Skip to main content

VISUELL SITUASJONSFORSTÅELSE VED HÅNDTERING AV KRITISKE HENDELSER

Visual Command Center

Hvordan fungerer Visual Command Center?

Avanserte systemer kan ofte være overveldende i bruk da de presenterer en rekke funksjoner og datautvalg på samme dashboard. I utviklingen av Visual Command Center var det viktig for oss at brukeren opplever systemet som enkelt, enhetlig og integrert med andre systemer. Målet er at du som bedrift skal kunne oppnå bedre situasjonsforståelse i en krise og sikre dere bedre mot risiko. De kritiske hendelsene kan strekke seg over flere områder, for eksempel livssikkerhet og trygghet, forretningskontinuitet og administrasjon av logistikkjeden. Med Visual Command Center får du trusseletterretning i sanntid, som øker samarbeide på tvers av bedriften, samt gjør at sikkerhet-og beredskapsteam har bedre forutsetninger for å dempe eller eliminere ettervirkningen av hendelsen.

Visual Command Center fungerer som visualiserings- og orkestreringsmotor for Everbridge Critical Event Management. Du vil med denne kombinasjonen kunne effektivisere trinnene for å vurdere, lokalisere, handle, og analysere, og gjør at organisasjoner vil kunne håndtere operasjonell risiko på en bedre måte.

Fordeler

Få et felles driftsbilde

Med Visual Command Center kan du integrere ressurs- og risikodata i ett felles operativt bilde, slik at du raskt kan identifisere kritiske hendelser som kan true livssikkerhet eller forårsake forretningsavbrudd.

Oppnå situasjonsforståelse

Få en komplett og realistisk forståelse av kritiske hendelser som organisasjonen står overfor, slik at operasjoner effektivt kan håndtere daglige utfordringer og reagere på katastrofer når de oppstår.

Driv en koordinert respons

Etter hvert som situasjonen endres, lar Visual Command Center deg samarbeide og kommunisere med viktige interessenter gjennom bruk av hendelseskommunikasjon og Mass Notification.

Unngå kostnader

Gjennom bedre risikoberedskap blir organisasjonene mer proaktive når de tar seg av trusler.

Dette kan hjelpe dem med å dempe eller unngå store konsekvenser. Dette kan føre til at man unngår store kostnader som kan bety nedstengning, bøter, tap eller skadet inventar, til og med tap av liv.

Økte inntekter

Med en forbedret motstandskraft kan organisasjonene ta på seg mer risiko som kan tillate dem å operere i nye markeder eller ta markedsandeler fra konkurrenter som er mindre forberedt på å håndtere operasjonelle risikoer.

Hvordan Visual Command Center fungerer

Integrert eiendels-, trussels- og sammenhengsdata fra flere kilder

Visual Command Center inkluderer data om risikoinformasjon fra over 100 forskjellige kilder for å gi en omfattende oversikt over risikoen. Noen av disse typene inkluderer:

Kanaler

Visual Command Center-kanaler er utformet for å levere riktig informasjon til de rette personene under en kritisk hendelse, eller når organisasjonen trenger å forstå det nåværende risikomiljøet. Kanaler kan publiseres på kommandosenterets videovegg eller på en mobilenhet eller dataskjerm for de som ikke er i kommandosenteret eller for organisasjoner som har et mer “virtuelt” kommandosenter. Kanalene er organisert i følgende kategorier:

Tilbakemeldinger fra kunder og kundehistorier

National Oilwell Varco

“Visual Command Center gir GSOC en troverdig stemme fra garanti til vår overgripende forretningsutviklingsplan. Vårt team og dens generelle forståelse av vårt driftsmiljø er avgjørende for å sikre kontinuitet i driften, sikkerheten til ansatte og sikkerhet av eiendeler”

– Bob Bernazal, Assistant Director of Security, National Oilwell Varco

VMware

“Visual Command Center øker vår evne til å håndtere risiko og beskytte våre ansatte og operasjoner fra trusler på global basis”

– Joe Brown, Director Global Security and Safety, VMware

Microsoft

“Visual Command Center er avgjørende for å opprettholde vårt sikkerhetsoppdrag, fra rutinemessige daglige lokale operasjoner til krisehåndtering på våre anlegg over hele verden, noe som har en reell innvirkning på vår evne til å holde våre folk trygge”

– Mike Howard, Chief Security Officer, Microsoft Global Security

Relaterte Ressurser

White Paper: 8 prinsipper på risikoer for logistikkjeden

Les denne rapporten for å lære om åtte prinsipper for å veilede bedrifter mens de utvikler logistikkjedens risikostyringsprogram og hvordan de gjør endringer for å proaktivt svare på og minimere virkningen av risikohendelser. Og utforsk tre aspekter ved håndtering av risiko: identifisering, vurdering og begrensning.

White Paper: Forbedre ytelsen med GSOC krisehåndtering-treningsøvelser

Dette dokumentet viser treningsøvelser for å skape best mulig opplevelse av en øvelse. Du vil lære hva som er en god øvelse; Hvordan bestemme hvem som skal delta i øvelsen og hvem som skal utforme den; gode fremgangsmåter for kommunikasjon og meldinger.

White Paper: 7 prinsipper for svært effektive kommandosentre

Lær hvordan du kan øke verdien i ditt kommandosenter. Les denne rapporten for beste praksis og teknologier for å sikre at kommandosenterets team og organisasjonen skal lykkes.

Avtal en demonstrasjon