Request a Demo

Uw plannen voor crisisrespons mobiliseren

Crisis Commander

Crisis Commander hero image

Zo werkt Crisis Commander

Of u zich nu zorgen maakt over ernstige ongelukken, door de mens veroorzaakte of natuurlijke rampen, verstoringen in de leveranciersketen, IT-uitval of beveiligingslekken, Everbridge Crisis Commander kan een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn voor crisiscommunicatie en -respons. Zodra uw teams zijn geïnformeerd en gemobiliseerd, levert Crisis Commander mobiele samenwerkingsmogelijkheden, waarbij informatie, herstelplannen en checklists voor crisis-voorvallen kunnen worden gedeeld en beoordeeld. Taakstatussen binnen de organisatie kunnen centraal worden getraceerd en belangrijke beslissingsmomenten kunnen eenvoudig worden geëscaleerd en gevolgd. Ideeën en aanbevelingen kunnen door teams en individuen worden gedeeld, ongeacht hun fysieke locatie.

Met Crisis Commander kunt u de responsplannen snel kenbaar maken aan elke werknemer. Leden van een responsteam hebben toegang tot een mobiel kader en communicatie-infrastructuur om mensen te informeren, leden van een responsteam te mobiliseren, rampenplannen uit te voeren en effectief samen te werken terwijl essentiële belanghebbenden op de hoogte worden gehouden.

Crisis Commander Collaboration

Crisis-, noodgeval- en Business Continuity plannen

Crisis Commander stelt beheerders in staat: Rampenplannen, documenten, contactlijsten en vergaderagenda’s in te voeren in onderliggende systemen om wereldwijde consistentie van BC-werkwijzen en procedures te handhaven. Teams kunnen:

  • Automatische herinneringen instellen om plannen te herzien en te updaten.
  • Automatische, ingebouwde herinneringen instellen die gebruikers helpen de plannen, documenten, contactgegevens en essentiële informatie actueel te houden.
  • Aangepaste takenlijsten instellen op basis van rol en type incident en automatisch de afronding van taken traceren.

Contextual Message Delivery

Benut de kracht van het Everbridge Critical Event Management platform om het contact leggen via sms, e-mail, pushberichten etc. te automatiseren en zodoende wereldwijd te communiceren met werknemers die nu aan het werk zijn of zijn ingeroosterd voor een toekomstige dienst.

“Crisis Commander geeft een overzicht en status voor al onze dochterondernemingen in het geval van een crisis. De meldingsfunctie heeft aangetoond bijzonder effectief te zijn.”

Bjarne Jarberg, Security Manager, Det Berlingske Officin A/S

Situation Report, Log & To-Do List

Sla elke afgeronde actie automatisch op binnen Crisis Commander met een tijd- en datumstempel in het centrale logboek. Het logboek laat een gedetailleerd verslag zien van de acties die zijn ondernomen, wanneer en door wie, waardoor responsleiders zich kunnen richten op kritiekere taken. ‘To-do’-lijsten traceren nieuwe zaken die nog moeten worden afgerond.

Virtual Meeting Rooms

Roep vergaderingen snel bijeen met vooraf ingestelde, flexibele agenda’s voor crisisresponsactiviteiten om de effectiviteit van vergaderingen te verbeteren. Alle vergaderagenda’s zijn volledig flexibel en kunnen worden geactiveerd en bijgewerkt in real-time. Alle notulen en beslissingen die worden genomen tijdens de vergaderingen worden geregistreerd met een tijd- en datumstempel.

Voordelen

  • Integratie met het Everbridge Critical Event Management platform
  • Mobiele samenwerking en controle binnen handbereik
  • Verhoogde efficiëntie van de respons
  • Grotere controleverantwoordelijkheden
  • Gestandaardiseerde processen voor bedrijfscontinuïteit