Skip to main content

Det å oppnå Best in Enterprise Resilience™ gir en konkurransefordel

Best in Enterprise Resilience™-sertifiseringsprogrammet bekrefter at organisasjonen er forberedt på krisehåndtering på tvers av en rekke felt.  Disse omfatter å trygge folk, opprettholde driftskontinuitet og driftsmessig oppetid, optimalisere forsyningskjeden og -ruter, fremme tilkoblingen, effektiviteten og sikkerheten til smartbygg og tingenes internett (IoT) samt trygge en organisasjons merkevare og omdømme gjennom robuste IT-systemer med god respons i en stadig mer virtuell verden.

finn ut hvordan dere kan bli best på foretaksrobusthet

Everbridge sitt proprietære CEM Standards FrameworkTM og den tilknyttede sertifiseringsprosessen er utviklet på grunnlag av 20 års engasjement innenfor faglige tjenester på tvers av tusenvis av prosjekter i over 150 land, som har lagt til rette for titalls milliarder kritiske samhandlinger, og gir organisasjoner en ende-til-ende-metodologi for evaluering og målestokk for hvor robust og forberedt foretaket er. Virksomheter som oppnår CEM CertificationTM-statusen, følger dokumenterte beste praksiser i bransjen for foretaksrobusthet for å holde folk trygge og organisasjonen i drift, raskere.

Enestående krisehåndtering 

I dagens verden er ikke foretaksrobusthet lenger valgfrittFaktisk, i henhold til Gartner, «Predicts 2021: Organizational Resilience» av David Gregory, Roberta Witty, Ron Blair og Katell Thielemann (4. januar 2021): «Innen 2025 kommer 70 % av administrerende direktører til å kreve en kultur med organisasjonsmessig robusthet for å overleve de sammenfallende truslene fra COVID-19, nettkriminalitet, naturkatastrofer, sivile opptøyer og politisk ustabilitet.»

Hvert selskap har unike driftsmessige forhold – en kombinasjon av teknologier, hvor de holder til, forsyningskjeder og viktigst av alt, mennesker – som alle er i konstant utvikling. Et sterkt krisehåndteringsprogram hjelper organisasjoner med å fatte bedre strategiske datadrevne beslutninger, muliggjør og beskytter inntektsstrømmer, forbedrer lønnsomhet gjennom utgiftseffektivisering, styrker merkevare og omdømme, driver frem driftsmessige forbedringer og oppfyller aktsomhetsplikten.

Det å bli Best in Enterprise Resilience™-seritfisert gir organisasjoner følgende fordeler:

 • Referansemålestokk mot andre i bransjen, herunder sterke sider og forbedringsmuligheter
 • Forbedret robusthetsplanlegging, budsjettering og fordeling av ressurser
 • Fremmer god avkastning på investeringer gjennom målrettede initiativer
 • Viser en satsning på foretaksrobusthet og aktsomhetsplikt, noe som inngir tillit blant medarbeidere, partnere, kunder og investorer
 • Rekrutterer og holder på de beste folkene
 • Formaliserer anerkjennelse på organisasjonsnivå for global ledelse innenfor foretaksrobusthet
 • Belønner individuelle resultater via medarbeidersertifiseringer på faglige profiler

«På 2020-tallet kommer etterdønningene av pandemien og de vedvarende systemiske risikoene til å tvinge alle selskaper til å bli mye mer robuste. Vi tror faktisk at robusthet – evnen til å kunne levere i henhold til målene og visjonene deres uansett type krise eller forstyrrelser, det være seg ekstremvær, politiske problemer, nettangrep eller det neste sykdomsutbruddet – blir en konkurransefordel for de som omfavner det som et kjerneprinsipp.» – Forrester, Business Resilience Is No Longer Optional, av Stephanie Balaouras – 12. mai 2020

 

Validert organisasjonsmessig robusthet og digital forvandling bygger tillit  

Det å være en Best in Enterprise Resilience™-organisasjon gir medarbeidere, kunder og interessenter trygghet om at selskapet deres drives fra en posisjon med styrke, smidighet og robusthet. Sertifiserte organisasjoner tilfredsstiller eller overskrider referansemålestokker på målbare nøkkelområder, noe som viser satsningen deres på foretaksrobusthet på tvers av digitale og fysiske domener. Et sterkt krisehåndteringsprogram hjelper organisasjoner med å fatte bedre strategiske datadrevne beslutninger, muliggjør og beskytter inntektsstrømmer, forbedrer lønnsomhet gjennom utgiftseffektivisering, styrker merkevare og omdømme, driver frem driftsmessige forbedringer og oppfyller aktsomhetsplikten.

 

Hvordan blir organisasjonen min sertifisert? 

Organisasjoner kvalifiserer seg for Best in Enterprise Resilience™-sertifisering etter fullført sertifiseringsevaluering for krisehåndtering. Evalueringen vurderer organisasjoner ved bruk av Everbridges rammeverk for krisehåndteringsstandard, CEM Standards Framework™.

BLI Best in Enterprise Resilience™-SERTIFISERT

Evalueringen ledes av Everbridge Professional Services-teamet, som i løpet av de siste 20 årene har gitt over 500 000 timer med konsultering til tusenvis av kunder og har administrert og støttet opp om suksessen til krisehåndteringsprogrammet til mange av verdens største og mest avanserte selskaper og institusjoner.

Krisehåndteringsevalueringen inkluderer et orienteringsarbeidsseminar, evalueringsintervjuer, evalueringsrapportresultater og forbedringsaktiviteter. Evalueringen undersøker organisasjonens kompetanse på tvers av fire kategorier og flere dimensjoner, herunder:

 • Data og analyser – Aktivadata, trusselovervåkning, rapportering og innsikt
 • Digital forvandling – Digitaliserte protokoller, integrert visning, skalerbar nettsky
 • Smart prosessautomatisering – Prosessorkestrering, automatisk koordinering, responsaktivering
 • Kommunikasjon og samarbeid – Stedsbasert kommunikasjon, massivt multimodalt engasjement og samarbeid

Sertifiserte selskaper får en Best in Enterprise Resilience™-evalueringsrapport som viser de sterke sidene deres og gir en analyse som demonstrerer hvordan organisasjonen ligger an sammenlignet med andre. Beste praksiser og forbedringsmuligheter beskrives i detalj for å kunne oppnå lederstatus innenfor krisehåndtering.

 

Valideringen dere trenger, anerkjennelsen dere fortjener 

Best in Enterprise Resilience™-sertifiseringen viser at organisasjonen deres verdsetter sikkerhet og pålitelighet, noe som øker tiltroen og tilliten til organisasjonen blant interne og eksterne interessenter som medarbeidere, kunder og partnere. Tillit gir en konkurransefordel. Best in Enterprise Resilience™ er et bevis på den tilliten. Gjør som selskaper som Discover, Goldman Sachs, NBCUniversal, Dow og Alexion og bli en Best in Enterprise Resilience™-organisasjon så dere skiller dere ut fra massen.

Er dere klare til å bli sertifisert?

Avtal en demonstrasjon