Request a Demo

Aktiver dine kriseresponsplaner

Crisis Commander

Crisis Commander hero image

Slik fungerer Crisis Commander

Uansett om din bekymring er store ulykker, menneskeskapte katastrofer, naturkatastrofer, brudd i logistikkflyten, IT-nedetid eller andre sikkerhetsbrudd, kan Everbridge Crisis Commander være en uvurderlig ressurs for krisekommunikasjon og respons. Når teamene dine har blitt varslet og mobilisert, tilbyr Crisis Commander mobile samarbeidsmuligheter der informasjon, gjenopprettings- og kriseplaner kan deles og gjennomgås. Oppgavestatuser i hele organisasjonen kan spores sentralt, og viktige beslutningspunkter kan enkelt eskaleres og overvåkes. Ideer og anbefalinger kan deles mellom grupper og enkeltpersoner uavhengig av deres fysiske plassering.

Crisis Commander kan raskt legge dine responsplaner i lommen på hver ansatt. Alle medlemmer av responsteamet har tilgang til et mobilt rammeverk og kommunikasjonsinfrastruktur for å varsle folk, mobilisere responsteamet, gjennomføre beredskapsplaner og effektivt samarbeide og samtidig holde viktige ressurser informert.

Crisis Commander Collaboration

Krise-, katastrofe- og BC-planer

Crisis Commander gjør det mulig for administratorer å distribuere: Beredskapsplaner, dokumenter, kontaktlister og møteagendaer til underordnede systemer for å opprettholde global standard i praksis og prosedyre.

Team kan sette opp:

  • Automatiske påminnelser om å revidere og oppdatere planer
  • Automatiske innebygde påminnelser som hjelper brukere med å holde planer, dokumenter, kontakt og viktige elementer oppdaterte
  • Tilpassede oppgavelister avhengig av rolle, type eller hendelse og automatisk spore hvem som utførte oppgaven

Automatisert plattform

Utnytt kraften til Everbridges Critical Event Management-plattform for å automatisere utsendelser via SMS, e-post, push-meldinger og mer, for å kommunisere globalt med ansatte – både for de som er på jobb og for fremtidige planlagte arbeidsskift.

“Crisis Commander gir en oversikt og status over alle våre datterselskaper i tilfelle en krise skulle oppstå. Varslingsfunksjonen har vist seg å være svært effektiv.”

Bjarne Jarberg, Security Manager, Det Berlingske Officin A/S

Situasjonsrapport, logg og oppgaveliste

Logg hver fullførte handling i Crisis Commander automatisk med et tids- og datostempel i den sentrale loggen. Loggen gir en detaljert oversikt over hvilke handlinger som ble utført, når og av hvem som igjen gjør det mulig for kriseledelsen å fokusere på mer kritiske oppgaver. Lister over oppgaver sporer nye elementer som fremdeles ikke er fullført.

Virtuelle møterom

Start møtene raskt med forhåndsdefinerte, fleksible agendaer med diskusjoner for å forbedre møteeffektiviteten. Alle møteagendaer er fullt fleksible og kan aktiveres og oppdateres i sanntid. Alle minutter som brukes, og avgjørelser som blir tatt under møtet er logget med tids- og datostempel.

Fordeler

  • Integrert med Everbridges Critical Event Management-plattform
  • Mobilt samarbeid og kontroll til fingerspissene
  • Økt responseffektivitet
  • Revisjonsmuligheter
  • Standardiserte prosesser for forretningskontinuitet