Request a Demo

VISUELL SITUASJONSFORSTÅELSE VED HÅNDTERING AV KRITISKE HENDELSER

Visual Command Center

Visual Command Center hero image

Hvordan fungerer Visual Command Center?

Avanserte systemer kan ofte være overveldende i bruk da de presenterer en rekke funksjoner og datautvalg på samme dashboard. I utviklingen av Visual Command Center var det viktig for oss at brukeren opplever systemet som enkelt, enhetlig og integrert med andre systemer. Målet er at du som bedrift skal kunne oppnå bedre situasjonsforståelse i en krise og sikre dere bedre mot risiko. De kritiske hendelsene kan strekke seg over flere områder, for eksempel livssikkerhet og trygghet, forretningskontinuitet og administrasjon av logistikkjeden. Med Visual Command Center får du trusseletterretning i sanntid, som øker samarbeide på tvers av bedriften, samt gjør at sikkerhet-og beredskapsteam har bedre forutsetninger for å dempe eller eliminere ettervirkningen av hendelsen.

Visual Command Center fungerer som visualiserings- og orkestreringsmotor for Everbridge Critical Event Management. Du vil med denne kombinasjonen kunne effektivisere trinnene for å vurdere, lokalisere, handle, og analysere, og gjør at organisasjoner vil kunne håndtere operasjonell risiko på en bedre måte.

Hvordan Visual Command Center fungerer

Operator Console

Visual Command Center brings together data about your organizational assets (employees, travelers, buildings, supply chain, etc.) and risk events (crime, terrorism, natural disasters, weather, health risks, activism, etc.) which it gets from public, proprietary and partner data sources into a highly visual common operating view.  Visual Command Center then correlates those risk events to your assets through its Intelligent Alerting™ to identify critical events that could threaten your organization.  Then using built-in assessment data and tools, you can quickly assess threats to determine the appropriate action to take and execute this action directly from the platform, thereby saving valuable time in execution.  This time saved can help mitigate or even eliminate the impact of that critical event.

Integrert eiendels-, trussels- og sammenhengsdata fra flere kilder

Visual Command Center inkluderer data om risikoinformasjon fra over 100 forskjellige kilder for å gi en omfattende oversikt over risikoen. Noen av disse typene inkluderer:

 • Asset data from corporate Asset Management or HR Systems
 • Integration with Safety Connection providing travel data and access control and badging information to understand an employee’s dynamic location during a critical event
 • Weather and natural disaster data from sources including the National Weather Service, GDACS, USGS and more
 • Threat data from our 24×7 Global Intelligence Operations Center (GIOC)
 • Law enforcement and crime data from the Everbridge Nixle Network
 • Risk event data from trusted partners like International SOS, Dataminr, NC4, and Anvil
 • Traffic and traffic camera data
 • Weather radar and forecast data from The Weather Company
 • Ability to add KML/KMZ layers on-the-fly from trusted sources
 • Operator-entered risk events

 

Kanaler

Visual Command Center-kanaler er utformet for å levere riktig informasjon til de rette personene under en kritisk hendelse, eller når organisasjonen trenger å forstå det nåværende risikomiljøet. Kanaler kan publiseres på kommandosenterets videovegg eller på en mobilenhet eller dataskjerm for de som ikke er i kommandosenteret eller for organisasjoner som har et mer “virtuelt” kommandosenter. Kanalene er organisert i følgende kategorier:

 • Aerial Map Channel
 • Alerts Channel (Summary and Detail)
 • Assets Channel
 • Grid Map Channel
 • Incident Communications Channel
 • Montage Channel
 • Peroptics Channel
 • Status Board Channel