Skip to main content

STEL DREIGINGEN VAST, REAGEER AUTOMATISCH

Oplossingen

Beoordelen. Lokaliseren. Handelen. Analyseren.

Onze critical event management software automatiseert de belangrijkste stappen voor het reageren op een dreiging. De software verzamelt dreigingsgegevens van externe en interne bronnen. Zo kunnen klanten risico’s beoordelen en medewerkers en bedrijfsmiddelen die gevaar lopen lokaliseren, evenals de medewerkers die hierop moeten reageren. Vervolgens kunnen klanten hiernaar handelen door, op basis van type dreiging, vooraf gedefinieerde processen uit te voeren zoals met wie contact moet worden opgenomen en hoe, welk bericht moet worden verzonden en wie benaderd moet worden wanneer de persoon die moet reageren niet beschikbaar is. Ons platform stuurt indien nodig vervolgens meldingen en instructies via sms, spraak, e-mail – meer dan 100 modaliteiten – in 15 talen, organiseert conferentiebruggen zodat mensen kunnen samenwerken en analyseert retourberichten. Door deze stappen te automatiseren, kunnen ze snel, zeer betrouwbaar en op schaal worden uitgevoerd op het moment dat elke minuut telt.

Demo plannen