Skip to main content
10 tips for å være forberedt på nye sikkerhetstrusler

10-trinns guide: Slik forbereder du deg på sikkerhetstrusler

Verden er stadig i endring, og det blir stadig viktigere at bedriftsledere er i stand til å takle sikkerhetstrusler for deres organisasjon. De nye truslene som utvikler seg blir stadig mer avanserte og komplekse, og de kan komme fra mange ulike hold.

 

For å holde din bedrift og dine ansatte trygge, er det helt nødvendig at dere er godt forberedt på og motstandsdyktige mot eventuelle sikkerhetstrusler. Din organisasjon bør være klare til å håndtere trusler av økonomisk, teknologisk, samfunnsmessig, miljømessig eller geopolitisk natur, og kontinuerlig holde styr på nye sikkerhetstrusler som er i utvikling.

Heldigvis er det mye du kan gjøre for å beskytte deg mot angrep og forberede deg på kritiske hendelser, og det finnes hjelpemidler som kan hjelpe deg på veien. Det globale programvareselskapet Everbridge har produsert en ny guide som kan hjelpe deg og din bedrift med å være godt forberedt på eventuelle sikkerhetstrusler.

Med den nye e-boken fra Everbridge, 10-trinns guide for nye sikkerhetstrusler, kan du dra nytte av selskapets lange erfaring med håndtering av sikkerhetstrusler. Denne guiden samler nyttig innsikt fra toppbedrifter som har distribuert noen av de største og mest sofistikerte sikkerhetssystemene verden over.

Everbridge er den globale lederen når det gjelder krisehåndtering, og når det gjelder utviklingen av komplekse sikkerhetsprogram for din virksomhet kan vår erfaring og innsikt hjelpe dere med å nå deres langsiktige sikkerhetsmål. Ved bruk av stegene vår guide setter frem, kan du få en best mulig forståelse av de ulike truslene som kan oppstå og hvordan din bedrift kan rustes mot disse på best mulig måte. Everbridge kan hjelpe deg med å identifisere potensielle trusler kjappere, planlegge og automatisere responsen din, og sørge for at din bedrift og dine mennesker er trygge.

Det er nå viktigere enn noen gang før å få oversikt over sikkerhetsaspektene ved din bedrift. Covid-19-pandemien har ført til at svært mange bedrifter og virksomheter har satt et høyere fokus på digital sikkerhet og krisehåndtering. Mange har jobbet hjemmefra gjennom disse usikre tidene, og bedriftsledere har sett behovet for økt sikkerhet mot sikkerhetstrusler når det gjelder både IT og det å holde mennesker trygge. For mange bedrifter er sikkerhet nå mye høyere oppe på agendaen, og ledere ønsker å utvikle kompetanse og planer for hvordan de kan beskytte sin organisasjon og sine mennesker mot ulike sikkerhetstrusler. Everbridge har lang erfaring med å distribuere noen av de største og mest komplekse sikkerhetssystemene over hele verden, og denne nyttige guiden samler verdifull innsikt angående hvordan bedrifter kan forberede seg på sikkerhetstrusler.

Som bedriftsleder har du mye å holde styr på, men det å få en fullstendig forståelse av risikoen og de ulike truslene virksomheten din står overfor både med tanke på IT-sikkerhet og kritiske hendelser er noe av det viktigste du kan gjøre. Akkurat nå har de fleste bedrifter verden over fokus på å håndtere utfordringene i forbindelse med koronapandemien, men nye trusler mot bedriften din kan være rett rundt hjørnet. Derfor er det viktig at ledelsen legger vekt på viktigheten av sikkerhetsutvikling innen organisasjoner, og sørger for at dere er godt forberedt på eventuelle sikkerhetstrusler. 

Med Everbridge kan du få en bedre forståelse av det fulle trusselbildet du står ovenfor, utvikle kompetanse til å takle sikkerhetstrusler og etablere de riktige prosessene og strategiene for å navigere en krisesituasjon. Vår kompetanse og programvare vil gjøre det mulig for dere å ha fokus på innsiktsdrevet beslutningstaking, som er helt uvurderlig i en krisesituasjon der hvert sekund teller.

Sikkerhetstrusler er en del av hverdagen for alle bedrifter i vår nye digitale verden. Det er svært viktig at bedrifter av alle størrelser er godt forberedt på truslene som venter dem, og har godt utviklede strategier på plass for å minimere risiko. Ved bruk av denne nyttige 10-trinns guiden kan du dra lærdom av vår erfaring fra mange år med å distribuere noen av verdens mest komplekse sikkerhetssystem. Hvis du er interessert i å vite mer, kan du laste ned vår nyeste e-bok her.

 
Avtal en demonstrasjon