Request a Demo

Befolkningsvarsling for norske kommuner for å nå hvem som helst, hvor som helst, når det er viktig

Lokasjonsbasert varsling

Lokasjonsbasert varsling hero image

Hva er befolkningsvarsling, og hvorfor er det viktig?

Er det noe pågående pandemi har lært oss så er det viktigheten av å være godt rustet med kommunikasjonsverktøy for å kunne varsle innbyggere ved kritiske hendelser. De aller fleste kommuner bruker i dag ulike former for SMS-varsling som baserer seg på adresser, men er det egentlig godt nok?

Hvordan skal en hyttekommune kommunisere til de som er på besøk i kommunen ved kritiske hendelser eller informere om lokale smittevernsråd? Og hvordan skal man effektivt kunne evakuere personer på offentlig plasser med få boliger?

Myndigheter, fylker og kommuner verden over er ansvarlige for å varsle innbyggerne før, under og etter kritiske hendelser som kan oppstå i deres ansvarsområdeMobiltelefonen er allerede et nyttig verktøy når gjelder all mulig informasjon, og i den forbindelse den beste kanal for effektiv kritisk kommunikasjon. Med dette som utgangspunkt har Everbridge utviklet markedets kraftigste verktøy for befolkningsvarsling hvor vi baserer oss på lokasjonsbasert SMS (LB-SMS) som kommunikasjonskanal.

Ved bruk av lokasjonsbasert SMS vil en kommune  muligheten til å kunne sende ut SMS til alle mobiltelefoner i et ønsket område. Dette løser den store utfordringen med å varsle folk som ikke bor i en kommuneeller kommunikasjon i områder hvor det er lite bebyggelse som for eksempel ved offentlige samplingspunkt som gågaterkjøpesentretorgidrettsarenaer og lignende. 

 

Varsle alle i et bestemt område

Send ut SMS til alle aktive SIM-kort innenfor et eget definert geografisk område. Dette er spesielt viktig i kritiske situasjoner hvor adressebaserte tjenester ikke er godt nok.

Kommuniser med besøkende og forbipasserende

Det er ikke bare kommunens innbyggere som kan være berørte av en hendelse. LB-SMS gir bruker muligheten til å kommunisere med alle SIM-kort i et område, helt uavhengig av bostedsadresse eller nasjonalitet, slik at så mange som mulig vil motta og forstå den viktige meldingen.

Total oversikt over informasjonsflyten

Tjenestens funksjon for status og rapport gir bruker overblikk over hva slags informasjon som har gått ut fra avsender, samt hvordan varslingsområdet har blitt dekket. Dette hjelper en med å sende ut viktig informasjon, samt analyse i etterkant av hendelse.

Full dekning over hele landet

Som eneste aktør på markedet samarbeider Everbridge med de største mobilnettverkene i Norge, som betyr at du kan nå alle hvor som helst i landet.

«Vi har ikke anledning til å hindre disse fjellskredene å gå, men verktøyet vi har for å trygge menneskeliv er kontinuerlig sanntidsovervåkning av bevegelsene i fjellet – hvor det i etterkant er etablert planer for evakuering i hver enkelt kommune, i hvert enkelt bygdelag. Og det er etablert systemer for varsling av innbyggere, blant annet via telefoni gjennom løsningen.»

Kjell Jogerud,  Åknes/Tafjord Beredskap

Fordeler ved Lokasjonsbasert varsling

  • Nå millioner av mennesker på få minutter ved å bruke struping for å minimere overbelastning
  • Dirigerte varsler til alle mobiltelefiner i et bestemt område
  • Geografisk målrettet varslinger
  • Utløste varsler for alle som kommer inn i hendelsessonene
  • Anomym levering av meldinger i hele landet uten tap av personvern
  • Ingen påmelding nødvendig, ingen nedlastning av mobilapper
  • Meldinger på mottakers morsmål
  • Toveisstyrt kommunikasjons
  • Reisevarsler for borgere i utlandet
  • Analyserapport for hver melding som sendes

Global løsning med lokal forankring

LB-SMS er allerede den foretrukne løsningen for befolkningsvarsling i en rekke land verden over, og dekker i dag rundt 100 norske kommunerDen unike teknologien gjør at brukeren kan sende ut SMS til alle aktive SIM-kort som befinner seg innenfor et ønsket varslingsområde, og ved en slik handling sørger man for å ikke utelukke mennesker når det kommuniserer om en kritisk situasjon.

KONTAKT OSS