Skip to main content

Faglig innhold

Er norske kommuner godt nok rustet for den neste krisen?

Hvordan skal en turistkommune kommunisere til de som er på ferie i kommunen ved kritiske hendelser eller informere besøkende om lokale smittevernrestriksjoner?

Les mer

Planlegg en demo