Skip to main content

krishantering av oförutsedda händelser

Critical Event Management

Critical Event Management Hero

Varför Critical Event Management?

Med en allt mer komplex och oförutsägbar hotmiljö är det allt viktigare med professionell krishantering – att snabbt bedöma risker och förhindra att de skadar din personal eller stör din verksamhet.

Everbridge’s Critical Event Management-plattform (CEM) automatiserar de viktigaste stegen vid krishantering: nödmeddelanden, kritisk kommunikation, risk-/situationsförståelse, krishantering, rapportering och analys.

Critical Event Management möjliggör för organisationer att snabbt och säkert:

  • Få klarhet om hot och dess omfattning
  • Reducera tiden för att påbörja åtgärder
  • Minimera kostnaden för att återställa den normala verksamheten
  • Få en gemensam bild av verksamheten inom hela organisationen

FYRA KOMPONENTER AV CRITICAL EVENT MANAGEMENT

Utvärdera. Lokalisera.

Agera.

Analysera.

Critical Event Management möjliggör ett enkelt sätt att sammanställa hundratals dataflöden och visualisera relevant information. Denna förståelse är avgörande för rätt åtgärder riktade till individer eller anläggningar i riskzonen.

Utvärdera händelser

Med brotts-, terror- och incidentinformation från rättsväsendet, bilder och videoklipp från människor på fältet, problem som trendar på sociala medier och logistikinformation från interna system är det nästan omöjligt att hitta rätt hot bland allt brus. Critical Event Management möjliggör ett enkelt sätt att sammanställa hundratals dataflöden och visualisera relevant information, allt i en och samma vy. Denna förståelse är avgörande för rätt åtgärder riktade till individer eller anläggningar i riskzonen.

Lokalisera nyckelpersonal

Vid hot och kritiska händelser är det viktigt att snabbt lokalisera personalen:

  1. Vilka påverkas?  
  2. Vilka behövs för att hantera på händelsen?
  3. Vilka måste informeras?
Vid hot och kritiska händelser är det viktigt att snabbt lokalisera personalen: Vilka påverkas? Vilka behövs för att hantera på händelsen Vilka måste informeras?

En effektiv krishantering säkerställer i förväg att rätt personal, med rätt kompetens, är tillgängliga. De kontaktas automatiskt vilket sparar värdefull tid och minimerar fel vid en kris. Information från tillträdessystem, WiFi-hotspots eller resebokningssystem används för att skapa en profil över var en person “senast sågs” och var han eller hon skulle är på väg. Med Everbridges integrerade lösningar visualiseras information på en karta tillsammans med viktiga tillgångar som personal, anläggningar, filialer eller leverantörer och hjälper till att avgöra vilka som faktiskt är i fara och vem som snabbast kan agera. Nödlägesresponsen blir med detta riktad och mer effektiv. 

Med Everbridge's plattform automatiseras larm och sammankoppling av krishanteringsteam vilket bidrar till förbättrat samarbete, minimerade konsekvenser och förebyggande av framtida incidenter. 

Standardiserade åtgärder

Minuter spelar roll vid kritiska händelser. För att minska tiden åtgärd av en kritisk händelse måste organisationer använda förberedda standardiserade rutiner (SOP).

Med Everbridge’s plattform automatiseras larm och meddelanden skapas beroende på händelsetyp, allvarlighetsgrad och plats.  Andra funktioner – som omedelbar aktivering av telefonkonferenser för sammankoppling av krishanteringsteam eller automatisk initiering av eskaleringsprocesser – bidrar till förbättrat samarbete och gör att organisationer enklare hanterar resurser, minimerar konsekvenser och förebygger framtida incidenter. 

Analysera agerandet

I efterdyningarna av en kritisk händelse är det viktigt att analysera agerandet och genomföra förbättringar. Vilka uppgifter tog för lång tid? Vilka resurser saknades? Hur ofta svarade personal snabbt? 

I Everbridge’s plattform för Critical Event Management finns all team-prestanda, operativa responstider, jämförelsedata och larmanalyser sparade inom systemet och är tillgängliga via en konfigurerbar panel eller i analysrapporter.

Genom att ständigt leta efter sätt att bättre förbereda sig och hantera kritiska händelser förbättras utfallet när liknande händelser inträffar igen. Med rätt historik kan organisationer förutse rätta insatsresurser, rutiner och aktiviteter för att reducera konsekvenserna.

I Everbridge's plattform för Critical Event Management finns all team-prestanda, operativa responstider, jämförelsedata och larmanalyser sparade inom systemet och är tillgängliga via en konfigurerbar panel eller i analysrapporter.
Boka en demo