Skip to main content

Door middel van interviews en het samenvoegen van gegevens van elf Everbridge-klanten, heeft Forrester een overzicht van de financiële impact van het Everbridge CEM-platform samengesteld.

Download Total Economic Impact Infographic (PDF)Het certificeringsprogramma Best in Enterprise Resilience™ is de standaard voor het meten van de operationele weerbaarheid van organisaties.  Daartoe behoren de veiligheid van medewerkers, continuïteit van de bedrijfsactiviteiten, optimalisering van de toeleveringsketen en -routes, uitbouwen van de interconnectiviteit, efficiëntie en veiligheid van slimme gebouwen en het internet der dingen (IoT), en bescherming van het merk en de reputatie van een bedrijf.

Bekijk het Best in Enterprise ResilienceTM programma

Na 20 jaar ervaring met tienduizenden projecten in meer dan 150 landen en het verzorgen van tientallen miljarden kritieke interacties heeft Everbridge zijn eigen CEM Standards FrameworkTM en een bijbehorend certificeringsproces ontwikkeld om organisaties een end-to-end-methodologie te bieden waarmee hun voorbereiding op dreigingen en incidenten kan worden geëvalueerd en gemeten. Bedrijven die de CEM CertificationTM-status verkrijgen, houden zich aan de best practices in de branche voor het beschermen van hun medewerkers en bedrijfsactiviteiten.

Uitblinken in Critical Event Management 

In de wereld van vandaag is het weerbaar maken van een organisatie geen vrijblijvende keuze meerIn feite zal volgens Gartner, ‘Predicts 2021: Organizational Resilience’ van David Gregory, Roberta Witty, Ron Blair en Katell Thielemann (4 januari 2021), ‘tegen 2025 70% van de CEO’s een cultuur van weerbaarheid van de organisatie verplicht stellen om gelijktijdige bedreigingen zoals COVID-19, cybercriminaliteit, extreme weersomstandigheden, maatschappelijke onrust en politieke instabiliteit het hoofd te bieden.’

Elk bedrijf heeft unieke operationele details, een combinatie van technologieën, fysieke locaties, toeleveringsketens en vooral mensen, die allemaal continu in ontwikkeling zijn. Een krachtig CEM-programma helpt organisaties betere strategische keuzes op basis van gegevens te maken, activeert en beschermt inkomstenstromen, verhoogt de winstgevendheid door efficiënte uitgaven, waarborgt de merknaam en reputatie, stimuleert operationele verbeteringen en zorgt dat wordt voldaan aan de zorgplicht.

De certificering Best in Enterprise Resilience™ biedt organisaties de volgende voordelen:

 • Objectieve prestatievergelijking met branchegenoten, inclusief sterke punten en mogelijkheden voor verbetering
 • Verbetering van de planning, budgettering en toewijzing van hulpmiddelen voor weerbaarheid
 • Verhoging van het investeringsrendement door doelgerichte initiatieven
 • Blijk geven van bedrijfsinzet voor weerbaarheid en zorgplicht, wat vertrouwen wekt bij werknemers, partners, klanten en investeerders
 • Toptalenten aantrekken en vasthouden
 • Erkenning formaliseren op organisatieniveau voor wereldwijd leiderschap in bedrijfsweerbaarheid
 • Beloning van individuele prestaties via werknemercertificeringen op professionele profielen

‘In het huidige decennium zullen de nawerking van de pandemie en voortdurende systeemrisico’s ieder bedrijf dwingen om weerbaarder te worden. Wij denken zelfs dat weerbaarheid (het vermogen om een missie en visie te realiseren, ongeacht welke crisis of verstoring in de vorm van extreem weer, politieke chaos, cyberaanvallen of een nieuwe uitbraak van een ziekte) een concurrentievoordeel zal worden voor wie het als basisprincipe omarmt.’ – Forrester, Business Resilience Is No Longer Optional, door Stephanie Balaouras , 12 mei 2020

 

Gevalideerde operationele weerbaarheid en digitale transformatie zorgen voor vertrouwen  

Als organisatie met de certificering Best in Enterprise Resilience™ geeft een bedrijf werknemers, klanten en belanghebbenden het vertrouwen dat het opereert vanuit kracht, flexibiliteit en weerbaarheid. Gecertificeerde organisaties hebben vaste maatstaven op belangrijke terreinen behaald of overtroffen, en geven blijk van hun inzet voor operationele weerbaarheid op digitaal en fysiek gebied. Een krachtig CEM-programma helpt organisaties betere strategische keuzes op basis van gegevens te maken, activeert en beschermt inkomstenstromen, verhoogt de winstgevendheid door efficiënte uitgaven, waarborgt de merknaam en reputatie, stimuleert operationele verbeteringen en zorgt dat wordt voldaan aan de zorgplicht.

