Skip to main content

BEHOLD KOMMANDOEN OG FULL KONTROLL

Crisis Management

Styr hele kriseresponsen fra én enhetlig plattform

Everbridge Crisis Management er integrert med Critical Event Management (CEM)-plattformen, og gir én enkelt løsning for forretningskontinuitet, katastrofegjenoppretting og nødkommunikasjon. I én applikasjon koordinerer kriseteam responsaktiviteter, teammedlemmer og ressurser for å akselerere restitusjonstider under uventede scenarier. Teamet kan for eksempel være dine personer ute i felten, ledelsen, og/eller styret i selskapet – som alle agerer og arbeider fra samme statusbilde (dashboard).

Kommuniser med alle interessenter gjennom én integrert plattform, slik at du aldri trenger å bekymre deg for at responsplanene dine ikke blir utført, eller at du må avbryte ditt krisearbeid for å generere og overlevere en statusoppdatering.

Erfaringer fra vår kunde

PostNord Group har tatt i bruk Everbridge sin løsning for effektiv kommunikasjon ved kritiske hendelser for å kunne oppnå bedre håndtering av hendelser og samtidig sømløs informasjonsflyt for alle involverte.

Les hvordan PostNord har forbedret kommunikasjon ved kritiske hendelser: 

  • Samle et helt kriseteam på sekunder ved kun et tastetrykk
  • Redusere nedetiden ved å sikre at normal drift kan gjenopprettes så raskt som mulig 
  • Felles bilde og plattform for alle brukere der de kan styre og analysere responsoppgaver.

Eksempler på kritiske hendelser

Crisis Management forener Krise-og kontinuitetsplanlegging med håndteringen av kritiske hendelser og krisekommunikasjon. Dette vil sikre raskere håndtering og minske de negative effektene ved alvorlige hendelser. Eksempler på kritiske hendelser som håndteres er:

Vær og naturkatastrofer

Infrastrukturproblem

Omdømme problemer

Problem med verdikjeder

Brann og ulykker

Elektrisitet og vannforsyning

Protester og demonstrasjoner

Produktreturer

Behold ledelsen og ha full kontroll

Selv når krisen tar en uventet retning

Statiske planer kan aldri håndtere dagens uforutsigbare verden. Crisis Management sørger for at alle involverte får det samme statusbildet i organisasjonen og gjør dine statistiske planer til dynamiske prosesser hvor du kan legge til oppgaver i sanntid når noe uforutsett skjer.

Sørg for at planer og oppgaver gjennomføres

Til rett tid og i korrekt rekkefølge

Å få en organisasjon til å, i en krisesituasjon, gjennomføre koordinerte aktiviteter krever ofte et stort manuelt arbeid og forsinker krisehåndteringen. Crisis Management hjelper dere å mobilisere, eksekvere planer og fordele oppgaver til personer, grupper eller funksjoner.

Korrekt og oppdatert statusbilde

Et felles dashboard til alle involverte

Å kontinuerlig oppdatere ledelsen om kritiske funksjoner er tidkrevende og stjeler verdifull tid fra andre oppgaver som må gjennomføres. Dedikerte dashboards og statusrapporter gjør at toppledelsen kan monitorere fremdriften i krisesituasjonen uten å avbryte kriseteamet unødig.

Fordeler

  • Mobilisere kriseorganisasjonen raskere
  • Redusere tiden det tar å bli operasjonell igjen med alle tjenester
  • Redusere negative effekter og kostnader ved en kritisk hendelse

Tydeliggjør krisehåndteringen

Crisis Management orkestrerer og håndterer krisaktivitetene, mobiliserer og informerer krisegrupper for å raskere håndtering av krisen. Et felles statusbilde i realtid skaper en felles forståelse i kriseorganisasjonen og utgjør et viktig beslutningsunderlag for toppledelsen.

Øvrige ressurser

Press Release: Lansering av Crisis Management

Everbridge lanserer Crisis Management for å koordinere og optimalisere organisasjoners krisehåndtering.

Datablad: Crisis Management

Behold kommandoen og full kontroll
Everbridge Crisis Management gir organisasjoner en felles løsning for Krise-/kontinuitetsplanlegging, krisehåndtering og krisekommunikasjon.

Datablad: Mass Notification

Hold relevante personer oppdatert
Everbridge Mass Notification gjør at man via et grafisk grensesnitt (f.eks. et kart) kan sende kritiske meldinger til personer, grupper, lokasjoner og funksjoner

Avtal en demonstrasjon