Önskar du en demo?

Identifiera hot, automatisera responsen

Lösningar

Lösningar hero image

Utvärdera. Lokalisera. Agera. Analysera.

Vår programvara automatiserar de viktigaste stegen för att svara på en kritisk händelse. Den sammanställer hotuppgifter från tredje part och interna källor så att kunderna kan utvärdera risken och lokalisera personal och tillgångar som är i fara och dem som behöver agera. IDärefter gör den det möjligt för kunder att agera genom att verkställa fördefinierade processer baserat på typen av hot, processer för vilka som ska kontaktas och hur, vilket meddelande som ska skickas och vem som ska eskaleras om en respondent inte är tillgänglig. Vår plattform skickar sedan meddelanden och instruktioner via text, röst, e-post – över 100 varianter – på 15 språk efter behov, skapar konferensbryggor så att personal kan samarbeta och analyserar svarsmeddelanden. Genom att automatisera dessa steg kan de slutföras snabbt, mycket tillförlitligt och i en större omfattning vid en tidpunkt då minuter ofta har betydelse.

VÅRA LÖSNINGAR

hur vi hjälper till

Kritiska händelser inträffar varje dag: väder, våld på arbetsplatser, terrorism, IT-incidenter, strömavbrott, miljöutsläpp, utrustningsfel, attacker i sociala medier… De hotar säkerheten och varumärken, påverkar logistikflöden och stör verksamheter.

 • Håll anställda säkra överallt

 • Varna besökare

 • Automatisera responsen vid IT-incidenter

 • Förutse och förebygg störningar i verksamheten

 

ALLA PRODUKTER

 • Safety Connection

  Safety Connection

  Vet var er personal befinner sig baserat på deras befintliga, senast kända och förväntade plats.

 • Visual Command Center

  Få en gemensam operativ bild med kraftfull visualisering och orkestrering.

 • IT Alerting

  Prioritera och åtgärda IT-incidenter snabbare med automatiserade arbetsflöden och automatiska konferenssamtal baserat på experters tillgänglighet.

 • Mass Notification

  Håll alla informerade före, under och efter kritiska händelser med riktad kommunikation och automatiserade arbetsflöden.

 • Public Warning

  Kommunicera med en region eller ett område under krishändelser och hot utan att användare behöver välja att delta

 • crisis management

  Crisis Management

  Aktivera era kris- och beredskapsplaner genom att placera dem i fickan på varje anställd.

Organisationer förlitar sig på Everbridge

 • healthcare solutions

  4 av de 10 största sjuk-försäkrings-bolagen

 • hospital solutions

  Över 1 000 sjukhus

 • Bank Solutions

  9 av de 10 största investerings-bankerna

 • Airport solutions

  25 av de mest trafikerade flygplatserna

 • Enterprise Solutions

  30 % av FTSE 100

 • Auto Maker Solutions

  6 av de 10 största globala biltillverkarna