 

3 maanden. Volgens een analyse die uitgaat van cashflowanalyse van een internationaal bedrijf met een omzet van miljoenen (schattingen met gewogen risico) betaalt het CEM-platform zichzelf in ongeveer maanden terug.’ – Forrester Consulting, The Total Economic Impact™ of Everbridge CEM Platform: Cost Savings and Business Benefits Enabled by a CEM Platform (met een COVID-19-addendum van maart 2021) 

Hoe kan mijn organisatie worden gecertificeerd? 

Organisaties komen in aanmerking voor de certificering Best in Enterprise Resilience™ na een CEM-certificeringsbeoordeling. Deze beoordeling evalueert organisaties die werken met het CEM Standards Framework™ van Everbridge.

BEHAAL DE CERTIFICERING Best in Enterprise Resilience™

De beoordeling wordt uitgevoerd door het Everbridge Professional Services-team, dat in de afgelopen 20 jaar meer dan 500.000 uur consultancy aan duizenden klanten heeft gegeven en dat het succes van Critical Event Management-programma’s voor veel van de grootste en meest geavanceerde bedrijven en instellingen ter wereld heeft gemanaged en ondersteund.

De CEM-beoordeling omvat een oriënterende workshop, beoordelingsgesprekken, een bespreking van het beoordelingsrapport en activiteiten voor verbetering. Met de beoordeling worden de competenties van uw organisatie in vier categorieën en verschillende dimensies onderzocht, waaronder:

 • Data en analyse: activagegevens, bewaking van bedreigingen, rapportage en inzichten
 • Digitale transformatie: gedigitaliseerde protocollen, geïntegreerde weergave, schaalbare cloud
 • Intelligente procesautomatisering: harmonisatie, automatische correlatie, responsactivering
 • Communicatie en samenwerking: communicatie op basis van locatie, massaal multimodaal, betrokkenheid en samenwerking

Gecertificeerde bedrijven ontvangen een beoordelingsrapport voor Best in Enterprise Resilience™ waarin de sterke punten worden beschreven en een vergelijkende analyse wordt gegeven om te laten zien hoe de organisatie presteert ten opzichte van andere. Best practices en mogelijkheden voor verbetering worden in detail beschreven om een duidelijk traject te bieden waarmee u een topstatus in CEM kunt bereiken.

 

De validatie die u nodig hebt, de erkenning die u verdient 

Met de certificering Best in Enterprise Resilience™ laat uw organisatie zien dat het waarde hecht aan veiligheid en betrouwbaarheid, en dat schept vertrouwen en zekerheid bij interne en externe belanghebbenden zoals werknemers, klanten en partners. Vertrouwen is een concurrentievoordeel. De certificering Best in Enterprise Resilience™ is het bewijs van dat vertrouwen. Sluit u aan bij bedrijven zoals Discover, Goldman Sachs, NBCUniversal, Dow en Alexion met de certificering Best in Enterprise Resilience™ en onderscheid u van de massa.

BENT U KLAAR VOOR CERTIFICERING?

Volgens het zesde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties hebben we wereldwijd steeds vaker te maken met extreme natuurverschijnselen, zoals meer en hevigere regenval en overstromingen, maar ook intensere droogte. Ook zal de zeespiegel blijven stijgen. Deze natuurrampen en zware weersomstandigheden vormen een serieuze bedreiging voor de openbare veiligheid en bedrijfscontinuïteit. Veel organisaties zijn hier echter slecht op voorbereid.   

 

Moeten organisaties zich hierop voorbereiden?

Een recent lokaal voorbeeld zijn natuurlijk de overstromingen in België, Duitsland en Nederland, waarbij bedrijven te maken kregen met waterschade en hele gebieden onbegaanbaar werden. De overstromingen veroorzaakten schade aan gebouwen en verstoorden de productieketens. Volgens een recent rapport nam het aantal vertragingen met vracht tussen de 26% en 32% toe naar aanleiding van de overstromingen. Als dergelijke overstromingen dan ook nog eens plaatsvinden in havengebieden of andere gebieden met veel industrie, kan de impact enorm zijn. Daarom is het belangrijk om op tijd een inschatting te kunnen maken van de situatie en betrokkenen zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien.

