Ønsker du en demo?

Kraften i

Critical Event Management

Critical Event Management hero image

Forretningsfordelene med Critical Event Management

Everbridge Critical Event Management-plattformen er bygget på den sikreste, mest skalerbare og pålitelige infrastrukturen med flere lag med redundans for å sikre oppdagelse av trusler i sanntid, situasjonsforståelse, integrert respons og samarbeidsfunksjoner med én enkelt visning i hele bedriften.

Vår tilnærming til Critical Event Management gjør det mulig for organisasjoner å raskt og sikkert: 

 • Få klarhet i trusler 
 • Reduser tiden det tar å iverksette tiltak 
 • Minimer kostnadene med raskt å kunne gjenopprette normal drift 
 • Få et felles driftsbilde på tvers av organisasjonen 

Forrester Research rapporterer at organisasjoner med en helhetlig tilnærming til Critical Event Management er i stand til å minimere virkningen av kritiske hendelser, i moderat eller høy grad, på følgende områder:

 • Inntektsbeskyttelse
 • Kundesikkerhet
 • Varemerke og omdømme
 • Ansattes sikkerhet

Fire komponenter i Critical Event Management

Vurdere. Lokalisere. Agere. Analysere.

Vurder hendelsen

Å identifisere en trussel før den blir for kritisk og forstå hvordan det kan påvirke eiendeler er en utfordring som sikkerhetspersonell står ovenfor. Tidligere var det ofte en utfordring å ha tilstrekkelige data til å kunne gjøre nøyaktige forutsigelser. I dag er det motsatt – mengden av tilgjengelige data er ofte overveldende!

Med økende kriminalitet, terror, informasjon fra politiets kanaler, bilder og videoer, publiseringer i sosiale media og intern informasjon fra egne systemer, kan det bli nesten umulig å identifisere de riktige signalene blant all støyen. Critical Event Management gjør det enkelt å samle hundrevis av datastrømmer og visualisere informasjon som er relevant for virksomheten.  Denne kontekstuelle forståelsen er avgjørende for å se forholdet mellom trusseldata og enkeltpersoner eller anlegg som står i fare.

Finn Nøkkelpersonell

Når en trussel har blitt identifisert som en kritisk hendelse, er neste trinn å lokalisere personene:

 1. Hvem kan være påvirket av hendelsen?  
 2. Hvem kan respondere? 
 3. Hvem trenger å bli informert? 

Critical Event Management sikrer på forhånd at personell med riktige sertifiseringer og kompetanse kan kontaktes automatisk for å spare verdifull tid og minimere feil under en kriserespons. I tillegg kan data fra HR-systemer, WiFi hotspots, selskapets bookingsystemer, brukes til å lage en profil av hvor en person var “Sist lokalisert” og hvor han eller hun kan være på vei, i en enhetlig visning. Med Everbridges integrerte løsninger kan informasjon bli visualisert på et kart sammen med viktige ressurser som personer, anlegg og avdelingskontorer, og bidra til å avgjøre hvem som faktisk er i fare, og hvem som kan agere raskest. Nødresponsen blir da målrettet og mer effektiv. 

Standardiser Responsen

Minutter kan være avgjørende ved respons på kritiske hendelser. For å minimere tiden det tar å agere under en kritisk hendelse, må organisasjonene være forberedt på å følge de etablerte prosedyrene (SOPs) i sin Critical Event Management-plattform.

Når sekunder er viktige, kan en Critical Event Management-plattform automatisere alarmer, digitale skilt og meldinger basert på hendelsestype, alvorlighetsgrad og plassering.  Momenter som å umiddelbart kunne aktivere telefonkonferanse mellom responsteam, muliggjør enklere samarbeid og raskere responstid. Eller retningslinjer for tilpasset eskalering blir automatisk aktivert hvis en rutine brytes. 

Dette bidrar til å forbedre samarbeidet og gjør det mulig for organisasjoner å forstå hva som skjer og hvorfor, slik at de enkelt kan administrere ressurser, minimere påvirkning og forhindre fremtidige hendelser. 

Analyser hendelsen i etterkant

Det er ikke uvanlig at responsteam vurderer at en kritisk hendelse er over når den umiddelbare krisen er løst. Tross alt, det er de som presser seg til utmattelse og ofte risikerer sine liv for å beskytte sine venner, kolleger, og selskapets varemerke og omdømme.

I kjølvannet av en kritisk hendelse, er det imidlertid viktig å vurdere effektiviteten av responsen og se etter måter å gjøre forbedringer. Hvilke oppgaver tok for lang tid? Hvilke ressurser manglet? Hvor mange ganger reagerte folk raskt? 

Med vår Critical Event Management-plattform, er teamytelse, operativ respons, referansedata og varslingsanalyse tilgjengelig i systemet i et konfigurerbart panel eller i rapporter for ytterligere analyse. Gjennom å stadig lete etter bedre måter å forberede seg på, vil man ikke bare kunne forbedre utfallet, men også håndtere hendelsene på en bedre måte. Med de riktige historiske dataene kan organisasjonene begynne å forutse de riktige responsressursene, rutinene og aktivitetene for å redusere konsekvensene.