Skip to main content

Offentlig sikkerhet

Beskytt offentligheten før, under og etter
kritiske hendelser.

Løsninger offentlig sikkerhet min

Varsle, informer og beskytt offentligheten

Ledere innen offentlig sikkerhet er avhengige av Everbridges løsninger for offentlig sikkerhet for å identifisere risiko og muliggjøre samarbeid i sanntid på tvers av team og virkekretser. Everbridge oppfyller spesifikke data- og samsvarskrav i land over hele verden for å sikre at folk er trygge uansett hvor de bor, jobber og er på besøk.

Sørg for at ingen blir etterlatt

Sikkerhet

Bli tidlig informert

  • Motta tidlige varsler via hyperlokale værfeeder for å oppdage og iverksette tiltak ved forestående trusler.
  • Få sanntidsinnsyn i pågående situasjoner, slik at du kan ta velbegrunnede beslutninger.
  • Integrer med andre systemer som HR, IT og CAD for å få en helhetlig oversikt.
Sikkerhet

Responder raskere

  • Mobiliser et koordinert responsteam raskt.
  • Automatiser oppgaver og kommunikasjon mellom systemer for å handle raskt og redusere feil.
  • Nå de rette folkene på et øyeblikk, med sikre meldinger.
Sikkerhet

Nå alle

  • Kommuniser med offentligheten gjennom alle tilgjengelige kanaler.
  • Bruk teknologi som kan bidra til evakuering eller skape toveis kommunikasjonskanaler, slik at ingen etterlates.
  • Samle inn viktig informasjon for raskt å forstå hvor det er behov for hjelp og ressurser.

Forbered deg på alle farer

Utarbeid planer for å beskytte offentligheten mot risiko, og forbered deg på å handle når en situasjon oppstår. Få sanntidsinnsyn i pågående situasjoner, og mobiliser tjenester raskt fra én enkelt glassrute.

Løsninger for offentlig sikkerhet
Offentlig sikkerhet-mobilisering

Mobiliser og kommuniser øyeblikkelig

Send ut offentlige advarsler og varsler for å nå ut til hele befolkningen i tide til å begrense skadene. Med Everbridge kan du kommunisere via flere kanaler for å dele varsler og oppdateringer samt bekrefte sikkerheten til personer i et berørt område.

Bygg robuste lokalsamfunn

Sørg for at alle har lik tilgang til de ressursene de trenger for å være trygge. Everbridge hjelper offentlige myndigheter med å ta i bruk integrert flerkanalskommunikasjon for å nå mennesker på ulike språk eller med ulike kommunikasjonsbehov.

Offentlig sikkerhet-kommunikasjon

Mer enn 6 500 globale kunder bruker Everbridge

Delstaten Oregon
112 Island-logo
Segl for Fairfax County, Virginia
Dow
Segl for United States Department of Labor
Segl for Frederick

«Everbridge er et nødvendig verktøy for campussikkerhets- og kommunikasjonsteamene våre under arrangementer. Jeg vet ikke om de kunne gjort jobben sin skikkelig uten Everbridge.»

Chris Saenz
Systemtekniker, Azusa Pacific University

Kasusstudie om Hellas

Hellas tar i bruk moderne løsning for offentlig varsling

For at en landsomfattende løsning for offentlig varsling skal være effektiv, må alle deler av prosesskjeden fungere feilfritt. Denne rapporten gir en oversikt over den sentraliserte løsningen for kringkasting av varsler på mobiler i Hellas.

Relaterte produkter

Sikkerhet

Mass Notification

Få kontakt med og informer hele organisasjonen før, under og etter en kritisk hendelse, med målrettet toveiskommunikasjon.

Avtal en demonstrasjon