Skip to main content

STYRKAN MED

Critical Event Management

Fördelar med Critical Event Management

Everbridges plattform är byggd på en ytterst säker, skalbar och tillförlitlig infrastruktur med flera lager av redundans för att tillhandahålla hotidentifiering i realtid, situationsmedvetenhet, integrerade respons och samarbetsmöjligheter, allt i en enda övergripande vy.

Vårt förhållningssätt till Critical Event Management möjliggör för organisationer att snabbt och säkert:

  • Få klarhet om hot
  • Reducera tiden för att påbörja åtgärder
  • Minimera kostnaden för att återställa den normala verksamheten
  • Få en gemensam bild av verksamheten inom hela organisationen

FYRA KOMPONENTER AV CRITICAL EVENT MANAGEMENT

Utvärdera. Lokalisera. Agera. Analysera.

Utvärdera händelser

Att identifiera ett hot innan det uppnår en kritisk punkt och förstå hur det kan påverka vitala tillgångar är en utmaning som säkerhetspersonal ställs inför. Tidigare var det ofta en utmaning att ha tillräckligt med information för att kunna göra korrekta förutsägelser. Idag gäller motsatsen – mängden tillgänglig information är ofta överväldigande!

Med brotts-, terror- och incidentinformation från rättsväsendet, bilder och videoklipp från människor på fältet, problem som trendar på sociala medier och logistikinformation från interna system kan det vara nästan omöjligt att hitta rätt hot bland allt brus. Critical Event Management tillhandahåller ett enkelt sätt att sammanställa hundratals dataflöden och visualisera relevant information. Denna förståelse är avgörande för rätt åtgärder riktade till individer eller anläggningar i riskzonen.

Lokalisera nyckelpersonal

När ett hot har bedömts vara en kritisk händelse är nästa steg att lokalisera personalen:

  1. Vilka kan påverkas?  
  2. Vilka behövs för att hantera på händelsen?
  3. Vilka måste informeras?

En effektiv hantering av kritiska händelser säkerställer i förväg att rätt personal, med rätt kompetens, är tillgängliga. De kontaktas automatiskt vilket sparar värdefull tid och minimerar fel vid en kris. Vidare kan även uppgifter från tillträdessystem, WiFi-hotspots och resebokningssystem användas för att skapa en profil över var en person “senast sågs” och var han eller hon skulle kunna vara på väg, i en och samma vy. Med Everbridges integrerade lösningar kan information visualiseras på en karta tillsammans med viktiga tillgångar som personal, anläggningar, filialer eller leverantörer och hjälpa till att avgöra vilka som faktiskt är i fara och vem som snabbast kan agera. Nödlägesresponsen blir då riktad och mer effektiv. 

Standardiserade åtgärder

Minuter spelar roll vid kritiska händelser. För att minska tiden för att åtgärda en kritisk händelse måste organisationer använda förberedda standardiserade rutiner (SOP) inom en plattform.

När sekunder räknas kan plattformen automatisera larm, och skapa meddelanden beroende på händelsetyp, allvarlighetsgrad och plats.  Moment som att omedelbart aktivera telefonkonferenser möjliggör samverkan och snabba insatser. Ni kan även ställa in eskaleringar som automatiskt startar när de behövs.

Detta bidrar till att förbättra samverkan och gör att organisationerna förstår vad som händer och varför, så att de enkelt kan hantera resurser, minimera konsekvenser och förebygga framtida incidenter. 

Analysera agerandet

Det är inte ovanligt att krishanteringsteam tror att en kritisk händelse är över när den omedelbara krisen är över. När allt kommer omkring har de ofta pressat sig och är nära utmattning. Ibland riskerat liv och hälsa för att skydda sina vänner, kollegor eller företagets rykte och varumärke.

I efterdyningarna är det dock viktigt att analysera agerandet och genomföra förbättringar. Vilka uppgifter tog för lång tid? Vilka resurser saknades? Hur ofta svarade personal snabbt? 

Med vår plattform för Critical Event Management finns all teamprestanda, operativa responstider, jämförelsedata och larmanalyser sparade inom systemet och är tillgängliga via en konfigurerbar panel eller i analysrapporter. Genom att ständigt leta efter sätt att bättre förbereda sig och hantera kritiska händelser kommer man inte bara att förbättra utfallet när liknande händelser inträffar igen, utan även bättre kunna hantera oförutsedda händelser. Med rätt historiska data kan organisationer börja förutse rätt insatsresurser, rutiner och aktiviteter för att reducera konsekvenserna.

Boka en demo