Skip to main content

Bygg et effektivt visuelt kommandosenter med disse 7 prinsippene

Vi lever i usikre tider, og det er viktigere enn noen gang før at bedrifter er godt rustet mot de mange ulike truslene og hendelsene som kan oppstå. Risikohåndtering er en viktig del av hverdagen for bedrifter og virksomheter i dag, og for å holde din bedrift og dine ansatte trygge, er det helt nødvendig at du utvikler et godt og effektivt kommandosenter. Everbridge har laget en e-bok som omhandler akkurat dette, og ved bruk av rådene i 7 prinsipper for svært effektive kommandosentre, kan du få vite mer om hvordan du etablerer et effektivt og godt kommandosenter.

Alle virksomheter bør ha en robust og velutviklet plan for hva som skal skje dersom en sikkerhetstrussel oppstår. Det er ikke slik at små eller mellomstore bedrifter står relativt trygt grunnet deres mindre størrelse – faktisk blir mindre bedrifter ofte offer for risikobegivenheter eller trusler. Generelt anbefales det å forberede seg på at en risikabel eller kritisk hendelse vil finne sted, i stedet for å vurdere hvorvidt det noensinne vil skje. Uansett hva slags bedrift du har, er det viktig at du er forberedt på trusler, og har en godt utviklet strategi på plass for å sørge for at risikoen er så liten som mulig.

Everbridge er en verdensleder innen krisehåndtering og sikkerhetssystemer, og den nye e-boken gir deg all informasjonen du trenger for å sikre at ditt kommandosenter er i stand til å håndtere truslene som kan oppstå.

 

For å sørge for at du og din bedrift er så godt forberedt som mulig, er det viktig at du utvikler situasjonsbevissthet, jevnlig utfører risikoanalyser og kontinuerlig evaluerer risiko og trusler til din virksomhet og dine ansatte – og alt dette med mer vil finne sted i din bedrifts kommandosenter.

 

Operasjonell risiko kan oppstå både internt og eksternt, og når en risikosituasjon utvikler seg slik at den påvirker et eller flere aspekter ved en bedrift, anses det som en kritisk hendelse for bedriften. Det er essensielt å håndtere kritiske hendelser kjapt og effektivt, og mange virksomheter velger derfor å investere i gode kommandosentre som kan holde oversikt over og takle eventuelle risikosituasjoner eller trusler som kan oppstå. Et kommandosenter er fysiske eller virtuelle rom som har en viktig rolle innen organisasjonen – det handler om å kartlegge trusler og risiko, utføre sikkerhetsovervåking i sanntid, i tillegg til å utvikle en koordinert respons som effektivt kan håndtere en krise. Disse kommandosentrene er ofte i drift døgnet rundt med mål om koordinert, proaktiv overvåking av og respons på risiko.

 

Kommandosentre blir stadig vanligere i bedriftsmiljøet, men de er lite verdt hvis de ikke er oppdaterte og konkurransedyktige på det stadig mer krevende markedet. Å ha et ufullstendig bilde av risikosituasjonen kan begrense deres evne til å forstå og reagere på trusler i utvikling, og føre til katastrofale tap. Derfor er det svært viktig å kontinuerlig vurdere sikkerheten i bedriften din og forberede deg på utfordringer av ulike slag. Faktisk kan dette gi deg et godt konkurransefortrinn i forhold til bedrifter som ikke utnytter det nyeste av teknologi for å forutse eventuell risiko og minimere faren til sin virksomhet. Et godt kommandosenter kan gi din bedrift en mye bedre evne til å håndtere risiko og trusler, og gjør det mulig å beskytte både ansatte og bedriftsoperasjoner. Tross alt er din viktigste ressurs menneskene som jobber i organisasjonen din, og ansattes sikkerhet og bedriftskontinuitet bør være hovedfokuset ditt når det gjelder utviklingen av ditt sikkerhetssystem.

 

Everbridge er et av verdens ledende selskaper når det gjelder bedriftssikkerhet, og den nye e-boken gir deg en flott oversikt over hvordan du kan opprette et kommandosenter som kan hjelpe deg med å redusere eller eliminere risikoen kritiske hendelser utgjør for din organisasjon. Dersom du vil vite mer om utviklingen av et godt kommandosenter, kan du laste ned vår nye e-bok, 7 prinsipper for svært effektive kommandosentre.

Avtal en demonstrasjon