Skip to main content

Verktøy for kritisk BEFOLKNINGSVARSLING

Everbridge lokasjonsbasert varsling

Norway Fjords 1 Min

Everbridge Lokasjonsbasert varsling er et webbasert kommunikasjonsverktøy som gir kommuner og andre statlige organer mulighet til å sende ut SMS til hele befolkningen i et ønsket område. Systemet er spesielt laget for kritisk varsling i situasjoner hvor det kan være fare for liv og helse.

Er det noe hendelser som pandemi, skred, terror mm. har lært oss de siste årene så er det viktigheten av å kunne kommunisere med alle potensielle berørte mennesker. Norske kommuner bruker fra før av innbyggervarsling for kommunikasjon mot egne innbyggere, men er dette godt nok når det skal varsles om kritiske hendelser?

Svaret på det er nei. Innbyggervarsling utelukker deler av befolkningen i et område som ikke er registrert som beboere i kommunen hvor hendelsen skjer, og i områder med mye ferdsel og få adresser vil innbyggervarsling som baserer seg på adresseregistre være lite effektivt.

Everbridge har løst denne utfordringen med leveranser av lokasjonsbasert varsling til over 70 ulike norske kommuner. Ved hjelp av markedets kraftigste kommunikasjonsverktøy kan beredskapsledelsen i kommuner sende ut lokasjonsbaserte SMS til turister, forbipasserende, pendlere og mennesker som måtte befinne seg andre steder enn på sin egen adresse.

God kommunikasjon i forbindelse med kritiske hendelser kan være helt avgjørende for sikkerheten til befolkningen, og viser seg å være noe av det viktigste man kan gjøre når helse og liv kan være i fare. Ved bruk av lokasjonsbasert varsling kan man sørge for at så mange som mulig får med seg viktig informasjon, og på den måten sikre seg selv best mulig.

Gettyimages 1041972386 8e8675dc6871557a168a5a0a476734e7 1024x614 Min

Varsle ALLE mobiltelefoner i ønsket område

Send ut SMS til alle aktive SIM-kort innenfor et eget definert geografisk område. Dette er spesielt viktig i situasjoner hvor det kan være fare for liv og helse.

Kommuniser med turister og forbipasserende

Det er ikke bare kommunens innbyggere som kan være berørte av en hendelse. Vi gir bruker muligheten til å kommunisere med alle SIM-kort i et område, helt uavhengig av bostedsadresse eller nasjonalitet, slik at så mange som mulig vil motta og forstå den viktige meldingen. En alvorlig hendelse tar aldri hensyn til adresse, nasjonalitet eller området hvor hendelsen oppstår

Gettyimages 1259152913 Ea43d75bb98e0e38fa305617a28bbeb0 1024x614 Min
Location Based Sms 8e8675dc6871557a168a5a0a476734e7 1024x614 Min

Total oversikt over varslinger

Systemet innehar en situasjonsoversikt med statistisk informasjon om hvordan varslingen har blitt gjennomført. Dette hjelper brukerne med analyse både i forkant- og etterkant av utførte varslinger.

Full dekning over hele landet

Som eneste leverandør er Everbridge tilkoblet landets tre mobiloperatører: Telenor, Telia og ICE. Det gjør at vårt system for lokasjonsbasert varsling har klart best forutsetninger for å kommunisere med alle mobiltelefoner landet over, når som helst.

Vi har ikke anledning til å hindre disse fjellskredene å gå, men verktøyet vi har for å trygge menneskeliv er kontinuerlig sanntidsovervåkning av bevegelsene i fjellet – hvor det i etterkant er etablert planer for evakuering i hver enkelt kommune, i hvert enkelt bygdelag. Og det er etablert systemer for varsling av innbyggere, blant annet via telefoni gjennom løsningen.

Kjell Jogerud,  Åknes/Tafjord Beredskap

Fordeler ved Everbridge lokasjonsbasert varsling

 • Tilkoblet Telenor, Telia og ICE sine nettverk
 • Overbelastningsvern ved store utsendelser
 • Langt bedre dekningsgrad en andre metoder å varsle på
 • Tidsbestemte varslinger med geo-fencing
 • Landspesifikke varslinger – Kommuniser på mottakers eget språk
 • Toveiskommunikasjon
 • Kompatibel med alle plattformer og enheter
 • Over ti ganger så rask sammenlignet med innbyggervarsling
 • Situasjonsrapport med statistikk etter avsluttet varsling
 • I henhold til personvernreglement

Fordeler ved Everbridge lokasjonsbasert varsling

 • Tilkoblet Telenor, Telia og ICE sine nettverk
 • Overbelastningsvern ved store utsendelser
 • Langt bedre dekningsgrad en andre metoder å varsle på
 • Tidsbestemte varslinger med geo-fencing
 • Landspesifikke varslinger – Kommuniser på mottakers eget språk
 • Toveiskommunikasjon
 • Kompatibel med alle plattformer og enheter
 • Over ti ganger så rask sammenlignet med innbyggervarsling
 • Situasjonsrapport med statistikk etter avsluttet varsling
 • I henhold til personvernreglement

Overlegen kompetanse

Everbridge, sammen med samarbeidspartnere, var i sin tid med på å utvikle og definere bruken av lokasjonsbasert varsling og tilhørende teknologi. All kompetanse er fremdeles i organisasjonen, og vi jobber videre med å levere de beste kommunikasjonsløsningene for beredskap i både inn- og utland.

Våre kunder

Stavanger Kommune

De viktigste risikoene beredskapsledelsen i Stavanger jobber med er bortfall av kritisk infrastruktur som kan skyldes bla. ekstremvær. Lær mer om hvordan Stavanger kommune bruker lokasjonsbasert varsling for å varsle innbyggere og turister som befinner seg i utsatte områder.

GE Healthcare

GE Healthcare er en av verdens ledende digitale industriselskaper som har mer enn 2000 ansatte i Norge på tvers av mange bransjer. GE Healthcare-anlegget i Lindesnes leverer basiskomponenter til røntgen og MR til det globale markedet. Håndtering av kjemikalier utsetter anlegget for mulige industrielle farer som lekkasje og brann.

Tsunami i norske fjorder

Everbridge bidrar til å redusere risikoen ved en eventuell naturkatastrofe på vestkysten av Norge. Lokasjonsbasert varsling er installert som et samarbeid mellom Everbridge og Åknes/Tafjord Beredskap og har resultert i en god og tilstrekkelig beredskap til en av de store forestående naturkatastrofer i Europa. 

Avtal en demonstrasjon