Skip to main content

IDENTIFISER TRUSLENE OG AUTOMATISER RESPONSEN

Løsninger

Vudere. Lokalisere. Respondere. Analysere.

Vår programvare automatiserer de viktigste trinnene for at du skal kunne respondere på en kritisk hendelse. Den samler trusseldata fra tredjeparts og interne kilder, slik at virksomheten kan vurdere risiko og lokalisere personer og ressurser i faresonen og de som er nødvendige for å respondere på hendelsen. Deretter kan virksomheten handle ved å utføre forhåndsdefinerte prosesser basert på typen trussel for hvem som skal kontaktes, hvordan, hva slags melding som skal sendes, og hvem det skal eskaleres til hvis en respondent ikke er tilgjengelig. Vår plattform sender deretter ut meldinger og instruksjoner via tekst, tale oge-post til over 100 modaliteter – på 15 språk etter behov, organiserer konferansebroer for effektivt samarbeid, og analyserer returmeldinger.

Automatisering av disse trinnene gjør at de kan gjennomføres raskt, svært pålitelig og i stor skala på et tidspunkt der minuttene teller.

CRITICAL EVENT MANAGEMENT LØSNINGER

hvordan vi kan hjelpe

Kritiske hendelser skjer hver dag: uvær, vold, terrorisme, IT- angrep og strømbrudd, miljøutslipp, utstyrssvikt, angrep fra sosiale medier … De truer sikkerheten og omdømmet til varemerker, påvirker logistikken og forstyrrer virksomheten.

Hold ansatte trygge overalt

Varsle alle besøkende

Automatisere responsen ved IT-hendelser

Forutse og forhindre avbrudd i virksomheten

Avtal en demonstrasjon