Skip to main content
10 TIPS FÖR ATT FÖREBEREDA SIG PÅ SÄKERHETSHOT

10-stegs guide: Så förbereder du dig på säkerhetshot

Vi lever i en ständigt föränderlig värld och därför är det allt viktigare att företagsledare kan hantera säkerhetshot mot sina verksamheter. Hoten som uppstår blir alltmer avancerade och komplexa, och kan komma från många olika håll.  

För att skapa trygghet för företaget och personalen måste man vara förberedd på eventuella säkerhetshot och säkerställa att man har välfungerande system som klarar att stå emot sådana hot. Dagens företag måste kunna hantera hot av ekonomisk, teknisk, social, miljömässig och geopolitisk natur och kontinuerligt ha koll på nya säkerhetshot som uppkommer. 

Lyckligtvis finns det mycket man kan göra för att skydda sig mot attacker och förbereda sig för kritiska incidenter. Dessutom finns det en rad effektiva hjälpmedel att ta till på vägen.  Det globala programvaruföretaget Everbridge har tagit fram en ny guide som kan hjälpa dig och ditt företag att vara väl förberedda för eventuella säkerhetshot. 

Med den nye e-boken från Everbridge, 10-stegs guide för nya säkerhetshot, kan du dra fördel av vår långa erfarenhet från hantering av säkerhetshot. I guiden kan du ta del av användbara insikter från ledande företag som har implementerat några av de största och mest sofistikerade säkerhetssystemen i världen. 

Everbridge är världsledande inom krishantering och när vi utvecklar komplexa säkerhetsprogram till ditt företag kan vår erfarenhet och insikt hjälpa dig att uppnå långsiktiga säkerhetsmål.  Genom att använda dig av stegen som beskrivs i vår guide får du bättre förståelse för olika hot som kan uppstå och hur ditt företag kan rusta sig mot dessa på bästa möjliga sätt. Everbridge kan hjälpa dig att identifiera potentiella hot snabbare, planera och automatisera responsen och säkerställa att både företaget och personalen kan känna sig säkra. 

I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att du har koll på ditt företags säkerhetsaspekter. Covid-19-pandemin har resulterat i att allt fler företag och verksamheter ökat sitt fokus på digital säkerhet och krishantering. När många arbetat hemifrån har företagsledare sett ett ökat behov av förbättrat skydd mot säkerhetshot, både när det gäller IT och skydd av personal  För många företag har säkerheten helt enkelt hamnat längre upp på agendan och många chefer vill säkerställa att det finns nödvändig kompetens och tydliga planer för hur de kan skydda verksamheten och sin personal från olika säkerhetshot. Everbridge har lång erfarenhet av att distribuera några av de största och mest komplexa säkerhetssystemen över hela världen, och den här användbara guiden ger värdefulla tips på hur företag kan förbereda sig för säkerhetshot. 

Som företagsledare har du mycket att hålla reda på, men att skaffa dig en fullständig bild och förståelse för de risker och olika hot som ditt företag står inför både när det gäller IT-säkerhet och kritiska incidenter är en av de viktigaste sakerna du kan göra. För stunden är många företaget världen över fullt upptagna med att hantera utmaningar i efterdyningarna av coronapandemin, men faktum är att nya hot kan lura precis runt hörnet. Därför är det viktigt att företagsledningen prioriterar utveckling av säkerhetsrutiner på företaget och ser till att man är väl rustade inför eventuella nya säkerhetshot.   

Everbridge kan hjälpa dig och ditt företag att få en bättre förståelse av hela hotbilden, utveckla nödvändiga kompetenser för att hantera säkerhetshot och upprätta processer och strategier som hjälper er att navigera i händelse av en krissituation. Vår expertis och programvara hjälper dig att fatta välgrundade beslut, vilket är helt ovärderligt i en krissituation där varje sekund räknas. 

Säkerhetshot är en del av vardagen för alla företag i vår nya digitala värld. Det är oerhört viktigt att alla företag, oavsett storlek, är väl förberedda för de hot som väntar och har väl utvecklade strategier för att minimera riskerna. Med hjälp av vår användbara 10-stegs guide kan du dra fördel av vår mångåriga erfarenhet av att distribuera några av världens mest komplexa säkerhetssystem.  Om du vill veta mer kan du ladda ner vår senaste e-bok.

 

Boka en demo