Request a Demo

En plattform. En prosess. En respons.

Teknologi

Teknologi hero image

Everbridge Critical Event Management Plattform

Reduser tiden for å gjenopprette normal drift og konsolider leverandørene på en og samme bransjeledende teknologiplattform for håndtering av nødssituasjoner; Sikkerhet til ansatte, reisende, besøkende, og ansatte som arbeider alene; IT Alerting; vaktplanlegging; krisehåndtering, avbrudd i logistikkflyten og administrasjon av hendelsesrespons.

Everbridges Critical Event Management-plattform er laget for å gi første responder-tilgjengelighet og skalerbarhet og redundans for å redusere risikoen for avbrudd i responsen når en kritiskhendelse oppstår.

 • Høy tilgjengelighet og skalerbarhet

  99,99 % oppetid på tvers av over 15 globalt distribuerte datasentre, med fleksibel kapasitet og full redundans med flere SMS- og kommunikasjonsleverandører.

 • Ledende sikkerhet og compliance

  Europeisk datasenter for å imøtekomme regionale og lokale sikkerhetsbehov og overenstemmelser.

  Flere sertifiseringer bekreftet av akkreditert tredje parts revisorer, inkludert FedRAMP, SOC 3 og GDPR.

 • Koordinerer ressurser og trusler

  God visualisering for å håndtere kritiske hendelser på tvers av organisatoriske funksjoner, som; sikkerhet, nødssituasjoner, forretningskontinuitet, logistikkjede og operasjoner for å dempe eller eliminere den organisatoriske påvirkningen som følge av hendelsen.

 • Lokasjons- og hendelsesbevisst

  Over 20 millioner kritiske hendelser ble i fjor administrert med automatisert SOP-aktivisering, teamsamarbeid, responsorkestrering, statussporing og ressursoppdateringer.

 • Global tilstedeværelse

  Optimalisert talestyring, avansert global SMS-levering, sikker smarttelefonlevering og språklokalisering bidrar til å sikre vellykket hendelserespons og samarbeid i over 200 land og territorier.

100+ Multi-Modal Contact Paths
A flexible architecture provides resiliency and lowers the risk of degradation and cascading failures. Scales to deal with unexpected peaks and with redundant, global SMS and voice delivery. 

Critical event information can be delivered by SMS, voice, email …to digital signage, PC alert systems, sirens–over 100 modalities in total. Multiple methods of delivery ensure reliable communication even when certain modes are unavailable during a major weather, violence or IT incident. 

 

Visualiser og kontekstualiser

 Tilganger og trusler

Et felles driftsmiljø med intuitive dashbord, 24 x 7 x 365 trusselovervåkning og -rapportering, analyse av sosiale mediestrømmer, varsler og en global visning, gjør at du kan enkelt visualisere, analysere og forutsi hva som kan hemme eller alvorlig påvirke din organisasjon med Everbridges Critical Event Management-plattform.

Våre akkrediteringer

Årlig oppnår Everbridge sertifisering og akkreditering fra en uavhengig tredjeparts vurderingsorganisasjon (3PAO) godkjent under Federal Risk and Authorisation Management Program (FedRAMP). Everbridge er forpliktet til å sikre kundesikkerhet ved å:

 • Kartlegge FedRAMP (NIST SP 800-53)-kontroller til ISO-vedleggskontroller for å demonstrere Everbridges evne til å møte ISO-kravene.
 • Gjennomføre over 325 sikkerhetskontroller for å møte US Department of Defense Cloud Services-krav
 • Gjennomføre EBS-tester med flere forskjellige angrepsvektorer for å teste utnyttbare sårbarheter på tvers av eksterne, interne, programmer og virtuelle systemer.
 • Utføre en SOC 2-undersøkelse som gir en tredje rapport om hvorvidt Everbridges IT-kontroller er tilstrekkelige.