Skip to main content

4 trinn for å være forberedt på ekstreme værforhold og begrense innvirkningen på organisasjonen din

Ifølge den sjette klimarapporten til FNs klimapanel (IPCC) står vi i økende grad overfor ekstreme naturfenomener verden over, som mer og mer intens nedbør og flom, men også mer intens tørke. Havnivået vil også fortsette å stige. Disse naturkatastrofene og alvorlige værforholdene utgjør en alvorlig trussel mot offentlig sikkerhet og forretningskontinuitet. Mange organisasjoner er imidlertid dårlig forberedt på dette.

Teknologi forenkler kriserespons

Svar på slike hendelser er ofte forsinket og prosesser kompliserte fordi organisasjoner har mange separate prosesser. Som et resultat er kommunikasjonen mellom kriseteam og kommandosentraler ikke god eller rask nok. Bedre sporing og prognoser for slike farer – som snø og sludd, kraftige stormer, ekstrem tørke, høyvann og flom – vil også hjelpe deg å reagere raskere på disse hendelsene og redusere virkningen deres. Alvorlig værberedskap bør være på agendaen til enhver organisasjon. Men hvordan sikrer du at din organisasjon er bedre forberedt og kan reagere raskere på en slik hendelse? Everbridge bruker fire faser i dette.

  1. Gjennomgang

Innsamling av sanntids, nøyaktig (situasjonsbestemt) informasjon er det første trinnet for å kartlegge en trussel grundig, dens størrelse og dens mulige innvirkning. Såkalte trusseletterretningsfeeder kan gi informasjon om offentlig sikkerhet, værmeldinger og informasjon om stedet hvor hendelsen vil finne sted. Uten disse dataene kan riktig oppfølging ikke vurderes. For eksempel kobles en CEM-plattform til mange andre applikasjoner som værapplikasjoner.

  1. Finn

Bare ved å forutsi at noe er i ferd med å skje, kan organisasjoner sette handlingsplanene sine i gang i tide. Det er viktig at interessenter informeres raskt og enkelt og får instruksjoner, for eksempel ved massevarsling. Dette gjelder ikke bare de ansatte som er i faresonen fordi de er på stedet for arrangementet, men også førstehjelpere og ansatte som er i nærheten og kan hjelpe. Kartlegg også hvor alle viktige selskapets eiendeler befinner seg. Du kan reagere raskt og automatisere kommunikasjonen. Når det for eksempel er kraftig storm, hindrer du lastebiler høyere enn en viss høyde i å kjøre inn på veien. Du kan også se hvor lastebiler er og om de er i faresonen, slik at du raskt kan informere sjåførene.

  1. Handle

Du tar deretter raske og besluttsomme tiltak for å redusere eller eliminere innvirkningen på organisasjonen din. Bedrifter har ofte en lister med informasjon om for eksempel hvem som skal involveres, hvem som skal informeres og hvem som skal gjøre enkelte handlinger. I tillegg kan du automatisere deler av kriseresponsen – som standard operasjonsprosedyrer (SOP), eskaleringspolicyer, handlingsplaner og kommunikasjon – slik at teamene har informasjonen og dataene de trenger for å handle raskt.

  1. Analyser

Det må også iverksettes tiltak i etterkant av arrangementet. Hver respons på alvorlige værforhold skaper verdifulle data. Ved å evaluere, analysere og identifisere disse dataene og handlingene, kan du gjøre forbedringer for å gjøre krisehåndteringen enda bedre under neste hendelse. Nyttige data er svarprosent fra ansatte, besøkende, lokale innbyggere og team og data om hvorvidt meldingene er mottatt på riktig måte. Dette lar deg reagere automatisk og raskere på naturkatastrofer, og du kan beskytte mennesker og garantere forretningskontinuitet.

Er din organisasjon forberedt?

Last ned e-boken Managing Severe Weather Events During Other Crises Kit (everbridge.com)

Avtal en demonstrasjon