Skip to main content

EVERBRIDGE

Geschiedenis

Onze missie: mensen beschermen en organisaties operationeel houden

Everbridge werd opgericht in 2002, in de nasleep van 11 september, met als missie mensen veilig te houden in kritieke situaties.

In de loop van de tijd hebben we onze capaciteit aanzienlijk uitgebreid, om nog beter te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Wij bieden een Critical Event Management platform dat organisaties helpt de volledige cyclus van een dreiging of incident te beheren: Risico’s inschatten en bepalen welke daarvan relevant zijn voor uw middelen en mensen; Mobiele en reizende werknemers lokaliseren, evenals hulpverleners die zich bevinden in of reizen naar een risicogebied; Acties ondernemen om standaard werkwijzen te automatiseren en zodoende de incidentrespons te starten en beheren; Tenslotte prestaties analyseren om knelpunten bloot te leggen en de reactie op latere gebeurtenissen te verbeteren.

Onze oplossingen voor Critical Event Management worden door meer dan 6.200 organisaties gebruikt om mensen veilig te houden en onderbreking van activiteiten te voorkomen en/of te verminderen wanneer gebeurtenissen, zoals zware weersomstandigheden, geweld op de werkplek, terrorisme, IT- en stroomuitval, milieurampen, reputatieschade, productterugroepringen en medische noodsituaties zich voordoen.

Wij helpen onze klanten om wereldwijd meer dan 2 miljard mensen te beschermen en de weerbaarheid van de activiteiten van een groot aantal toonaangevende organisaties in de wereld te verbeteren.

Door ons Critical Event Management platform te gebruiken, kunnen zij:

  • De doorlooptijden verlagen om een bedreiging te identificeren, bepalen welke middelen en mensen risico lopen en actie ondernemen.
  • Op proactieve wijze acties ondernemen, zoals het omleiden van mensen of het aanpassen van leveranciersketens om veiligheidsrisico’s of onderbrekingen in de productie/dienstverlening te voorkomen.
  • Een gezamenlijke werkomgeving leveren om informatie optimaal uit te wisselen en een eenduidige reactie van de organisatie op bedreigingen te creëren.
  • Alle belanghebbenden op de hoogte houden om tijdige besluitvorming te versnellen.

Een dag zoals alle andere. Tot het dat niet meer is.

Het Everbridge Critical Event Management platform houdt mensen veilig en organisaties operationeel.

Vraag een demo aan