belangrijk is en geen tijd te verliezen aan wat onbelangrijk is.

Maak uw fysieke beveiliging toekomstbestendig

Vandaag de dag kan het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen niet sterk genoeg worden benadrukt. Als bestaande systemen zowel een vereenvoudigde gebruikerservaring als een dynamische workflow-engine bieden, draagt dat bij aan de levensduur van die systemen en zijn dure rip-and-replaceprojecten vaak te vermijden.

Smart Security ondersteunt gebruikelijke open-standaardinterfaces en een bibliotheek met honderden eigen SDK’s en API’s die elke maand verder wordt uitgebreid. Dit alles wordt geïntegreerd via een Open Integration Framework dat garant staat voor eenvoudige uitbreiding met nieuwe integraties in elke fase.

“Everbridge heeft technologie, mensen en procedures geïntegreerd voor nieuwe niveaus van bescherming en beveiliging in een iconisch district voor de financiële wereldmarkt in de Verenigde Arabische Emiraten.”

– Martin Grigg, Principal Consultant, PTS – Midden-Oosten

Houd iedereen op de hoogte

Wanneer zich een incident voordoet, moeten organisaties iedereen op de hoogte houden die daarbij betrokken is, zonder uitzondering.

Everbridge Smart Security helpt in noodgevallen hele organisaties in contact te blijven en te informeren – binnen enkele seconden. Met Everbridge is communicatie in twee richtingen mogelijk en kunt u uw responsteam mobiliseren. Weet of uw mensen in veiligheid zijn en of uw activiteiten, toeleveringsketen en merkreputatie worden beschermd.

Bruikbare risico-informatie

Everbridge Smart Security integreert risico-informatie zodat u risico’s van buitenaf of van binnenuit beter kunt bewaken, analyseren en erop kunt reageren.

Door duizenden van de meest betrouwbare gegevensbronnen te combineren met een ervaren team van analisten in ons Risk Intelligence Monitoring Center (RIMC), ontstaat een doelgerichte alarmering in realtime die uw organisatie in staat stelt om wereldwijd incidenten en gebeurtenissen te bewaken en te analyseren. Dit zorgt ervoor dat u aanzienlijk beter kunt reageren op risico’s die een bedreiging vormen voor uw mensen, organisatie en toeleveringsketen.

KLM: Realiseer 360-graden situatiebewustzijn om de toeleveringsketen te beschermen

Vraag een demo aan