Request a Demo

En plattform. En prosess. En respons.

Teknologi

Teknologi hero image

Everbridge Critical Event Management-plattform

Reduser tiden for å driftsgjenoppretting og konsolider dine leverandører på en og samme bransjeledende teknologiplattform for nødshåndtering; sikkerhet til ansatte, reisende, besøkende, og ansatte som arbeider alene; IT-varsling; vaktplanlegging; krisehåndtering, avbrudd i logistikkflyt og administrasjon av hendelsesrespons.

Everbridges Critical Event Management-plattform er laget for å gi førsteinnsatstilgjengelighet, skalerbarhet og redundans for å redusere risikoen for responsavbrudd når en kritisk hendelse oppstår.

 • Scalable software

  Høy tilgjengelighet og skalerbarhet

  99,99 % oppetid på tvers av over 15 globalt distribuerte datasentre, med fleksibel kapasitet og full redundans med flere SMS- og kommunikasjonsleverandører.

 • security

  Ledende sikkerhet og compliance

  Europeisk datasenter for å imøtekomme regionale og lokale sikkerhetsbehov og overenstemmelser.

  Flere sertifiseringer bekreftet av akkreditert tredjeparts revisorer, inkludert FedRAMP, SOC 3 og GDPR.

 • Koordinerer ressurser og trusler

  God visualisering for å håndtere kritiske hendelser på tvers av organisatoriske funksjoner: sikkerhet, nødssituasjoner, forretningskontinuitet, logistikkjede og operasjoner for å dempe eller eliminere hendelsens organisatoriske påvirkningen.

 • Lokalisering- og hendelsesbevisthet

  Over 20 millioner kritiske hendelser ble i fjor administrert med automatisert SOP-aktivisering, teamsamarbeid, responsorkestrering, statussporing og ressursoppdateringer.

 • Global tilstedeværelse

  Optimalisert talestyring, avansert global SMS-levering, sikker smarttelefonlevering og språklokalisering bidrar til å sikre vellykket hendelserespons og samarbeid i over 200 land og territorier.

[acf_shortcode id=”47011″]

 

Visualiser og kontekstualiser

 Tilganger og trusler

Et felles driftsmiljø med intuitive kontrollbord, 24 x 7 x 365 trusselovervåkning og -rapportering, analyse av sosiale mediestrømmer og -varsler samt en global visning, gjør at du kan enkelt visualisere, analysere og forutsi hva som kan hemme eller alvorlig påvirke din organisasjon med Everbridges Critical Event Management-plattform.

Våre akkrediteringer

Everbridge tildeles årlig sertifisering og akkreditering fra en uavhengig tredjeparts vurderingsorganisasjon (3PAO) godkjent under Federal Risk and Authorisation Management Program (FedRAMP). Everbridge er forpliktet til å sikre kundesikkerhet ved å:

 • Kartlegge FedRAMP (NIST SP 800-53)-kontroller til ISO-vedleggskontroller for å demonstrere Everbridges evne til å tilfredsstille ISO-kravene.
 • Gjennomføre over 325 sikkerhetskontroller for å tilfredsstille US Department of Defense Cloud Services-krav.
 • Gjennomføre EBS-tester med flere forskjellige angrepsvektorer for å teste potensielle sårbarheter på tvers av eksterne og interne programmer og virtuelle systemer.
 • Utføre en SOC 2-undersøkelse som gir en tredje rapport om hvorvidt Everbridges IT-kontroller er tilstrekkelige.