Skip to main content

EN PLATTFORM. EN PROSESS. EN RESPONS.

Teknologi

Everbridge Critical Event Management-plattform

Reduser tiden for å driftsgjenoppretting og konsolider dine leverandører på en og samme bransjeledende teknologiplattform for nødshåndtering; sikkerhet til ansatte, reisende, besøkende, og ansatte som arbeider alene; IT-varsling; vaktplanlegging; krisehåndtering, avbrudd i logistikkflyt og administrasjon av hendelsesrespons.

Everbridges Critical Event Management-plattform er laget for å gi førsteinnsatstilgjengelighet, skalerbarhet og redundans for å redusere risikoen for responsavbrudd når en kritisk hendelse oppstår.

Visualiser og kontekstualiser

 Tilganger og trusler

Et felles driftsmiljø med intuitive kontrollbord, 24 x 7 x 365 trusselovervåkning og -rapportering, analyse av sosiale mediestrømmer og -varsler samt en global visning, gjør at du kan enkelt visualisere, analysere og forutsi hva som kan hemme eller alvorlig påvirke din organisasjon med Everbridges Critical Event Management-plattform.

Våre akkrediteringer

Everbridge tildeles årlig sertifisering og akkreditering fra en uavhengig tredjeparts vurderingsorganisasjon (3PAO) godkjent under Federal Risk and Authorisation Management Program (FedRAMP). Everbridge er forpliktet til å sikre kundesikkerhet ved å:

  • Kartlegge FedRAMP (NIST SP 800-53)-kontroller til ISO-vedleggskontroller for å demonstrere Everbridges evne til å tilfredsstille ISO-kravene.
  • Gjennomføre over 325 sikkerhetskontroller for å tilfredsstille US Department of Defense Cloud Services-krav.
  • Gjennomføre EBS-tester med flere forskjellige angrepsvektorer for å teste potensielle sårbarheter på tvers av eksterne og interne programmer og virtuelle systemer.
  • Utføre en SOC 2-undersøkelse som gir en tredje rapport om hvorvidt Everbridges IT-kontroller er tilstrekkelige.
Planlegg en demo