Skip to main content

KRAFTEN I

Håndtering av kriser med vår Critical Event Management

Fordelene ved et system for krisehåndtering

Vi i Everbridge har utviklet plattformen Critical Event Management basert på den sikreste, mest skalerbare og pålitelige infrastrukturen. Plattformen gir deg muligheten til å oppdage trussler i sanntid, samt få bedre situasjonsforståelse med integrert respons og samarbeidsfunksjoner. Alt dette og mer i én enkel visning for hele organisasjonen.

Vår plattform for krisehåndtering sikrerstiller at din organisasjon raskere og sikrere kan:

  • Få klarhet i trusler
  • Reduser tiden det tar å iverksette tiltak
  • Minimer kostnadene med raskt å kunne gjenopprette normal drift
  • Få et felles driftsbilde på tvers av organisasjonen

DE FIRE VIKTIGE KOMPONENTENE I GOD KRISEHÅNDTERING

Vudere. Lokalisere. Respondere.

Analysere.

Vudering av hendelsen

Det er viktig å raskt kunne identifisere en trussel før den blir for kritisk. Sikkerhetspersonell har ofte en utfordring medt å raskt kunne kartelle hvordan hendelsen kan påvirke eiendeler, personell og annet. Tidligere hadde man lite data for nøyaktige prognoser av konsekvenser, men i dag har man ofte overveldende mye data og det kan være utfordrende å enkelt vurdere hendelser opp mot tidligere erfaring og lærdom.

Faktorer som kriminalitet, terror, informasjon fra politiets kanaler, bilder og videoer, publiseringer i sosiale media og intern informasjon fra egne systemer, gjør det nesten umulig å identifisere trusler uten de riktige hjelpemidlene. Med vår plattform Critical Event Management gjør vi det enkelt å samle hundrevis av datastrømmer og visualisere informasjon som er relevant for din virksomhet. Med en plattform for krisehåndtering kan du enkelt se forholdet mellom trusseldata og enkeltpersoner eller anlegg som står i fare.

Lokaliser nøkkelpersonell

Når en trussel har blitt identifisert som en kritisk hendelse, er neste trinn å lokalisere personene:

  • Hvem kan være påvirket av hendelsen?
  • Hvem kan respondere?
  • Hvem trenger å bli informert?

Critical Event Management sikrer på forhånd at personell med riktige sertifiseringer og kompetanse kan kontaktes automatisk for å spare verdifull tid og minimere feil. I tillegg kan data fra HR-systemer, WiFi hotspots og selskapets bookingsystemer brukes til å kartlegge hvor en person var sist lokalisert og hvor han eller hun kan være på vei, i en enhetlig visning. Med våre integrerte løsninger kan informasjonen bli visualisert på et kart sammen med viktige ressurser som: personer, anlegg, avdelingskontorer med med. Dette kan bidra til å avgjøre hvem som faktisk er i fare, og ikke minst identifisere hvem som kan agere raskest. Deres nødresponsen blir da enda mer målrettet og effektiv.

Responder raskere

Minutter kan være avgjørende ved en kritisk hendelse og responstiden er derfor et viktig parameter å fokusere på. For å minimere tiden det tar å respondere under en kritisk hendelse må organisasjonene være forberedt på å følge etablerte prosedyrene (SOPs) i sin Critical Event Management-plattform.

Under en kritisk hendelse kan en Critical Event Management-Plattform signalisere automatisk via alarmer, digitale skilt og andre meldinger basert på type hendelse, alvorlighetsgrad og plassering. For å forenkle samarbeid og effektivisere responstiden kan du umiddelbart aktivere en telefonkonferanse med kritisk personell i et responsteam. Disse funksjonene effektiviserer deres krisehåndtering betydelig og sørger for at din organisasjon forstår hva som skjer og hvorfor, slik at dere kan administere ressurser, minimere påvirkning og forhindre fremtidige hendelser.

Analyser hendelsen i etterkant

Det er vanlig at et responsteam vurderer at en kritisk hendelse er over når den umiddelbare krisen er løst. Tross alt, det er de som presser seg til utmattelse og ofte risikerer sine liv for å beskytte sine venner, kolleger, og selskapets varemerke og omdømme. Allikevel ser vi behov for en prosess som også inkluderer analyse og vurdering av både hendelsen og organisasjonens respons.

I kjølvannet av en kritisk hendelse er det viktig å vurdere effektiviteten av responsen og se etter måter å forbedringer prosessen på. Spør dere selv: Hvilke oppgaver tok for lang tid? Hvilke ressurser manglet? Hvor mange ganger reagerte folk raskt?

Med vår Critical Event Management-plattform kan du enkelt vurdere teamytelse, operativ respons, referansedata og varslingsanalyse. Dette er tilgjengelig i systemet i et konfigurerbart panel eller i rapporter for ytterligere analyse. Gjennom å stadig lete etter bedre måter å forberede seg på, vil man ikke bare kunne forbedre utfallet, men også håndtere hendelsene på en bedre måte. Med de riktige historiske dataene kan organisasjonene begynne å forutse de riktige responsressursene, rutinene og aktivitetene for å redusere konsekvensene.

Planlegg en demo