Skip to main content

EVERBRIDGE

Vår historie

Vår visjon er å holde folk trygge og bedrifter i gang – enkelt, sikkert og effektivt.

Everbridge ble grunnlagt i 2002 i kjølvannet av hendelsene 11. september i USA. Verden endret seg drastisk og behovet ble større for å holde mennesker trygge i kritiske situasjoner. Dette ble grunnlaget for Everbridge og vår visjon.

Siden den gang har vi opparbeidet oss verdifull erfaring og kunnskap som resulterer i vår Critical Event Management plattform. Ved å implementere denne plattformen kan bedrifter administrere hele livssyklusen til en kritisk hendelse.

I dag er det over 6000 organisasjoner som bruker våre løsninger for å holde mennesker trygge og for å både unngå og minske avbrudd av driften når kritiske hendeler finner sted. Alvorlig vær, vold på arbeidsplassen, terrorisme, IT-og strømbrudd, miljøutslipp, varemerkeangrep, tilbakekalling av produkter og medisinsk nødhjelp er bare noen av de kritiske hendelsene bedrifter verden rundt kan støte på. For dem er Evebridge en viktig partner for en tryggere hverdag.

Vi hjelper våre kunder å beskytte over 600 000 000 mennesker globalt og å gjøre driften i mange av verdens ledende selskaper mer robust. Ved hjelp av vår Critical Event Management-plattform er de i stand til å:

  • Redusere tiden for trusselidentifisering, bestemme hvilke aktiva og personer som er i faresonen og iverksette proaktive tiltak
  • Eksempler på tiltak kan være å omdirigere personer eller justere logistikk for å unngå sikkerhetsrisikoer eller driftsavbrudd
  • Tilby et felles driftsmiljø for å bryte ned informasjonssiloer og skape en enhetlig organisatorisk arbeidsrutine for trusselhåndtering
  •  Informere alle involverte så de er i stand til å ta raske beslutninger

En helt vanlig dag. Inntil den ikke er det.

Everbridge Critical Event Management-plattformen holder mennesker trygge og bedrifter i gang.

Planlegg en demo