Skip to main content

Kritieke gebeurtenissen veroorzaken elke dag bedrijfsverstoringen, van operationele onderbrekingen zoals IT-storingen en verstoringen van de toeleveringsketen tot catastrofale, door de mens veroorzaakte of natuurlijke rampen, zoals natuurrampen.

Het minimaliseren of zelfs afzwakken van de impact van een kritieke gebeurtenis, het voorkomen van onnodige verstoringen en het tegelijkertijd beschermen van uw werknemers is van cruciaal belang. Helaas hebben veel organisaties moeite om dit doel te bereiken. Dit is waar Critical Event Management (CEM) kan helpen.

Vraag een demo aan