Skip to main content

Best in Enterprise Resilience™ -sertifiointiohjelma vahvistaa, että organisaatiolla on hyvä valmius hallita kriisi- ja hätätilanteita toiminnan eri osa-alueilla.  Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi ihmisten turvallisuus, liiketoiminnan jatkuvuus ja toimintojen ylläpitäminen, toimitusketjun ja -reittien optimointi, älykkäiden rakennusten ja esineiden internetin (IoT / Internet of Things) yhteenliitettävyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden edistäminen sekä organisaation brändin ja maineen suojeleminen häiriönsietokykyisten ja nopeasti reagoivien IT-järjestelmien avulla entistä virtuaalisemmassa maailmassa.

Lue lisää Best in Enterprise Resilience™ -sertifioinnista

Everbridgen kehittämä CEM Standards FrameworkTM -menetelmä ja siihen liittyvä sertifiointiprosessi perustuvat tietotaitoon, jota on kertynyt 20 vuoden ajalta kymmenistä tuhansista asiantuntijapalveluprojekteista yli 150 maassa ja joka on mahdollistanut kymmeniä miljardeja kriittisiä vuorovaikutuksia. Sertifiointi tarjoaa organisaatioille kokonaisvaltaisen menetelmän, jonka avulla voidaan arvioida ja vertailla yrityksen valmiutta hallita kriisi- ja hätätilanteita. Yritykset, joille on myönnetty CEM CertificationTM, varmistavat työntekijöiden turvallisuuden ja toiminnan tehokkaan jatkuvuuden noudattamalla alan parhaiksi osoittautuneita, häiriönsietokykyä vahvistavia käytäntöjä.

Huippuosaamista kriisi- ja hätätilanteiden hallinnassa 

Nykymaailmassa yrityksen häiriönsietokyky ei ole enää valintakysymysGartnerin raportin mukaan ”Vuoteen 2025 mennessä 70 % toimitusjohtajista edellyttää, että organisaatiossa vallitsee häiriönsietokykyä vahvistava kulttuuri, joka auttaa yritystä selviytymään useista samanaikaisista uhkista, kuten COVID-19, kyberrikollisuus, äärimmäiset sääolosuhteet, yhteiskunnalliset levottomuudet ja poliittinen epävakaus” (Predicts 2021: Organizational Resilience, David Gregory, Roberta Witty, Ron Blair & Katell Thielemann, 4.1.2021).

Jokaisen yrityksen toiminta perustuu sen omaan, ainutlaatuiseen teknologioiden, fyysisten toimipaikkojen, toimitusketjujen ja – ennen kaikkea – ihmisten yhdistelmään, ja kaikki nämä toiminnan osa-alueet kehittyvät jatkuvasti. Tehokas kriisi- ja hätätilanteiden hallintaohjelma auttaa organisaatioita tekemään parempia, tietoon perustuvia strategisia päätöksiä. Samalla se mahdollistaa ja suojaa tulovirtoja, lisää kannattavuutta parantamalla kustannustehokkuutta, vahvistaa brändiä ja mainetta, edistää toiminnan kehittämistä ja täyttää huolenpitovelvoitteen.

Best in Enterprise Resilience™ -sertifiointi tuo organisaatiolle seuraavia etuja:

 • Vertailu alan muihin toimijoihin tarjoaa kokonaiskuvan organisaation suorituksesta, mukaan lukien vahvuusalueista ja kehitysmahdollisuuksista.
 • Häiriönsietokyvyn suunnittelu, budjetointi ja resurssien kohdentaminen on tehokkaampaa.
 • Sijoitetun pääoman tuottoa voidaan parantaa kohdennettujen toimien avulla.
 • Sertifiointi osoittaa, että yritys on sitoutunut häiriönsietokyvyn parantamiseen ja huolenpitovelvoitteeseen, mikä puolestaan lisää työntekijöiden, kumppaneiden, asiakkaiden ja sijoittajien luottamusta organisaatiota kohtaan.
 • Houkuttelevampi työnantajamielikuva helpottaa huippuosaajien rekrytointia ja sitouttamista.
 • Organisaatio saa virallisen tunnustuksen siitä, että se on globaali edelläkävijä kriisi- ja hätätilanteiden hallinnassa.
 • Organisaatio voi palkita yksittäisten työntekijöiden saavutuksia ammatilliseen pätevyyteen perustuvien työntekijäsertifikaattien avulla.

”2020-luvulla – pandemian jälkimainingeissa ja järjestelmäriskin jatkuessa – jokaisen yrityksen on vahvistettava häiriönsietokykyään merkittävästi. Häiriönsietokyvyllä tarkoitetaan organisaation kykyä toteuttaa tehtäväänsä ja visiotaan kriiseistä tai häiriöistä huolimatta, olipa kyseessä äärimmäiset sääolosuhteet, poliittinen kuohunta, kyberhyökkäys tai seuraava pandemia. Itse asiassa uskomme, että häiriönsietokyvystä muodostuu kilpailutekijä organisaatioille, jotka omaksuvat sen yhdeksi toiminnan keskeiseksi periaatteeksi.” (Forrester, Business Resilience Is No Longer Optional, Stephanie Balaouras, 12.5.2020.)

