Skip to main content

Skydda det som är viktigast

Bedöm risker, lokalisera berörda människor och tillgångar, agera snabbt för att minimera skadan av oförutsedda händelser samt analysera hur nästa händelse kan hanteras bättre.

KEEP YOUR PEOPLE SAFE AND OPERATIONS RUNNING. FASTER.

hantera kriser och incidenter

Med Everbridge’s lösningar kan företag bevaka potentiella hot mot sina medarbetare samt snabbt koordinera åtgärder för att säkra sin personal, oavsett var på jorden de arbetar eller reser.

Med Everbridge’s lösningar kan företag bevaka potentiella hot mot sina medarbetare samt snabbt koordinera åtgärder för att säkra sin personal, oavsett var på jorden de arbetar eller reser.

Everbridge Digital Operations Platform gör det möjligt för organisationer att automatisera och effektivisera digital verksamhet över flera team och verktygsuppsättningar.

CRITICAL EVENT MANAGEMENT lösningar

hur vi hjälper till

Kritiska händelser och hot inträffar varje dag: hårt väder, våldsamma incidenter, terrorism, strömavbrott, pandemier, demonstrationer, medicinska nödsituationer, cyberattacks med ransomware etc. De hotar säkerheten och varumärkets rykte, stör leveranskedjor och stör affärsverksamheten. Läs mer om hur vi inom olika områden hjälper er att skydda personal och verksamhet.

Business Operations

Håll anläggningar och verksamheter i drift. Skydda viktiga tillgångar och inkomster.

People Resilience

Skydda och säkra dina anställda var de än arbetar.

Digital Operations

Automatisera er incidenthantering för att säkerställa den digitala driften.

Smart Security

Samla riskintelligens, fysisk säkerhet och incidentkommunikation för att bättre förbereda er för oförutsedda händelser och hot.

Public Safety

Bedöm incidenter, varna allmänheten och mobilisera tillgängliga resurser för att hålla alla säkra.

Vi hjälper 6300+ kunder att hantera kritiska incidenter genom att nå mer än 2 000 000 000 människor i över 200+ länder och territorier.

Video. Everbridge's Critical Event Management (CEM) är en gemensam plattform för hela företaget för att hantera oförutsedda händelser och minimera skadan av dessa. Det handlar om att samla in riskdata, lokalisera personer och tillgångar som är hotade, initiera åtgärder och hantera incidenter samt att efteråt analysera hur väl krishanteringen fungerade och hur den kan förbättras.

Everbridge Critical Event Management

Everbridge’s Critical Event Management (CEM) är en gemensam plattform för hela företaget för att hantera oförutsedda händelser och minimera skadan av dessa. Det handlar om att samla in riskdata, lokalisera personer och tillgångar som är hotade, initiera åtgärder och hantera incidenter samt att efteråt analysera hur väl krishanteringen fungerade och hur den kan förbättras.

Certifiering: “Best in Enterprise Resilience”

Med 20 års erfarenhet, i mer än 150 länder, där vi hanterat tiotals miljarder kritiska interaktioner, har Everbridge utvecklat sin egen Best in Enterprise Resilience™ och tillhörande certifieringsprocess för att förse organisationer med en end-to-end-metodik för att hjälpa dem med effektiv krishantering.

best in resilience logo
Om krisen inträffar kan Group Risk Manager, Niklas Henningsson, trycka på en enda knapp. Några sekunder senare har han samlat ett helt PostNord-team.

En enkel knapptryckning är allt som krävs

Om krisen inträffar kan Group Risk Manager, Niklas Henningsson, trycka på en enda knapp. Några sekunder senare har han samlat ett helt PostNord-team.

När kriser och kritiska incidenter som pandemier, väderrelaterade katastrofer, cyberbrottslighet eller terroristattacker drabbar företag gäller det att snabbt initiera åtgärder för krishantering och kunna överblicka och sätta in insatser som garanterar säkerheten för medarbetare, kunder och samarbetspartners, oavsett var de befinner sig.

Vi håller personalen säker och verksamheten igång

När kriser och kritiska incidenter som pandemier, väderrelaterade katastrofer, cyberbrottslighet eller terroristattacker drabbar företag gäller det att snabbt initiera åtgärder för krishantering och kunna överblicka och sätta in insatser som garanterar säkerheten för medarbetare, kunder och samarbetspartners, oavsett var de befinner sig.

Inbyggd motståndskraft kan vara skillnaden mellan framgång eller konkurs vid katastrofer. Hur ska man kunna förbereda sig för det oförutsedda? Ett sätt är att använda ett perspektiv som spänner över hela organisationen, i kombination med programvara med stöd för att utvärdera hot och som automatiserar snabb informationsspridning.

Hur man bygger ett motståndskraftigt företag i tuffa tider

Inbyggd motståndskraft kan vara skillnaden mellan framgång eller konkurs vid katastrofer. Hur ska man kunna förbereda sig för det oförutsedda? Ett sätt är att använda ett perspektiv som spänner över hela organisationen, i kombination med programvara med stöd för att utvärdera hot och som automatiserar snabb informationsspridning.

Boka en demo