 

Technologie faciliteert crisisrespons

Reacties op dergelijke incidenten worden vaak vertraagd en processen bemoeilijkt doordat organisaties veel afzonderlijke processen hebben. Hierdoor verloopt communicatie tussen crisisteams en commandocentra niet goed of niet snel genoeg. Als u zulke gevaren – zoals sneeuw en ijzel, heftige stormen, extreme droogte, hoogwater en overstromingen – beter kunt tracken en voorspellen, kunt u ook sneller reageren op deze incidenten en de impact ervan verkleinen. Severe weather preparedness, oftewel voorbereid zijn op zware weersomstandigheden, moet op de agenda staan bij elke organisatie. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie beter voorbereid is en sneller kan reageren op zo’n gebeurtenis? Everbridge hanteert hierbij vier fasen.

   1. Beoordelen

    Het verzamelen van realtime, nauwkeurige (situationele) informatie is de eerste stap om een dreiging, de omvang en de potentiële impact gedegen in kaart te brengen. Zogenaamde threat intelligence feeds kunnen informatie verstrekken over openbare veiligheid, weersvoorspellingen en informatie van de locatie waar de gebeurtenis plaats zal vinden. Zonder deze data kan een juiste vervolgactie simpelweg niet worden beoordeeld. Een CEM-platform maakt bijvoorbeeld verbinding met veel andere applicaties zoals weerapplicaties.

   2. Lokaliseren

    Alleen door te voorspellen dat er iets staat te gebeuren, kunnen organisaties hun actieplannen op tijd in werking stellen. Het is belangrijk dat belanghebbenden snel en eenvoudig geïnformeerd worden en instructies krijgen, bijvoorbeeld door middel van massa-notificatie. Het gaat dan niet alleen om de medewerkers die in gevaar zijn omdat ze op de locatie van de gebeurtenis zijn, maar ook om eerstehulpverleners en medewerkers die in de buurt zijn en kunnen helpen. Breng ook in kaart waar alle belangrijke bedrijfsmiddelen zich bevinden. U kunt snel reageren en de communicatie automatiseren. Wanneer er bijvoorbeeld een ernstige storm is, zorgt u ervoor dat vrachtwagens hoger dan een bepaalde hoogte niet meer de weg op gaan. Ook ziet u waar vrachtwagens zich bevinden en of ze gevaar lopen, zodat u de bestuurders snel kunt informeren.

   3. Handelen

    Vervolgens onderneemt u snel en besluitvaardig actie om de impact op uw organisatie te verminderen of helemaal te elimineren. Bedrijven hebben vaak een playbook met informatie over bijvoorbeeld de mensen die betrokken moeten worden, wie geïnformeerd moet worden en wie bepaalde acties moet ondernemen. Daarnaast kunt u onderdelen van de crisisrespons automatiseren – zoals standard operating procedures (SOP’s), escalatiebeleid, actieplannen en communicatie – zodat teams over de informatie en data beschikken die ze nodig hebben om snel te handelen. 

   4. Analyseren

    Ook na de gebeurtenis moet er actie ondernomen worden. Elke reactie op zware weersomstandigheid genereert waardevolle data. Door deze data en de acties te evalueren, analyseren en hiaten te identificeren en kunt u verbeteringen doorvoeren om de crisisbeheersing tijdens een volgende gebeurtenis nóg beter laten verlopen. Nuttige data zijn responspercentages van medewerkers, bezoekers, omwonenden en teams en data over of de berichten goed zijn aangekomen. Zo reageert u automatisch en sneller op natuurrampen en kunt u mensen beschermen en bedrijfscontinuïteit garanderen.

  Is uw organisatie voorbereid? Download het whitepaper “Voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden met Critical Event Management (CEM)”.

Wat: 

PSIM staat voor Physical Security Information Management, ofwel fysiek beveiligingsinformatiebeheer. Deze software is ontworpen om via een uniforme gebruikerservaring meerdere, op zichzelf staande beveiligingsapplicaties te integreren, workflows en processen te automatiseren en controle over apparatuur mogelijk te maken.

De software kan worden ingezet als platform voor fysieke beveiliging of als onderdeel van een breder platform voor Critical Event Management (CEM).

 

HOE:

PSIM verzamelt en correleert gebeurtenissen uit bestaande uiteenlopende beveiligings- en informatiesystemen (video, toegangsbeheer, sensoren, analyses, netwerken, gebouwsystemen, cyber, enzovoort). Dit stelt medewerkers in staat om situaties nauwkeurig in te schatten en problemen proactief op te lossen.

WAAROM:

PSIM biedt tal van voordelen voor de organisatie, waaronder meer controle, een beter situatiebewustzijn en managementrapportages.

Uiteindelijk stellen deze oplossingen organisaties in staat de kosten te verlagen door efficiënter te werken en de beveiligingsmentaliteit te verbeteren dankzij meer gerichte informatie en een betere naleving van procedures.

