Skip to main content
DE KRACHT VAN

Critical Event Management

Graphic Cem Wheel Rgb 650x650 D74cf97 500 Min

Zakelijke voordelen van Critical Event Management

Het Critical Event Management platform van Everbridge steunt op de veiligste, betrouwbaarste en meest schaalbare infrastructuur. Door een complex systeem van gelaagde informatie bieden wij real-time dreigingsdetectie, situationeel bewustzijn, geïntegreerde reacties en samenwerkingsmogelijkheden met een uniforme weergave voor de hele organisatie.

Door onze aanpak van Critical Event Management kunnen organisaties snel en betrouwbaar:

  • Duidelijkheid krijgen over bedreigingen.
  • De tijd verkorten om actie te ondernemen.
  • De kosten minimaliseren voor het hervatten van de normale werkzaamheden.
  • Een gezamenlijke werkwijze creëren over de hele organisatie.

DE VIER BOUWSTENEN VAN CRITICAL EVENT MANAGEMENT

Beoordelen. Lokaliseren. Handelen. Analyseren.

Gebeurtenissen beoordelen

Het identificeren van een dreiging voordat deze een kritieke massa bereikt en het begrijpen hoe deze van invloed kan zijn op vitale bedrijfsmiddelen, is een uitdaging voor beveiligings- en veiligheidsprofessionals. In het verleden was het een veelvoorkomende uitdaging om voldoende gegevens te verzamelen om nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen. Tegenwoordig is het tegenovergestelde het geval: de hoeveelheid beschikbare gegevens is vaak overweldigend!

Met de verstrekking van gegevens over misdaad, terreur en incidenten vanuit de wetshandhaving, foto’s en video’s van getuigen, trending onderwerpen op sociale media en logistieke informatie uit interne systemen, kan het bijna onmogelijk zijn om een echt signaal te onderscheiden van alle ruis en geruchten. Critical Event Management biedt een eenvoudige manier om honderden gegevens van bedreigingen samen te voegen en de vitale informatie te visualiseren binnen de context van de organisatie. Dit contextuele inzicht is essentieel om de relatie te begrijpen tussen de bedreigingsgegevens en de individuen of voorzieningen die gevaar lopen.

Belangrijke medewerkers lokaliseren

Zodra een bedreiging wordt beschouwd als een kritieke gebeurtenis, is de volgende stap het lokaliseren van mensen:

  1. Wie zou deze bedreiging kunnen treffen?
  2. Wie is er nodig om te reageren op de bedreiging?
  3. Wie moet er worden geïnformeerd?

Critical Event Management zorgt er vooraf voor dat certificeringen, vaardigheden of beschikbaarheid van mensen automatisch wordt toegevoegd aan contactgegevens, zodat waardevolle tijd wordt bespaard en fouten geminimaliseerd op het moment van een crisissituatie. Het gaat nog een stap verder, want gegevens van onder andere toegangssystemen van gebouwen, wifi-hotspots en zakelijk vervoer kunnen worden gebruikt om een eenduidig profiel aan te maken van de laatst bekende locatie van een persoon en de mogelijke bestemming. Met de geïntegreerde oplossingen van Everbridge kan informatie worden gevisualiseerd op een bedreigingskaart naast de belangrijkste middelen: mensen, installaties, regiokantoren of partnerlocaties. Dit kan helpen bepalen wie er daadwerkelijk gevaar loopt en wie er het snelst kan reageren. De noodrespons wordt daardoor doelgerichter en effectiever.

Acties standaardiseren

Elke minuut telt bij het reageren op kritieke gebeurtenissen. Om de gemiddelde tijd voor het oplossen van een kritieke gebeurtenis te verminderen, moeten organisaties bereid zijn hun standaard operationele procedures (SOP’s) volledig uit te voeren binnen een Critical Event Management platform.

Als elke seconde telt kan een Critical Event Management platform alarmen, digitale borden en berichten automatisch in werking zetten op basis van het soort gebeurtenis, de ernst ervan en de locatie. Dit geldt voor elke activiteit, van het onmiddellijk opzetten van vergaderlijnen tot het mogelijk maken van samenwerking en het versnellen van de responstijd. Eventueel wordt er automatisch een aangepast escalatiebeleid in werking gezet als een bepaald protocol wordt geschonden.

Dit verbetert de samenwerking en geeft organisaties inzicht in wat er gebeurt en waarom, zodat zij op eenvoudige wijze de middelen kunnen beheren, de impact minimaliseren en toekomstige incidenten kunnen voorkomen.

Prestaties analyseren

Het is niet ongebruikelijk voor kritieke responsteams om een kritieke gebeurtenis als opgelost te beschouwen zodra de acute crisis voorbij is. Per slot van rekening zijn zij vaak degenen die zichzelf uitputten en soms hun lijf en leven wagen om hun buren, collega’s, de reputatie van de gemeenschap en bedrijfsmerken te beschermen.

In de nasleep van een kritieke gebeurtenis is het echter belangrijk om de effectiviteit van de respons te beoordelen en te zoeken naar manieren om verbeteringen aan te brengen. Welke taken duurden te lang? Welke middelen ontbraken er? Hoe vaak reageerden de mensen echt snel?

Met toegang tot een Critical Event Management platform worden teamprestaties, operationele respons, benchmark-gegevens en meldingsanalyse samengevat in een configureerbaar dashboard of in rapportages voor analyse. Het voortdurend zoeken naar manieren om zich beter te kunnen voorbereiden en beter te reageren op kritieke gebeurtenissen verbetert niet alleen de prestaties wanneer vergelijkbare gebeurtenissen zich voordoen, maar verbetert ook de doeltreffendheid van de respons wanneer onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden. Met de juiste historische gegevens kunnen organisaties de correcte responsmiddelen, protocollen en activiteiten gaan voorspellen om de impact te verminderen.

Vraag een demo aan