Skip to main content

VISUALISATIE EN SITUATIEBEWUSTZIJN VOOR HET BEHEREN VAN DREIGINGEN

Visual Command Center

Hoe Visual Command Center werkt

Door gebruik te maken van één enkele, uniforme en geïntegreerde weergave voor het beheren van, en reageren op bedrijfsrisico’s, stelt Visual Command Center organisaties in staat om situatiebewustzijn te creëren en weerbaarder te zijn tegen risico’s op ongekende schaal. Door realtime risico-informatie, situatiebewustzijn en geïntegreerde respons en samenwerking in de hele organisatie, kan uw SOC de impact van dreigingen op hun organisatie beperken of voorkomen. Deze dreigingen kunnen van toepassing zijn op meerdere gebruiksscenarios, zoals Life Safety & Security, Business Continuity en Supply Chain Management.

U kunt Visual Command Center beschouwen als de visualisatie- en orkestratie-motor van het Everbridge Critical Event Management-platform die de stappen van beoordelen, lokaliseren, handelen en analyseren stroomlijnt, waardoor organisaties beter om kunnen gaan met operationele risico’s.

Voordelen

Krijg één gemeenschappelijk operationeel beeld

Visual Command Center zorgt dat u data over bedrijfsmiddelen en risico’s kunt integreren in één gezamenlijk operationeel beeld. Zo kan uw SOC snel dreigingen identificeren die de veiligheid van uw medewerkers kunnen bedreigen of onderbrekingen van uw bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken.

Bereik situatiebewustzijn

Krijg een compleet en gedeeld realistisch beeld van dreigingen waar uw organisatie mee te maken krijgt. Zo kunt u effectief omgaan met alledaagse uitdagingen en snel reageren op rampen wanneer deze zich voordoen.

Zorg voor een gecoördineerde respons

Wanneer de situatie verandert, kunt u door middel van Visual Command Center met belangrijke belanghebbenden samenwerken en communiceren dankzij de integratie met Incident Communications en Mass Notification.

Voorkom hoge kosten

Door beter voorbereid te zijn op risico’s, kan uw organisatie proactiever omgaan met bedreigingen en zo de (financiële) impact hiervan beperken of zelfs voorkomen. Denk aan het sluiten van uw organisatie, boetes of een verloren of beschadigde voorraad.

Laat uw inkomsten groeien

Door uw weerbaarheid tegen risico’s te verbeteren, kan uw organisatie meer risico nemen en hierdoor misschien wel nieuwe markten aanboren of het marktaandeel van concurrenten verkleinen die minder goed voorbereid zijn op het beheersen van operationele risico’s.

Zo werkt Visual Command Center

Klantcases

Demo plannen