Skip to main content

Smart sikkerhet

Beskytt bygninger, verdier og folk på dine
fysiske steder.

Løsninger for smart sikkerhet

Samle og styrk sikkerhetsoperasjonene dine

Everbridges løsninger for smart sikkerhet gir en omfattende oversikt over fysiske steder og verdier, reduserer opplærings- og sikkerhetskostnadene og varsler om potensielle risikoer slik at organisasjoner kan reagere raskere i nødssituasjoner.

Automatiserte sikkerhetsarbeidsflyter sørger for at du ligger ett skritt foran.

Ikon krisehåndtering svart

Sikkerhets- og risikoovervåking i alle regioner:

 • Koble sammen systemer og enheter på én
  enkel plattform.
 • Kombiner data fra flere overvåkingssystemer til relevante, kontekstuelle tiltakspunkt.
 • Vit nøyaktig hvem som befinner seg på hvert sted, og hvordan du kan kommunisere med dem.
Sikkerhet

Rask respons ved kritiske hendelser:

 • Iverksett proaktive arbeidsflyter for hendelseshåndtering når en sikkerhetsrisiko oppdages.
 • Organiser nødrespons og distribusjon av sikkerhetspersonell.
 • Varsle de rette personene om trusler.
Sikkerhet

Pålitelig kommunikasjon over flere kanaler:

 • Lokaliser ansatte og bekreft at de er trygge.
 • Del viktig anleggsinformasjon med nødetatene og politimyndighetene.
 • Skap et felles driftsbilde i sikkerhetsteamet.
Video om smart sikkerhet

Sikre verdier og hold folk trygge

Everbridge smart sikkerhet hjelper organisasjoner med å opprettholde kontroll over sikkerheten ved å identifisere trusler mot ansatte og verdier og iverksette en rask respons på tvers av team og systemer, alt innenfor en brukervennlig felles plattform.

Én plattform for sikkerhet på tvers av alle steder

Unngå forvirring, produktbytte og bortkastet tid ved kritiske hendelser. Responder raskere på varsler, med automatiserte arbeidsflyter og situasjonsbevissthet gjennom én enkelt glassrute.

Ss1 Square
Kort bilde venstre

Reduser sikkerhets- og opplæringskostnader

Eliminer bortkastede utgifter til opplæring, timer brukt på manuelle prosesser og tredjeparts sikkerhetspersonell med Everbridges plattform for krisehåndtering.

Handle raskt på grunnlag av hyperlokal risikoinformasjon

Automatiser responsen på naturkatastrofer, uvær og voldshandlinger som kan påvirke den fysiske sikkerheten. Everbridge identifiserer risikoutsatte ansatte, besøkende og anlegg og iverksetter passende nedstengningsprosedyrer og -varsler. Konfigurere arbeidsflyter i tråd med standard driftsprosedyrer for å oppfylle bransjebaserte og regionale krav.

Ss3 Square

Mer enn 6 500 globale kunder bruker Everbridge

Santander-logo
Goldman Sachs-signatur
Sanofi 2022
Standard Siemens-logo
Takeda-logo

«Everbridge har integrert teknologi, mennesker og prosedyrer for å bringe nye nivåer av trygghet og sikkerhet til et ikonisk globalt finansdistrikt i De forente arabiske emirater.»

Martin Grigg
Hovedkonsulent, PTS, Midtøsten

Fremtidsrettet sikkerhet

Opprett fleksible og utvidbare systemer med Everbridges egne SDK-er og API-er.

Sikkerhet

Moderniser sikkerhet:

 • Maksimer levetiden til eksisterende og innkjøpte delsystemer og enheter.
 • Eliminer leverandørbinding, og gjør det mulig å integrere de beste løsningene av sitt slag.
 • Målrett fremtidige sikkerhetsutgifter mot systemdrevne datarisikoer.
Sikkerhet

Forvandle digital sikkerhet:

 • Gå bort fra systemer som krever kostbar konstant overvåking.
 • Få operatørene til å fokusere på anliggender som er viktige for organisasjonen.
 • Redusere risikoen for menneskelige feil ved å ta i bruk forhåndsdefinerte prosesser.
Sikkerhet

Skap meningsfull datainnsikt:

 • Opprett instrumentbord som integrerer data fra delsystemer og bidrar til å oppfylle KPI-er.
 • Automatiser generering og distribusjon av hendelsesrapporter for å spare tid og øke nøyaktigheten.
 • Konfigurer rutinemessige rapporter for å overvåke ytelsen og få en bedre forståelse av risikoene.
Kort bilde venstre

Et stort butikk- og hotellkompleks i Abu Dhabi tar i bruk Everbridge for å forvandle den fysiske sikkerheten

Abu Dhabi Global Market Square (ADGMS) er et stort område under utvikling hvor du finner et internasjonalt finanssenter, butikker, førsteklasses kontorer og offentlige områder. De engasjerte Everbridge for å tette hullene i situasjonsbevisstheten og muliggjøre digital forvandling på tvers av sikkerhetssystemene for å konsolidere driften gjennom én enkelt glassrute.

Relaterte produkter

Sikkerhet

Control Center

Integrer og oppretthold kontroll over fysiske verdier.

Sikkerhet

Mass Notification

Få kontakt med og informer hele organisasjonen før, under og etter en kritisk hendelse, med målrettet toveiskommunikasjon.

Avtal en demonstrasjon