 

Häiriönsietokyvyn ja digitaalisen murroksen sertifiointi lisää luottamusta  

Best in Enterprise Resilience™ -sertifiointi lisää työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamusta siihen, että yrityksen toiminta on vakaalla pohjalla ja että yritys toimii ketterästi ja sietää hyvin häiriötilanteita. Sertifioidut organisaatiot suoriutuivat yhtä hyvin tai paremmin kuin vertailukohteet tärkeimmillä mitattavissa olevilla alueilla ja osoittivat olevansa sitoutuneita digitaalisten järjestelmien ja fyysisten resurssien häiriönsietokyvyn parantamiseen. Tehokas kriisi- ja hätätilanteiden hallintaohjelma auttaa organisaatioita tekemään parempia, tietoon perustuvia strategisia päätöksiä. Samalla se mahdollistaa ja suojaa tulovirtoja, lisää kannattavuutta parantamalla kustannustehokkuutta, vahvistaa brändiä ja mainetta, edistää toiminnan kehittämistä ja täyttää huolenpitovelvoitteen.

 

3 kuukautta. Kriisi- ja hätätilanteiden hallinta-alustan käyttöönoton takaisinmaksuaika on noin kuukautta. Tämä arvio perustuu analyysiin, jossa tarkastellaan miljardiluokan monikansallisen yrityksen kassavirtaa (riskikorjatut arviot).” (Forrester Consulting, The Total Economic Impact™ of Everbridge CEM Platform: Cost Savings and Business Benefits Enabled by a CEM Platform [COVID-19-lisäyksellä, päivätty maaliskuu 2021]) Miten organisaationi voi hankkia sertifioinnin? 

Organisaatio on oikeutettu Best in Enterprise Resilience™ -sertifiointiin CEM Certification -arvioinnin jälkeen. Arvioinnissa organisaatiota tarkastellaan Everbridgen CEM Standards Framework™ -menetelmän avulla.

HANKI Best in Enterprise Resilience™ -SERTIFIOINTI

Arviointia johtaa Everbridgen asiantuntijapalvelutiimi, joka on tarjonnut yli 500 000 tuntia konsultointia tuhansille asiakkaille viimeisen 20 vuoden aikana. Tiimi on ohjannut ja auttanut useita maailman suurimpia ja edistyneimpiä yrityksiä ja instituutioita, jotta nämä onnistuisivat kriisi- ja hätätilanteiden hallintaohjelmissaan.

CEM-arviointi sisältää aloitustyöpajan, arviointihaastattelut, arviointiraportin esittelyn ja ehdotukset kehitystoimenpiteistä. Arvioinnissa tarkastellaan organisaation osaamista neljässä luokassa ja useiden näkökulmien kautta, mukaan lukien:

 • tieto ja analytiikka – omaisuustiedot, uhkien seuranta, raportointi ja havainnot
 • digitaalinen murros – digitaaliset protokollat, integroitu näkymä, skaalautuvat pilvipalvelut
 • älykäs prosessiautomaatio – prosessien hallinta, automaattinen korrelaatio, vasteen aktivointi
 • viestintä ja yhteistyö – paikannukseen perustuva viestintä, multimodaalinen massaviestintä, sitouttaminen ja yhteistyö.

Sertifioiduille yrityksille luovutetaan Best in Enterprise Resilience™ -arviointiraportti, joka esittelee organisaation vahvuuksia ja sisältää vertailuanalyysin, jossa organisaatiota verrataan muihin vastaaviin toimijoihin. Raportti sisältää tietoja parhaista käytännöistä ja kehitysmahdollisuuksista ja tarjoaa siten selkeitä tapoja, joiden avulla organisaatio voi saavuttaa johtavan aseman kriisi- ja hätätilanteiden hallinnassa.

 

EVBG-CEM-Cert-Why-CEM-Matters

Validointi sinun tarpeisiisi – tunnustus, jonka ansaitset 

Best in Enterprise Resilience™ -sertifiointi osoittaa, että organisaatio arvostaa turvallisuutta ja luotettavuutta. Tämä lisää sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien, kuten työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden, luottamusta organisaatiota kohtaan. Luottamus on erottava kilpailutekijä. Best in Enterprise Resilience™ on osoitus luottamuksesta. Liity Best in Enterprise Resilience™ -sertifioitujen yritysten joukkoon ja erotu eduksesi muista organisaatioista. Mukana sellaisia yhtiöitä kuin Discover, Goldman Sachs, NBCUniversal, Dow ja Alexion.

OLETKO VALMIS HANKKIMAAN SERTIFIOINNIN?

Varaa näyttöaika