Skip to main content

OPRETHOLD STYRING OG FULD KONTROL

Crisis Management

Tildele nye opgaver under krisen til en person, grupper eller funktion.

Sådan fungerer Crisis Management

Med Everbridges platform som kerne for Critical Event Management Platform, optimerer Crisis
Management din håndtering af kritiske hændelser ved at orkestrere alle kriseaktiviteter, involverede mennesker og teams, ressourcer og kommunikation i én enkel fælles applikation.

Alle involverede, fra de lokalt ansvarlige til ledere i bestyrelseslokalet, kommunikerer og arbejder under kritiske hændelser ud fra en fælles operationsplatform.

Du behøver ikke at bekymre dig om, hvorvidt dine beredskabsplaner bliver gennemført, eller om din krisestyring bliver afbrudt på grund af udarbejdelse af en statusopdatering.

Kundeperspektiv

Southern Glazer’s Wine & Spirits

På konferencen “Everbridge Resilience 2019” havde vi mulighed for at sætte os sammen med Richard Biber, direktør for forretningskontinuitet for Southern Glazer’s Wine Spirits. Richard forklarede, hvordan han håndterer sin rolle og optimerer krisestyring og forretningskontinuitet, som harmoniserer med virksomhedens forretningsstrategi. Han taler også om betydningen af at anvende Everbridge til mere end blot kritiske hændelser for at skabe merværdi for virksomhedens ansatte og kunder.

Eksempler på anvendelse

Crisis Management forener processer inden for forretningskontinuitet, katastrofeberedskab samt krisekommunikation for at fremskynde responstiden for både store og små hændelser.
Alt det for at få din forretning til at fortsætte i så normal drift som muligt, at nedbringe skader og at forhindre tab. Eksempler:

Dårligt vejr/naturkatastrofe

Kritisk infrastrukturfejl

Omdømmeproblemer

Forstyrrelse i forsyningskæde

Sundhed og ulykke

El- og vandforsyningsafbrydelse

Protester og demonstrationer

Tilbagekaldelse af produkter

Behold styring og fuld kontrol

Selv når kriser udvikler sig til uforudsete scenarier

Statiske kriseplaner kan ikke håndtere de uforudsigelige hændelser i den virkelige verden. Crisis Management giver et fælles operativt billede for alle interessenter og omdanner dine passive statiske kriseplaner til aktive og dynamiske opgaver, når uforudsete scenarier opstår.

Sørg for at planerne bliver gennemført korrekt

Til tiden og i den rigtige rækkefølge

Det kræver ofte en betydelig manuel indsats at koordinere teams og gennemføre opgaver midt i en krise, hvilket kan forsinke din overordnede krisestyring. Crisis Management mobiliserer og eksekverer dine responsplaner og gør det muligt at tildele opgaver til enkeltpersoner, grupper eller en funktion.

Relevante status opdateringer

Et fælles driftsbillede (dashboard) til alle involverede

At levere statusopdateringer til den øverste ledelse kan tage tid fra kritiske responsaktiviteter. Dedikerede dashboards og situationsrapporter giver topledelsen mulighed for at overvåge fremdriften i krisestyring i realtid uden at skulle forstyrre kriseholdet.

Fordele

  • Mobiliserer og optimerer krisestyring
  • Forkorter tid til at genoprette operationer og tjenester
  • Reducerer responstiden og omkostningerne ved «nedetid»

Operationaliser din respons

Crisis Management organiserer og håndterer alle kriseaktiviteter,- teams og-ressourcer for at fremskynde responstiden og minimere konsekvenserne af kritiske hændelser. Samtidig med at alle aktiviteter i krisestyringen bliver mere synlige og koordinerede for alle ansvarlige samt topledelsen. Alt foregår i én driftsplatform.

Press Release:
Lancering af Crisis Management

Everbridge lancerer Crisis Management for at koordinere og optimere
virksomhedens krisestyring.

læs mere

Datablad: Crisis Management

Behold styring og fuld kontrol
Everbridge Crisis Management giver organisationerne en enkelt løsning på driftskontinuitet, katastrofeberedskab og nødkommunikation.

læs mere

Datablad:
Mass Notification

Hold relevante personer opdateret
Everbridge Mass Notification gør det muligt for brugerne at sende meddelelser til enkeltpersoner eller grupper ved hjælp af lister, lokationer og visuel intelligens.

læs mere

Planlæg en demo