Request a Demo

VISUELL SITUASJONSFORSTÅELSE VED HÅNDTERING AV KRITISKE HENDELSER

Visual Command Center

Visual Command Center hero image

Hvordan fungerer Visual Command Center?

Avanserte systemer kan ofte være overveldende i bruk da de presenterer en rekke funksjoner og datautvalg på samme dashboard. I utviklingen av Visual Command Center var det viktig for oss at brukeren opplever systemet som enkelt, enhetlig og integrert med andre systemer. Målet er at du som bedrift skal kunne oppnå bedre situasjonsforståelse i en krise og sikre dere bedre mot risiko. De kritiske hendelsene kan strekke seg over flere områder, for eksempel livssikkerhet og trygghet, forretningskontinuitet og administrasjon av logistikkjeden. Med Visual Command Center får du trusseletterretning i sanntid, som øker samarbeide på tvers av bedriften, samt gjør at sikkerhet-og beredskapsteam har bedre forutsetninger for å dempe eller eliminere ettervirkningen av hendelsen.

Visual Command Center fungerer som visualiserings- og orkestreringsmotor for Everbridge Critical Event Management. Du vil med denne kombinasjonen kunne effektivisere trinnene for å vurdere, lokalisere, handle, og analysere, og gjør at organisasjoner vil kunne håndtere operasjonell risiko på en bedre måte.

Hvordan Visual Command Center fungerer

[acf_shortcode id=”46859″]

Integrert eiendels-, trussels- og sammenhengsdata fra flere kilder

Visual Command Center inkluderer data om risikoinformasjon fra over 100 forskjellige kilder for å gi en omfattende oversikt over risikoen. Noen av disse typene inkluderer:

[acf_shortcode id=”46857″]

 

Kanaler

Visual Command Center-kanaler er utformet for å levere riktig informasjon til de rette personene under en kritisk hendelse, eller når organisasjonen trenger å forstå det nåværende risikomiljøet. Kanaler kan publiseres på kommandosenterets videovegg eller på en mobilenhet eller dataskjerm for de som ikke er i kommandosenteret eller for organisasjoner som har et mer “virtuelt” kommandosenter. Kanalene er organisert i følgende kategorier:

[acf_shortcode id=”46858″]