Skip to main content

Skydda det som är viktigast

Bedöm risker, lokalisera berörda människor och tillgångar, agera snabbt för att minimera skadan av oförutsedda händelser samt analysera hur nästa händelse kan hanteras bättre.

best in resilience medallion

Best in Enterprise Resilience™-certifiering

Everbridge lanserar Best in Enterprise Resilience™-certifieringsprogram, byggt på 20 år av bästa praxis.

VÅRA LÖSNINGAR

hur vi hjälper till

Kritiska händelser inträffar varje dag: hårt väder, våld på arbetsplatsen, skottlossning, terrorism, IT- och strömavbrott, miljöutsläpp, fel på kritisk utrustning, medicinska nödsituationer, attacker på sociala medier … De hotar säkerheten och varumärkets anseende, avbryter leveranskedjor och stör verksamheten.

Skydda medarbetarna

Larma boende och besökare

Automatisera den digitala driften

Förutse och förebygg störningar i verksamheten

Everbridge Critical Event Management

Everbridge’s Critical Event Management (CEM) är en gemensam plattform för hela företaget för att hantera oföutsedda händelser och minimera skadan av dessa. Det handlar om att samla in riskdata, lokalisera personer och tillgångar som är hotade, initiera åtgärder och hantera incidenter samt att efteråt analysera hur väl krishanteringen fungerade och hur den kan förbättras.

År 2020 hjälpte vi 6300+ kunder att hantera kritiska incidenter genom att nå mer än 2 000 000 000 människor i över 200+ länder och territorier.

En enhetlig plattform

Använd en gemensam plattform för att samla in företagsövergripande riskdata, lokalisera hotade personer och tillgångar, initiera åtgärder och hantera incidenter samt analysera utfallet i efterhand.

Featured Resources

En enkel knapptryckning är allt som krävs

Om krisen inträffar kan Group Risk Manager, Niklas Henningsson, trycka på en enda knapp. Några sekunder senare har han samlat ett helt PostNord -team.

Vi håller personalen säker och verksamheten igång

När kriser och kritiska incidenter som pandemier, väderrelaterade katastrofer, cyberbrottslighet eller terroristattacker drabbar företag gäller det att snabbt initiera åtgärder för krishantering och kunna överblicka och sätta in insatser som garanterar säkerheten för medarbetare, kunder och samarbetspartners, oavsett var de befinner sig.

Hur man bygger ett motståndskraftigt företag i tuffa tider

Inbyggd motståndskraft kan vara skillnaden mellan framgång eller konkurs vid katastrofer. Hur ska man kunna förbereda sig för det oförutsedda? Ett sätt är att använda ett perspektiv som spänner över hela organisationen, i kombination med programvara med stöd för att utvärdera hot och som automatiserar snabb informationsspridning.

Boka en demo