KENMERKEN VAN PSIM-PLATFORMS:

Een compleet PSIM-softwaresysteem biedt zes belangrijke voordelen waarmee het zich onderscheidt van andere vormen van beheer van fysieke beveiliging:

 1. Integratie – PSIM biedt een open architectuur voor het integreren van gegevens uit een willekeurig aantal uiteenlopende beveiligingsdevices of -systemen, ongeacht de leverancier ervan.
 2. Analyse – PSIM biedt een workflow-engine die gegevens, incidenten en waarschuwingen analyseert en correleert om te bepalen wat er aan de hand is en prioriteiten toe te kennen.
 3. Verificatie – PSIM presenteert de relevante informatie over een situatie en standaard operationele procedures (SOP’s) op basis van de beleidsregels van een organisatie.
 4. Oplossing – PSIM ondersteunt de bediening en besturing van devices, zodat gebruikers actie kunnen ondernemen en incidenten kunnen oplossen zonder naar andere softwaresystemen te hoeven overschakelen.
 5. Rapportage – PSIM structureert de gegevens van de geïntegreerde systemen om een “single source of truth” te bieden ten behoeve van naleving, rapportage en training.
 6. Auditing – PSIM houdt alle ontvangen informatie bij en registreert interacties van de operator en systeemwijzigingen voor een grondige analyse.

 

DIT DOET PSIM:

Naast de voordelen van tijdsbesparing en efficiëntie zorgt PSIM ook voor risicobeperking. Dit komt door automatisering en garantie van naleving van beleidsregels, snellere responstijden en nauwkeurige systeemoverkoepelende rapportages. Ook wordt er voorkomen dat u gebonden bent aan specifieke technologie.

PSIM maakt bedrijfsprocessen mogelijk die essentieel zijn voor elke moderne security-afdeling, zoals voortdurende procesverbetering, trainingen, statuscontroles van systemen en nog veel meer.

VERIFICATIE VAN BEDREIGINGEN:

Bij veel van de waarschuwingen die in de beveiligingsomgeving binnenkomen, gaat het niet om echte bedreigingen.

Er moet een prioriteit aan worden toegekend al naar gelang risico en relevantie, zoals het tijdstip van de dag, de locatie van medewerkers en tal van andere kritieke factoren.

Alarmbeheer moet dynamisch plaatsvinden om de echte ‘hot alerts’ te vinden die aangeven dat er actie moet worden ondernomen.

Aangesloten systemen en automatisering van processen zoals alarmering van belangrijke personen, videoverificatie en Service Level Agreements (SLA) dragen bij aan situatiebewustzijn en zorgen ervoor dat waarschuwingen snel worden opgevolgd en optimaal onderbouwde beslissingen worden genomen.

UNIFORME BEVEILIGING:

PSIM stelt organisaties een samenhangende, uniforme beveiligingsstrategie te ontwikkelen.

Enkele van de voordelen hiervan zijn:

 • Volledig situatiebewustzijn met betrekking tot alle aspecten van de beveiliging
 • Consistente beveiligingsniveaus op alle locaties (geen zwakke schakels)
 • Kostenbesparingen vanwege efficiëntere bemande bewaking
 • Kostenbesparingen vanwege een kleiner aantal control rooms en vermindering van het aantal vierkante meters
 • Monitoring op afstand dankzij gedistribueerde besturing en controle
 • Geautomatiseerde rapporten en dashboards voor het gehele beveiligingsdomein

INVESTERINGSRENDEMENT (ROI) VAN BEVEILIGING:

Beveiligingsactiviteiten vragen om de kracht van automatisering want alleen dan is het mogelijk om snel en accuraat beslissingen te nemen op basis van specifieke beleidsregels en procedures van een organisatie. 

Veel beveiligingsactiviteiten zijn in de loop van de jaren organisch gegroeid, met de stapsgewijze invoering van op zichzelf staande oplossingen. 

Vanuit strategisch oogpunt concentreren toonaangevende organisaties zich op het verbeteren van houding en gedrag rondom beveiliging om superieure operationele veerkracht te bieden, in plaats van alleen maar te proberen om de beveiligingskosten te verlagen.

Bij veiligheid en beveiliging gaat het niet langer om bewakers, poorten, observatie en reactie, maar om automatisering, analyse en proactieve controle.

PSIM is de perfecte katalysator geworden voor deze transitie van op zichzelf staande oplossingen die afhankelijk zijn van constante monitoring en input door beveiligingspersoneel, naar een informatiegestuurd platform voor proactief beheer van het toenemende hoeveelheid informatie in de control room.

WHITEPAPER: DE ROI VAN CONTROL CENTER

Bekijk deze 10 minuten durende demo van het Everbridge Critical Event Management platform.

Demo plannen