Request a Demo

Everbridge

Vår historie

Vår historie hero image

Vår forpliktelse til å holde folk trygge og bedrifter i gang. Raskere.

Everbridge ble grunnlagt i 2002 i kjølvannet av 9/11 med oppdraget om å bidra til å holde mennesker trygge i kritiske situasjoner.

Over tid har vi utvidet vår kapasitet til å møte kundenes behov og i dag tilbyr vi en Critical Event Management plattform som hjelper organisasjoner med å administrere hele livssyklusen til en kritisk hendelse: Å vurdere risikoer og avgjøre hvilke som er relevante for dine eiendeler og dine ansatte; Lokalisere mobile og reisende ansatte, såvel som innsatspersonell og hvem som befinner seg i nærheten eller reiser til risikoutsatte områder; Automatisere prosedyrer for å raskt kunne administrere, analysere resultatet, identifisere flaskehalser og forbedre håndteringen.

Våre Critical Event Management løsninger benyttes av over 4000 organisasjoner for å holde mennesker trygge og unngå og/eller minske avbrudd i driften når hendelser som alvorlig vær, vold på arbeidsplassen, terrorisme, IT- og strømbrudd, miljøutslipp, varemerkeangrep via sosiale medier, tilbakekalling av produkter og medisinsk nødhjelp inntreffer.

Vi hjelper våre kunder med å beskytte over 500 000 000 mennesker globalt og for å forbedre robusthet i driften av mange av de ledende selskapene i verden. Ved hjelp av vår Critical Event Management-plattform er de i stand til å:

  • Redusere tiden for å identifisere trusler, bestemme hvilke aktiva og personer som er i faresonen, og iverksette tiltak
  • Iverksette tiltak proaktivt, som for eksempel å omdirigere personer eller justere logistikken for å unngå sikkerhetsrisikoer eller avbrudd i produksjonen/tjenesten
  • Tilby et felles driftsmiljø til teamene for å bryte ned informasjonssiloer og skape en enhetlig organisatorisk arbeidsrutine for håndtering av trusler
  • Hold alle involverte informert slik at man er i stand til å ta beslutninger raskt.

En helt vanlig dag. Inntil den ikke er det.

Everbridge Critical Event Management-plattformen holder mennesker trygge og bedrifter i gang.