Skip to main content

PRECISERA HOT, AUTOMATISERA RESPONS

Lösningar

Bedöm. Lokalisera. Agera. Analysera

Everbridge’s plattform automatiserar de viktigaste stegen för hur respons på en kritisk händelse bör ske. Plattformen samlar in hotdata från tredje part och interna källor så att kunder kan bedöma risker, lokalisera människor och tillgångar som är i riskzonen samt vägleda i vad för respons som krävs. Plattformen hjälper kunder att agera genom att verkställa fördefinierade processer baserat på typ av hot, vilka som ska kontaktas, hur de ska kontaktas samt till vem ärendet ska eskaleras om en kontakt inte är tillgänglig. Plattformen skickar sedan ut meddelanden och instruktioner via text, röst, e-post samt organiserar konferensbryggor för samarbete. Automatisering av dessa steg gör att de kan slutföras snabbt, mycket tillförlitligt och i stor skala vid en tidpunkt när det ofta handlar om minuter.

VÅRA LÖSNINGAR

hur vi hjälper till

Kritiska händelser inträffar varje dag: IT- och strömavbrott, miljöutsläpp, fel på kritisk utrustning, medicinska nödsituationer, hårt väder, skottlossning, terrorism… Detta hotar säkerheten och varumärkets anseende, avbryter leveranskedjor och stör verksamheten.

Skydda medarbetarna

Larma boende och besökare

Automatisera den digitala driften

Förutse och förebygg störningar i verksamheten

Boka en demo