Skip to main content

AUTOMATISERING AV RESPONS VED EN IT-HENDELSE

IT Alerting

Få full oversikt og kontroll over deres respons på IT-hendelser

I en rapport fra Ponemon Institute fra 2020 ser de på kostander ved driftstans i et datasenter. De fant at den gjennomsnitlige kostnaden ved et ikke-planlagt datasenteravbrudd er på litt mer enn 8,662 USD per minutt. Den beste muligheten for å redusere den totale kostnaden og lengden på en slik hendelse er å optimalisere kommunikasjonen internt og eksternt under hendelsen.

Direkte kontakt med kritisk personell, hvor som helst og når som helst

 • Identifiser automatisk hvem som skal respondere umiddelbart
 • Bruk forberedte meldingsmaler for feilfri kommunikasjon som er skreddersydd de involverte
 • Samle beredskap med 1-klikk, kodefrie smarte konferansebroer og ChatOps
 • Bruk lokal anrops-ID i alle land for høyest mulig engasjement

Ikke gå glipp av et kritisk varsel

 • Vaktplanlegging og oversikt over personell gir deg informasjon om hvem som er tilgjengelig til enhver tid
 • Send varsler i flere kanaler automatisk frem til meldingen bekreftes av mottaker
 • Videresend varsler automatisk til du mottar bekreftelse av mottaker
 • Selvbetjent kalender- og varslingsbehandling for mest mulig effektivitet

Løs problemer raskere

 • Bruk automatisering av arbeidsflyt til å kjøre problemløsning for utbedring av kjente problemer
 • Opprett multiverktøy-integrerte trinn for å bygge ende-til-ende-løsningsplaner
 • Godkjenn endringer med den mobile enheten din for raskere utførelse

Kontinuelig forbedring av responsteamets effektivitet

 • Spor og registrer all responsaktivitet
 • Analyser respons etter team, område eller type
 • Ha kontroll på alle aktiviteter og samtaler

Konsolider dine varslings- og varslingsløsninger med vår Enterprise Platform

 • Med høyt nivå av pålitelighet og tilgjengelighet sikrer du at varsler sendes
 • Oppnå høyeste nivå med sikkerhetssertifikasjoner og datasikkerhet
 • Stol på en plattform som kan møte både dagens og fremtidens behov

Fordeler med vår IT-Alerting plattform

 • Løs kritiske IT-problemer og hendelser raskere
 • Reduser uplanlagte hendelser relatert til IT
 • Eliminer informasjonsoverflod
 • Øke ansvarlighet og samtidig redusere frustrasjonsmomenter
 • Strømlinjeforme hendelsesrespons på kryss av avdelinger, som service, sikkerhet, utvikling og BC/DR Ops

Hva kan Everbridge IT-Alerting gjøre for oss?

IT-Alerting gir deg muligheten til å automatisere og effektivisere måten dere kommuniserer på under store IT-hendelser. Dette gjør det mulig å løse problemer raskere og minimere innvirkningen på virksomheten. Plattformen gir konsistente meldinger til de rette IT-ekspertene og holder alle interessenter og berørte kunder informert om fremdriften.

Primærfunksjoner du finner i Enterprise IT-Alerting

Oversikt over vaktplaner

Bruker IT-avdelingen manuelle prosesser for å holde oversikt over hvem som har vaktskift? Med IT-Alerting kan dere enkelt holde oversikt over hvem som er på vakt om en hendelse skulle oppstå. Dere kan også bestemme hvilke personer og roller som skal få beskjeder basert på type hendelse, fagområde, samt tid og sted.

Identifisering med Smart Routing

Ikke bare lar systemet dere holde styr på hvem som er på vakt, men dere kan også sette opp avanserte rutiner for identifisering av krisepersonell. Basert på en rekke parametere kan dere automatisk sette sammen et kriseteam umiddelbart etter hendelsen har funnet sted. Om noen skulle være utilgjengelig kan automatiske prosesser settes inn for å finne andre i teamet som kan ta samme rolle.

Enklere kommunikasjonskanaler via Smart Channels

Teknologien vår gir deg en enkel måte å sende invitasjoner til deltakere for samarbeid via Smart Conferencing og ChatOps Collaboration.

Få kontroll med Smart Orchestration

Vi gir deg muligheten til å raskt definere og aktivitere en prosess, inkludert det vi kaller orchestration. Du kan også integrere opp mot spesifikke applikasjoner for endringer, samt håndtering av problemer og hendelser.

 • Definer regler basert på negative bekreftelser og tidsrammer
 • Bestem hvilke team som skal engasjeres basert på type hendelse og steg i prosessen
 • Lanser komplekse respons-og varslingscenarier for å enklere samarbeid på tvers av team, interessenter og sluttbrukere
 • Start, overvåk og ta opp konferanser automatisk basert på alvorlighetsgrad av hendelsen

Plattform for selvintegrasjon (IPaas)

Vårt API lar dere enkelt og fleksibelt koble opp flere tredjepartsløsninger til vårt system. Slik kan dere monitorere alt fra billettsystemer, supportdesk, ITSM-systemer, APM-løsninger, og mer. Problemer og hendelser som påvirker disse systemene vil ha bli gjort om til Everbridge Incidents basert på systems logikk.

Smart Analytics

Keep Your People Safe while Re-opening Operations

Interaktive dashbord gir synlighet og innsikt i hendelsesrespons på tvers av alle områder i IT-verden. Smart Analytics analyserer trender for hendelsesrespons som er tilgjengelig etter gruppe, tid eller type hendelse, for å bidra til kontinuerlig forbedring av prosessene og hjelpe ledere med ressursplanlegging og optimalisering av responstider og serviceavtaler. Med interaktiv overvåkning av tidslinjer og tidlig varsling, kan bedrifter proaktivt sikre overholdelse av organisasjonens servicenivå.

 • Administrer aktivt serviceavtaler
 • Forvalte teamkapasitet
 • Overvåke grupperesponsytelse
 • Vurdere hendelsestrender

Produktomtaler – Hør fra dine kollegaer

 

Ressurser

White Paper: Kraften i Critical Event Management Plattformen

Last ned denne rapporten for å lære om de fire systemkravene for å sikre at avgjørende informasjon kommer gjennom – uansett hva.

White Paper: ITSM Best Practices

Last ned denne rapporten, “Streamlining the Major Incident Resolution Process”: Definer, planlegg, bemann og kommuniser, for enkle anbefalinger og gode fremgangsmåter for å effektivisere løsningsprosessen og begrense de negative virkningene ved større IT-hendelser i virksomheten.

Case Study: Forvandle IT-hendelsesresponsen i en global leverandør av helsetjenester

Denne rapporten viser hvordan Everbridge IT Alerting muliggjør en langt mer effektiv tilnærming til større hendelseshåndtering hos en global leverandør av helsetjenester.

Planlegg en demo