Skip to main content

Forretningsdrift

Forutse og avhjelp virkningen av forstyrrelser for å styrke forretningskontinuiteten.

Løsninger for forretningsdrift

Styrk organisasjonens robusthet for å motstå enhver hendelse

Forutse og responder på forstyrrelser med én enkelt plattform for å redusere risiko og mobilisere folk umiddelbart. Everbridges løsninger for forretningsdrift gjør det mulig for kundene å forutse risiko, aktivere automatiserte arbeidsflyter for hendelsesrespons og legge til rette for løpende kommunikasjon slik at organisasjonen kan fortsette å fungere.

Automatisering og informasjon i alle ledd

Ikon krisehåndtering svart

AI-drevet risikoovervåking på tvers av tusenvis av datakilder:

  • Koble til interne systemer for å få full oversikt over fysiske og digitale verdier.
  • Skap situasjonsbevissthet ved å overvåke eksterne hendelser og identifisere nye risikoer.
  • Se trusler gjennom én enkelt glassrute i det visuelle kontrollsenteret.
Ikon rask respons svart

Organiser raske tiltak på tvers av organisasjonen:

  • Varsle de rette personene om trusler.
  • Utløs automatiserte arbeidsflyter for å avhjelpe virkningene av forstyrrelser.
  • Iverksett massekommunikasjon i henhold til forhåndsdefinerte maler.
Ikon økosystem svart

Kommunikasjon over flere kanaler for å holde mennesker og verdier trygge:

  • Koordiner med nødetatene og politimyndighetene.
  • Send ut varsler og informasjon til alle enheter, selv i avsidesliggende områder.
  • Del viktige oppdateringer via sosiale kanaler og i offentlige forum.
Forretningsdrift 2

Oppdag risikoer og iverksett tiltak raskt

Everbridge forretningsdrift hjelper virksomheter med å forberede seg på og respondere på kritiske hendelser for å beskytte anlegg og forretningsdrift. Med Everbridges bransjeledende plattform for krisehåndtering (CEM) kan virksomheter oppdage potensielle risikoer som kan påvirke forretningsdriften, og iverksette tiltak på noen få sekunder på tvers av team og digitale/fysiske systemer.

Få oversikt og kontroll over hele organisasjonen

Få innsikt i risikoen for mennesker og verdier fra én enkelt glassrute. Kontinuerlig signalovervåking fra viktige datakilder holder deg informert og oppdatert om nye kritiske hendelser.

Tekniker ved databasen på kontrollsenteret
app for visuelt kontrollsenter

Oppretthold forretningskontinuitet under kritiske hendelser

Everbridges plattform for krisehåndtering aktiverer arbeidsflyten i nødresponssituasjoner basert på risiko i sanntid.
Bruk forhåndsdefinerte eller konfigurerbare arbeidsflytmaler basert på
eksisterende driftsprosedyrer og arbeidsflyter.

Unngå nedetid og driftsforstyrrelser

Unngå at naturkatastrofer, lokale hendelser og andre nødssituasjoner fører til tap av data og nedetid. Everbridges plattform for krisehåndtering vurderer risikoen for avbrudd i datasentre og kontorer ved å varsle de rette personene og sette i gang arbeidsflyter som beskytter data, systemer og kundeopplevelsen.

tekniker som jobber med en kunde over telefon
Løsninger for krisehåndtering

Oppretthold samsvar og ha kontroll

Everbridges plattform for krisehåndtering oppfyller strenge standarder for sikkerhet, personvern og aktsomhetsplikt med innebygde kontroller som holder en sikker kommunikasjonslinje åpen til enhver tid.

Ikon revisjonsklar svart

Fleksibel og konfigurerbar

Bruk innebygde og konfigurerbare kommunikasjonsmaler for å overholde retningslinjer og bransjekrav.

Ikon rask respons svart

Tilkoblet og åpen

Få pålitelig risikoinformasjon og hendelsesfeeder som gjør det enkelt å kommunisere og respondere gjennom hundrevis av kanaler.

Ikon Api svart

Situasjonsrapportering i sanntid

Hold ledelsen og interessenter informert med live instrumentbord og et reviderbart rapporteringssystem.

Santander-logo
Goldman Sachs-signatur
Sanofi 2022
Standard Siemens-logo
Takeda-logo

«Everbridge gir GSOC mulighet til å kommunisere med en troverdig stemme, fra sikkerhet til vår overordnede forretningsutviklingsplan. Teamet vårt og dets overordnede forståelse av vårt operasjonelle miljø er avgjørende for å sikre kontinuiteten i driften, sikkerheten til ansatte og sikkerheten til verdier.»

Bob Bernazal

Sikkerhetsdirektør, National Oilwell Varco

Finansdata

Santander sparer tid og penger med krisehåndtering

Med én enkelt plattform kan Santander nå koordinere alle responsaktiviteter, -team og -ressurser for å redusere gjenopprettingstiden og opprettholde ledelse og kontroll under en krise.

Relaterte produkter

Ikon krisehåndtering svart

Crisis Management

Organiser alle kriseresponsaktiviteter, -team og -ressurser samtidig som det tilbys synlighet i sanntid.

Ikon risikosenter svart

Risk Intelligence

Lever handlingskraftig informasjon som bidrar til å redusere risiko uansett hvor folk bor, jobber eller reiser.

Ikon massevarsling svart

Mass Notification

Hold alle informert før, under og etter kritiske hendelser med målrettet kommunikasjon og arbeidsflytautomatisering.

Ikon massevarsling svart

SnapComms

Lever effektiv flerkanals integrert internkommunikasjon for å nå og engasjere ansatte.

Ikon massevarsling svart

CareConverge (sykehus)

Administrer kapasitet og lever pasientbehandling av høy kvalitet på kortere tid, samtidig som du overgår standarder og pasientenes forventninger.

Avtal en demonstrasjon