Request a Demo

BEHOLD KOMMANDOEN OG FULL KONTROLL

Crisis Management

Crisis Management hero image

Styr hele kriseresponsen fra én enhetlig plattform

Everbridge Crisis Management er integrert med Critical Event Management (CEM)-plattformen, og gir én enkelt løsning for forretningskontinuitet, katastrofegjenoppretting og nødkommunikasjon. I én applikasjon koordinerer kriseteam responsaktiviteter, teammedlemmer og ressurser for å akselerere restitusjonstider under uventede scenarier. Teamet kan for eksempel være dine personer ute i felten, ledelsen, og/eller styret i selskapet – som alle agerer og arbeider fra samme statusbilde (dashboard).

Kommuniser med alle interessenter gjennom én integrert plattform, slik at du aldri trenger å bekymre deg for at responsplanene dine ikke blir utført, eller at du må avbryte ditt krisearbeid for å generere og overlevere en statusoppdatering.

Erfaringer fra vår kunde

PostNord Group har tatt i bruk Everbridge sin løsning for effektiv kommunikasjon ved kritiske hendelser for å kunne oppnå bedre håndtering av hendelser og samtidig sømløs informasjonsflyt for alle involverte.

Les hvordan PostNord har forbedret kommunikasjon ved kritiske hendelser: 
 
 • Samle et helt kriseteam på sekunder ved kun et tastetrykk
 • Redusere nedetiden ved å sikre at normal drift kan gjenopprettes så raskt som mulig 
 • Felles bilde og plattform for alle brukere der de kan styre og analysere responsoppgaver
 

Eksempler på kritiske hendelser

Crisis Management forener Krise-og kontinuitetsplanlegging med håndteringen av kritiske hendelser og krisekommunikasjon. Dette vil sikre raskere håndtering og minske de negative effektene ved alvorlige hendelser. Eksempler på kritiske hendelser som håndteres er:

Behold ledelsen og ha full kontroll

Selv når krisen tar en uventet retning

Statiske planer kan aldri håndtere dagens uforutsigbare verden. Crisis Management sørger for at alle involverte får det samme statusbildet i organisasjonen og gjør dine statistiske planer til dynamiske prosesser hvor du kan legge til oppgaver i sanntid når noe uforutsett skjer.

Sørg for at planer og oppgaver gjennomføres

Til rett tid og i korrekt rekkefølge

Å få en organisasjon til å, i en krisesituasjon, gjennomføre koordinerte aktiviteter krever ofte et stort manuelt arbeid og forsinker krisehåndteringen. Crisis Management hjelper dere å mobilisere, eksekvere planer og fordele oppgaver til personer, grupper eller funksjoner.

Korrekt og oppdatert statusbilde

Et felles dashboard til alle involverte

Å kontinuerlig oppdatere ledelsen om kritiske funksjoner er tidkrevende og stjeler verdifull tid fra andre oppgaver som må gjennomføres. Dedikerte dashboards og statusrapporter gjør at toppledelsen kan monitorere fremdriften i krisesituasjonen uten å avbryte kriseteamet unødig.

Fordeler

 • Mobilisere kriseorganisasjonen raskere
 • Redusere tiden det tar å bli operasjonell igjen med alle tjenester
 • Redusere negative effekter og kostnader ved en kritisk hendelse

Tydeliggjør krisehåndteringen

Crisis Management orkestrerer og håndterer krisaktivitetene, mobiliserer og informerer krisegrupper for å raskere håndtering av krisen. Et felles statusbilde i realtid skaper en felles forståelse i kriseorganisasjonen og utgjør et viktig beslutningsunderlag for toppledelsen.

Fordelene med Crisis Management

 • EN OG SAMME PLATTFORM

  Forener både krise-/kontinuitetsplanlegging og kriskommunikation i en og samme løsning.

 • STATUSBILDE (DASHBOARD)

  Koordinerer krisehåndteringen med statusbilder, planer, logg, chat og konferanseløsning for ledelsen/kriseteam

 • DYNAMISKE OPPGAVER

  Skaper nye oppgaver i sanntid under krisen og linker dem til person, gruppe og funksjon.

 • MOBILITET

  Gjennomføre og håndtere krisen uavhengig av hvilken type av enhet (PC, mobil etc.) som benyttes, og uansett hvor man befinner seg.

 • DOKUMENTBIBLIOTEK

  Alle planer, oppgaver og dokument lagres på et fellesområde utenfor organisasjonens/selskapets egen infrastruktur.

 • communications

  CHAT

  Kommunisere via chat både for kriseledelsen og eventuelt for de som er ute i organisasjonen under krisen