Skip to main content

Hold menneskene trygge og virksomheten i gang. Raskere.

Identifiser trusler raskere, og automatiser responsen, og oppnå kostnadsbesparelse.

Vi lanserer Best in Enterprise Resilience™-sertifisering for bedrifter

Basert på 20 års erfaring gir vi din bedrift en sertifisering som bekrefter at dere er forberedt på krisehåndtering.

LØSNINGER FOR KRITISKE HENDELSER

Vær forberedt på det uforutsette

Uvær, vold, terrorisme, IT-angrep, strømbrudd, miljøutslipp, utstyrssvikt og angrep fra sosiale medier er kritiske hendelser som bedrifter og varemerker kan være utsatt for daglig. Derfor er det viktig ha løsninger på plass mot alt som kan true sikkerheten og omdømmet til din virksomhet.

Hold ansatte trygge overalt

Varsle alle besøkende

Automatisere responsen ved IT-hendelser

Forutse og forhindre avbrudd i virksomheten

Everbridge Critical Event Management

Vår plattform kombinerer situasjonsovervåkning i sanntid og en rekke andre nyttige funksjoner slik at din virksomhet kan handle raskt og effektiv om en krise skulle oppstå.

I 2020 bisto vi 6 300+ kunder med å håndtere kritiske hendelser ved å nå ut til mer enn 2 milliarder mennesker i over 200+ land.

bryte ned informasjonssiloer

En plattform for hele organisasjonen

Bruk én felles plattform til å samle risikodata, finne personer og ressurser, iveksette tiltak, administere hendelser og analysere resultater.

Planlegg en demo