Skip to main content

FOR RASKERE LØSNING

Automatiser responsen ved IT-hendelser

Reduser negative innvirkningen på forretningsdriften

Dagene da IT kun støttet virksomheten er over for i dag er det ofte IT som driver hele virksomheten fremover. Men på grunn av dette kan IT-hendelser påvirke virksomheten i større grad. En forkorting av responstiden på kritiske IT-hendelser er derfor avgjørende for virksomheten. Tross alt, jo lenger et selskap bruker på å løse et IT-problem, desto mer alvorlig innvirkning har det på organisasjonen, dens kunder, dens ansatte, dens varemerke og omdømme. Ikke bare kan alle avbrudd i IT-tjenestene koste organisasjonen hundretusener av kroner, men det kan også påvirke fokusen, distrahere og forstyrre IT-teamene. I dagens digitale næringsliv, er det ikke snakk om “HVIS”, men “NÅR” kritiske IT-hendelser oppstår, og du må være fullt forberedt.

Servicedrift, MIM-team, støtte

Automatiser hendelsesprosessen for en raskere og mer koordinert respons. Når IT-tjenester blir utilgjengelige, lider kundene dine og IT-teamet er under press. Bruk IT-varsling for å minimere påvirkning av virksomheten og redusere kostnader av hendelseshåndtering ved å automatisere kommunikasjon, samarbeid og orkestrering for raskere gjenoppretting.

Operasjoner for informasjonssikkerhet

Om det oppstår en hendelse er det viktig å samle sikkerhets- og IT-team, samtidig som alle interessenter oppdateres under sikkerhetshendelser. Under cyberrelaterte hendelser bør du orkestre kommunikasjon og samarbeid på en koordinert måte for å begrense angrepet, redusere skaden og sørge for overholdelse av lover og forskrifter.

DevOps

Kombinasjonen av SMS, e-post, Skype og ChatOps-verktøy hjelper utviklere og operatører å holde kontakt gjennom normal håndtering. Men hva skjer når dette ikke fungerer? Et godt IT-varslingsverktøy kan være limet som forbinder utviklere og operatører, selv i de tøffeste IT-situasjonene.De mest effektive DevOps-organisasjonene forstår at for å gjøre rede for når ting går galt, må de også kunne automatisere selve kommunikasjonsprosessen.

Kontinuitet i IT-tjenestene

Implementer brukerkommunikasjon i sanntid for å redusere kostnadene med å også redusere antallet inngående samtaler og saker under store hendelser, kritiske sikkerhetshendelser og katastrofegjenoppretting/kontinuitetsøvelser.

Det beste med Everbridge IT-varsling er å ha en konsistent, forutsigbar, repeterbar prosess med rettidig og relevant kommunikasjon

Mark Hydar, Ericsson

Fordeler

  • Øk oppetiden for IT-tjenester
  • Øk produktiviteten til de ansatte og IT-effektiviteten
  • Minimer innvirkningen på virksomheten, reduser ikke-planlagt IT-arbeid
  • Unngå informasjonsoverflod
  • Reduser IT-problemer raskere med minimalt ressursforbruk
  • Effektiviser prosessene dine med konsekvente, gjentatte, automatiserte IT-hendelser og meldinger
Planlegg en demo