Skip to main content

Smart sikkerhed

Beskyt bygninger, aktiver og mennesker på
fysiske lokationer.

Løsninger til smart sikkerhed

Styrk og ensart sikkerhedsdrift.

Everbridges løsninger til smart sikkerhed giver et omfattende overblik over fysiske lokationer og aktiver, reducerer omkostninger til oplæring og sikkerhed og advarer om potentielle risici, så virksomheder kan reagere hurtigere i en nødsituation.

Automatiserede sikkerhedsworkflows betyder, at I er et skridt foran

Sort ikon for krisehåndtering

Sikkerhed og risikoovervågning i alle regioner:

 • Forbind systemer og enheder på en
  enkelt platform
 • Kombiner data fra flere overvågningssystemer i relevante, kontekstuelle handlinger
 • Præcis viden om, hvem der er hvor, og hvordan man skal kommunikere med dem
Sikkerhed

Hurtig respons på kritiske hændelser og begivenheder:

 • Iværksæt proaktive workflows til håndtering af hændelser, når der opstår en sikkerhedsrisiko
 • Iværksæt handling i nødstilfælde og indsæt sikkerhedsstyrken
 • Advar de rigtige personer ved trusler
Sikkerhed

Pålidelig kommunikation på flere kanaler:

 • Lokaliser medarbejdere, og bekræft deres sikkerhed
 • Del vigtige oplysninger om faciliteter med første respondenter og politimyndigheder
 • Skab et samlet driftsbillede i sikkerhedsteamet
Video om smart sikkerhed

Beskyttelse af mennesker og aktiver

Everbridges Smart sikkerhed hjælper virksomheder med at fastholde kontrol med deres sikkerhed ved at identificere trusler for deres medarbejdere eller aktiver og iværksætte en hurtig respons på tværs af teams og systemer, alt sammen i en platform, der er let at bruge.

Én platform for sikkerhed på tværs af alle placeringer

Undgå forvirring, skift mellem produkter og spild af tid under en kritisk hændelse. Reager på advarsler hurtigere med automatiserede workflows og situationskendskab gennem et enkelt skærmbillede.

Ss1 firkantet
Kort Billede Venstre

Reducer omkostningerne til sikkerhed og oplæring

Undgå at spilde tid på oplæring, manuelle processer og tredjeparts sikkerhedspersonale med Everbridges platform til håndtering af kritiske hændelser.

Hurtig handling på hyperlokal risikoinformation

Automatiser virksomhedens respons ved naturkatastrofer, voldsomt vejr og voldshandlinger, der kan kompromittere medarbejdernes fysiske sikkerhed. Everbridge peger på medarbejdere i risikozonen, besøgende og faciliteter og iværksætter de rette nedlukningsprocedurer og advarsler. Tilpas workflows til standard driftsprocedurer for at overholde regionale og branchemæssige krav.

Ss3 firkantet

Mere end 6.500 kunder verden over bruger Everbridge

Santanders logotipo
Goldman Sachs-signatur
Sanofi 2022
Siemens' logo (standard)
Takedas logo

“Everbridge har integreret teknologi, medarbejdere og procedurer og tager tryghed og sikkerhed til et nyt niveau i et ikonisk, finansielt distrikt i De Forenede Arabiske Emirater”.

Martin Grigg
Principal Consultant, PTS, Mellemøsten

Fremtidssikret sikkerhed

Skab fleksible systemer, der kan udvides, med Everbridges egne SDK’er og API’er.

Sikkerhed

Moderniser sikkerheden:

 • Maksimer levetiden for nye og eksisterende undersystemer og enheder
 • Undgå nedlukning for leverandører, og tillad integration af de bedste løsninger
 • Sammenhold fremtidige omkostninger til sikkerhed med systemdrevet datarisici
Sikkerhed

Transformér den digitale sikkerhed:

 • Gå bort fra systemer, der kræver konstant og omkostningstung overvågning
 • Lad operatørerne fokusere på de problemer, der er vigtigst for virksomheden
 • Reducer risikoen for menneskelige fejl med prædefinerede processer
Sikkerhed

Få meningsfuld dataindsigt:

 • Opret kontrolpaneler, der integrerer data fra undersystemer og hjælper dig med at nå KPI’er
 • Automatiser generering og udsendelse af hændelsesrapporter for at spare tid og øge nøjagtigheden
 • Indstil rutinemæssige rapporteringer for at overvåge ydelse og forbedre forståelsen af risici
Kort Billede Venstre

Et stort detail- og hotelkompleks i Abu Dhabi bruger Everbridge til at transformere den fysiske sikkerhed

Abu Dhabi Global Market Square (ADGMS) er et omfattende udviklingsprojekt, der huser et internationalt finanscenter, detailhandler, fornemme kontorer og offentlige pladser. De hyrede Everbridge til at lukke hullerne i deres situationskendskab og muliggøre en digital transformation på tværs af sikkerhedssystemer for at konsolidere driften i et enkelt skærmbillede.

Lignende produkter

Sikkerhed

Control Center

Integrer og fasthold kontrol med dine fysiske aktiver.

Sikkerhed

Mass Notification

Få forbindelse med og giv besked til hele virksomheden før, under og efter en kritisk hændelse med målrettet tovejskommunikation.

Planlæg en demo