Skip to main content

Hvordan håndtere fysiske og digitale sikkerhetstrusler?

Selv etter over ett år med hjemmekontor er vi langt ifra det vi kjenner som en normal hverdag. Sikkerhetsledere prøver hele tiden å finne nye måter å sikre IT-driften, holde ansatte trygge, og bidra til å gi stabilitet mens de samtidig navigerer bort fra ny mulig risiko og trusler.

Utfordringene som sikkerhetsledere møter gjelder over hele organisasjonen, og for å kunne sikre forretningskontinuitet, inntjening og omdømme har det å håndtere fysisk og digitale sikkerhetstrusler blitt en av de viktigste prioriteringene for virksomheter. 

 

IT-sikkerhet 

Da Norge stengte ned den 12. mars i fjor ble det påbud om hjemmekontor, og mange arbeidstakere har nå jobbet hjemmefra i over ett år. Cyberkriminelle utnytter det at mange jobber hjemmefra og kanskje ikke har like god beskyttelse der som de har på kontoret Man ser at flere arbeidstakere blir i økende grad utsatt for trusler som social engineering, phising-angrep og ransomware mens sikkerhetsledere prøver å bekjempe den økende risikoen for hackerangrep. 

 

Innsidetrusler 

Mange bedrifter har sett seg nødt til å redusere arbeidsstyrken med oppsigelser og permitteringer, noe som kan føre til frustrasjon blant de ansatte som jobber hjemmefra og som kan igjen bli fristet til å oppføre seg uærlig i et miljø uten tilsyn. Mulighetene til å koble seg på arbeidsgivers nett med personlige enheter kan være med på å øke denne trusselen. Derfor er det viktig for arbeidsgivere å sørge for at riktig sikkerhetssystemer og kontroller er på plass for å sikre synlighet og overvåking for å minimere risikoen for innsidetrusler. 

 

Tverrfunksjonelle team kan overvinne nye og eksisterende utfordringer 

En ting vi har lært gjennom krisen vi står midt oppe i er evnen til å reagere raskt på endringer og hurtig tilpasse seg nye omgivelser. Ledere har funnet ut at den beste tilnærmingen for å møte dagens trusselbilde og holde organisasjonen i gang er å danne et hybridprogram for både digital og fysisk sikkerhet.  

Ifølge Everbridge sin CSO Tracy Reinhold har for tiden 30 % av alle globale selskaper en konsolidert plattform med tverrfunksjonelle teamledere som rapporterer til samme leder. Det er mange fordeler ved å kombinere fysiske og digitale team. Muligheten til å se på SIEM (Security Information and Event Management) operasjoner på en og samme plattform er nyttig. Tradisjonelle modeller der fysisk og digitale sikkerhetsteam jobber separat kan møte flere utfordringer sammenlignet med tverrfaglige team som kan dele erfaring og kompetanse rundt trussel, sårbarhet og fysisk risikovurdering. 

Til syvende og sist, enten det er snakk om digital eller fysisk sikkerhet er muligheten til å håndtere risiko avgjørende for å møte dagens trusselbilde. Sikkerhetsledere har et taktisk ansvar mens de også er ansvarlige for å fremme en strategisk visjon for virksomheten. Ved å utnytte erfaringene fra dagens situasjon kan ledere bygge tverrfunksjonelle team som gjør at selskapet lykkes i fremtiden. 

 

Lær hvordan beskytte seg mot det stadig økende antallet sikkerhetstrusler

Cyberkriminelle utnytter det at mange jobber hjemmefra og kanskje ikke har like god beskyttelse der som de har på kontoret. Hvordan kan du og din virksomhet beskyttes mot det stadig økende antallet sikkerhetstrusler? Se vårt webinar der du kan lære mer om dagens trusselbilde og hvilke sårbarheter du bør se opp for, og hvordan håndtere digitale hendelser raskere ved hjelp av Everbridge IT Alerting. Se webinaret her.

Avtal en demonstrasjon