Skip to main content

EVERBRIDGE

Historik

Vårt engagemang för att skydda människor och hålla verksamheten igång. Snabbare.

Everbridge grundades 2002 i efterdyningarna av de tragiska händelserna 9/11 med målet att hjälpa till att hålla människor i säkerhet i kritiska situationer. Vi fokuserade inledningsvis på att bygga ut branschens mest tillförlitliga och skalbara meddelandemotor, uppbackad med redundanser för SMS och andra funktioner för meddelandeleverans, och med mycket snabbt utförande för att säkerställa att meddelanden tas emot utan fel när liv står på spel. Den höga målsättningen har gett oss en mycket tillförlitlig underliggande infrastruktur.

Med tiden har vi breddat vår kapacitet avsevärt för att möta kundernas behov och idag tillhandahåller vi en Critical Event Management-plattform för hantering av kritiska händelser som hjälper organisationer att hantera hela livscykeln för en kritisk händelse: Bedöma risker och fastställa vilka som är relevanta för era tillgångar och medarbetare; lokalisera mobila och resande medarbetare, liksom berdeskapspersonal som befinner sig i närheten av eller reser till riskområden; agera för att automatisera standardrutiner för initiering och hantering av incidentrespons; analysera utfall för att identifiera flaskhalsar och förbättra responsen för efterföljande händelser.

Vi hjälper våra kunder att skydda över 2 miljarder människor globalt och att förbättra motståndskraften i många av världens ledande företag. Med hjälp av vår Critical Event Management-plattform kan de:

  • Korta av cyklerna för att identifiera hot, fastställa vilka människor och tillgångar som är i riskzonen och initiera åtgärder
  • Proaktivt vidta åtgärder som att omdirigera människor eller justera leveranskedjor för att undvika säkerhetsrisker eller produktions-/servicestörningar
  • Tillhandahålla en gemensam driftmiljö så att teamen kan bryta ner vattentäta skott mellan informationskällor och skapa en enhetlig organisatorisk respons mot hot
  • Hålla alla intressenter informerade för att kunna fatta snabba beslut i tid

En dag som alla andra. Tills den inte är det.

Everbridges plattform håller personalen säker och företagen igång.

Boka en demo