Skip to main content

AUTOMATISERAD IT-RESPONS VID INCIDENTER

IT Alerting

Få full insyn och kontroll över samordning av IT-incidenthantering

Rapporten 2020 Cost of Data Center Outages från Ponemon Institute kvantifierar den genomsnittliga kostnaden för ett oplanerat datacenteravbrott till drygt 8 662 USD per minut. Den största möjligheten att minska den totala avbrottstiden och tillhörande kostnader är att optimera kommunikationen kring IT-incidenter.

Lokalisera och kontakta rätt personer när som helst, var som helst

 • Identifiera automatiskt vem som ska ansvara för omedelbar respons
 • Använd färdiga meddelandemallar för felfri kommunikation, skräddarsydda för olika intressenter
 • Snabb montering av krisrum med 1-klicks, pinkodsfria konferensbryggor och ChatOps-rum
 • Använd lokal nummerpresentation i alla länder för högsta engagemang
 • IT alerting incidenthantering

Missa aldrig ett kritiskt larm

 • Schemaläggning av beredskap för att alltid veta vem som är tillgänglig
 • Skickar automatiskt flerkanalsvarningar tills de kvitteras
 • Eskalera automatiskt varningar tills de kvitteras
 • Självbetjäningskalender och meddelandehantering för bästa effektivitet

Lös problem snabbare

 • Använd arbetsflödesautomatisering för att verkställa åtgärdsplanen för kända problem
 • Skapa integrerade steg för multiverktyg för att bygga heltäckande lösningsplaner
 • Godkänn ändringar från din mobila enhet för snabbare verkställighet

Kontinuerlig förbättring av åtgärdsteamets effektivitet

 • Spåra och registrera alla responsaktiviteter
 • Analysera resultat per team, per område, per typ
 • Håll koll på lösningsaktiviteter och samtal för efterlevnad och för att ta lärdom

Konsolidera dina meddelande- och varningslösningar på den ledande företagsplattformen

 • Utnyttja de bästa tillförlitlighets- och tillgänglighetsnivåerna för att säkerställa att larm skickas
 • Få högsta nivå av säkerhetscertifiering och dataskydd
 • Förlita er på en plattform som kan uppfylla aktuella och framtida krav

Fördelar

 • Lös IT-incidenter snabbare
 • Minska oplanerat IT-arbete
 • Eliminera larmtrötthet
 • Öka ansvarsutkrävandet och minska frustrationen
 • Effektivisera incidenthanteringen över service, säkerhet, utveckling och BCDR Ops

Vad gör Everbridge IT Alerting?

IT Alerting automatiserar och effektiviserar IT-kommunikationen vid större IT-incidenter för att lösa problem snabbare och minimera deras inverkan på verksamheten. Det ger enhetliga meddelanden till rätt IT-experter och håller alla intressenter och berörda kunder informerade om hur lösningen fortskrider.

Huvudfunktioner i Enterprise IT Alerting

Jourscheman

Använder ert IT-team fortfarande en manuell process för att identifiera vem som har jour? IT Alerting hjälper er att spåra vem som har jour i varje team och varsko rätt personer baserat på typ av incident, tid på dagen, vilken kompetens som krävs och plats.

Smart Routing

Identifiera i realtid rätt team och personal baserat på vem som har jour, plats, kompetens och mer. Smart Routing-tekniken erbjuder multikriteriebaserad identifiering och jourplanering för att identifiera rätt team och individer att engagera. Automatiserad eskalering startar om persopner inte bekräftar inom rimlig tid.

Smarta kanaler

Tekniken gör det möjligt att skicka en inbjudan med ett klick till en samarbetskanal som en del av den riktade aviseringen.

 • Smart Conferencing
 • ChatOps Collaboration

Smart Orchestration

Definiera snabbt och distribuera en affärsprocess, inklusive samordning och integration till en specifik klientapplikation för förändrings-, problem- och incidenthantering

 • Definiera eskaleringsregler baserat på negativ bekräftelse och tidströsklar
 • Bestäm vilka team som ska engageras baserat på typ av kritisk händelse och verksamhetsprocess
 • Starta komplexa respons- och aviseringsscenarier för att kommunicera och samarbeta mellan team, intressenter och slutanvändare
 • Starta automatiskt, övervaka och spela in konferensbryggor baserat på incidentens allvarlighetsgrad eller verksamhetsprocess

Självintegrerande plattform (IPaas)

API-connectorn erbjuder ett enkelt och flexibelt sätt att ta emot händelser och varningar från en mängd olika tredjepartsverktyg, som ärendesystem, servicedesksystem, ITSM-system, system för händelsekorrelation, ITOM-system, APM-lösningar med mera. Händelser omvandlas sedan till Everbridge-incidenter baserat på villkorlig logik.

Smart Analytics

Interaktiva kontrollpaneler ger insyn och insikter i incidenthanteringen inom alla IT-områden. Smart Analytics tillhandahåller incidenthanteringstrender som är tillgängliga per grupp, tid eller typ för att hjälpa till att kontinuerligt förbättra processer och hjälpa chefer med resursplanering och optimering av svarstider och servicenivåavtal. Med interaktiv övervakning av svarstider och tidiga varningar kan företag proaktivt säkerställa efterlevnad av organisationens servicenivåmål.

 • Hantera aktivt SLA:er
 • Hantera teamkapacitet
 • Övervaka gruppens responsprestanda
 • Bedöma incidenttrender

Produktrecensioner – hör dina kollegor

 

Fördjupning

White Paper: The Power of The Critical Event Management Platform

Ladda ner detta white paper för att lära dig mer om de fyra systemkraven för att säkerställa att viktig information kommer igenom – oavsett vad.

White Paper: ITSM Best Practices

Ladda ner detta white paper, Streamlining the Major Incident Resolution Process: Definiera, planera, bemanna och kommunicera, för enkla rekommendationer och bästa praxis för att effektivisera lösningsprocessen vid större incidenter och begränsa de negativa effekterna på verksamheten från större IT-incidenter.

Fallstudie: Förvandlingen av IT-incidentresponsen för en global leverantör av hälsovårdstjänster

Denna rapport undersöker hur Everbridge IT Alerting möjliggör ett långt effektivare tillvägagångssätt vid hanteringen av större incidenter hos en global vårdgivare.

Boka en demo