Request a Demo

AUTOMATISERAD IT-RESPONS VID INCIDENTER

IT Alerting

IT Alerting hero image

Få full insyn och kontroll över samordning av IT-incidenthantering

Rapporten 2020 Cost of Data Center Outages från Ponemon Institute kvantifierar den genomsnittliga kostnaden för ett oplanerat datacenteravbrott till drygt 8 662 USD per minut. Den största möjligheten att minska den totala avbrottstiden och tillhörande kostnader är att optimera kommunikationen kring IT-incidenter.

ÖVERSIKT

INTEGRERINGAR

Fördelar

 • Lös IT-incidenter snabbare
 • Minska oplanerat IT-arbete
 • Eliminera larmtrötthet
 • Öka ansvarsutkrävandet och minska frustrationen
 • Effektivisera incidenthanteringen över service, säkerhet, utveckling och BCDR Ops

Vad gör Everbridge IT Alerting?

IT Alerting automatiserar och effektiviserar IT-kommunikationen vid större IT-incidenter för att lösa problem snabbare och minimera deras inverkan på verksamheten. Det ger enhetliga meddelanden till rätt IT-experter och håller alla intressenter och berörda kunder informerade om hur lösningen fortskrider.

Huvudfunktioner i Enterprise IT Alerting

Jourscheman

Använder ert IT-team fortfarande en manuell process för att identifiera vem som har jour? IT Alerting hjälper er att spåra vem som har jour i varje team och varsko rätt personer baserat på typ av incident, tid på dagen, vilken kompetens som krävs och plats.

Smart Routing

Identifiera i realtid rätt team och personal baserat på vem som har jour, plats, kompetens och mer. Smart Routing-tekniken erbjuder multikriteriebaserad identifiering och jourplanering för att identifiera rätt team och individer att engagera. Automatiserad eskalering startar om persopner inte bekräftar inom rimlig tid.

Smarta kanaler

Tekniken gör det möjligt att skicka en inbjudan med ett klick till en samarbetskanal som en del av den riktade aviseringen.

 • Smart Conferencing
 • ChatOps Collaboration

Smart Orchestration

Definiera snabbt och distribuera en affärsprocess, inklusive samordning och integration till en specifik klientapplikation för förändrings-, problem- och incidenthantering

 • Definiera eskaleringsregler baserat på negativ bekräftelse och tidströsklar
 • Bestäm vilka team som ska engageras baserat på typ av kritisk händelse och verksamhetsprocess
 • Starta komplexa respons- och aviseringsscenarier för att kommunicera och samarbeta mellan team, intressenter och slutanvändare
 • Starta automatiskt, övervaka och spela in konferensbryggor baserat på incidentens allvarlighetsgrad eller verksamhetsprocess

Självintegrerande plattform (IPaas)

API-connectorn erbjuder ett enkelt och flexibelt sätt att ta emot händelser och varningar från en mängd olika tredjepartsverktyg, som ärendesystem, servicedesksystem, ITSM-system, system för händelsekorrelation, ITOM-system, APM-lösningar med mera. Händelser omvandlas sedan till Everbridge-incidenter baserat på villkorlig logik.

 

Smart Analytics

Interaktiva kontrollpaneler ger insyn och insikter i incidenthanteringen inom alla IT-områden. Smart Analytics tillhandahåller incidenthanteringstrender som är tillgängliga per grupp, tid eller typ för att hjälpa till att kontinuerligt förbättra processer och hjälpa chefer med resursplanering och optimering av svarstider och servicenivåavtal. Med interaktiv övervakning av svarstider och tidiga varningar kan företag proaktivt säkerställa efterlevnad av organisationens servicenivåmål.

 • Hantera aktivt SLA:er
 • Hantera teamkapacitet
 • Övervaka gruppens responsprestanda
 • Bedöma incidenttrender

Produktrecensioner – hör dina kollegor