Skip to main content

HVORDAN VET JEG OM DE ANSATTE ER TRYGGE ELLER OM DE TRENGER HJELP?

Safety Connection

Slik fungerer Safety Connection

Hver gang en av dine ansatte logger seg på nettverket ditt, sveiper et adgangskort eller bruker Everbridge-mobilappen, blir det fanget opp av Safety Connection. Disse datapunktene er kontinuerlig kryssjekket mot reiseadministrasjon eller planleggingssystemer, som International SOS TravelTracker, for å kunne fastslå personens siste lokasjon og forventede plassering uten å krenke deres privatliv.

Denne informasjonen gjør det mulig for et sikkerhetsteam å overvåke aktive trusler i forhold til deres ansattes sikkerhet og automatisk varsle dem når de er nær eller nærmer seg fare. Toveis-kommunikasjon gjør mottakerne i stand til å bekrefte at de har mottatt varselet, status på deres nåværende sikkerhet eller om det er behov for ytterligere assistanse.

Safety Connection skaper også en trygghetskultur for de ansatte. Den mobile SOS-knappen og Safe Corridor-funksjonen gjør det mulig for folk å varsle deg når de trenger hjelp, eller frivillig sjekke inn når de føler at de er i en potensielt farlig situasjon.

Beskytt og varsle arbeidsstyrken din

Uansett hvor de er

Med en stadig mer mobil arbeidsstyrke, distribuerte team og store næringsparker kan ikke tradisjonelle fysiske sikkerhetstiltak tilby tilstrekkelig beskyttelse av medarbeidere. Safety Connection hjelper bedrifter og organisasjoner med å lokalisere og kommunisere raskt med personer som kan være i fare.

Hold alle informert

Lokasjonsbasert varsling

Safety Connection lar deg:

 • Vite hvem som er i bygningen og kunne kommunisere med dem i nødstilfeller.
 • Automatisere kommunikasjonen og samarbeidet med mobiliserings- og evakueringsplaner.
 • Automatisere evakueringsorganisering under nødssituasjoner.
 • Nå ut via SMS-, tale-, mobilapp-og digital varsling eller på stasjonære datamaskiner.
 • Bruk Everbridge-mobilappen til å sende en melding til teamet som umiddelbart oppgir din nåværende posisjon.

Finn folk som befinner seg i fare

I en kritisk hendelse står det ofte om minutter og da kan tradisjonell lokalisering ta for lang tid

Med Safety Connection kan du lokalisere dine medarbeidere automatisk, selv når de er på reise eller bare flytter seg mellom bygninger eller studiesteder. Systemet samler data kontinuelig for å vise deg hvor de ansatte er akkurat nå, i sanntid.

Utnytt lokasjonsdata

med dynamiske lokasjoner

Hold de ansattes lokasjon oppdatert selv når de reiser eller beveger seg mellom bygninger og studiesteder. Samle lokasjonsdata fra:

 • Adgangs- og kortsystemer, inkludert Aventuras, Tyco, S2 etc
 • Kablet og trådløst nettverk
 • Bookingsystemer
 • Administrasjonssystemer for bedriftsreise
 • Medisinsk-og sikkerhetsassistanse fra leverandører som International SOS

Fordeler:

 • Umiddelbar lokalisering av dine ansatte under en krise
 • Toveis nødkommunikasjon
 • Identifiser trusler før de skjer
 • Gi de ansatte verktøy som gjør de i stand til å forebygge vold

Beskytt medarbeiderne dine hvor som helst

Med en stadig mer mobil arbeidsstyrke, distribuerte team og store næringsparker tilbyr ikke tradisjonelle fysiske sikkerhetstiltak tilstrekkelig beskyttelse av medarbeidere. Safety Connection hjelper bedrifter og organisasjoner med å lokalisere og kommunisere raskt med personer som kan være i fare.

Relaterte Ressurser

White Paper:
Redefinering av “Duty of Care”

I dette dokumentet defineres ”Duty of Care” slik: Sørge for de ansattes sikkerhet ved å vite hvor de befinner seg. Steven M. Crimando, rektor, Behavioral Science Applications, diskuterer omsorgsplikt og hvordan det er i endring med nesten tre fjerdedeler av arbeidsstokken som forventes å være mobile innen 2020.

Datablad:
Safety Connection

Lær om hvordan Safety Connection kan bidra til å holde medarbeidere trygge.

Avtal en demonstrasjon