Request a Demo

PRECISERA HOT, AUTOMATISERA RESPONS

Lösningar

Lösningar hero image

Bedöm. Lokalisera. Agera. Analysera

Vår programvara automatiserar de viktigaste stegen för respons på en kritisk händelse. Den samlar in hotdata från tredje part och interna källor så att kunderna kan bedöma risker, lokalisera människor och tillgångar som är i riskzonen och det som behövs för respons. Sedan gör den att kunderna kan agera genom att verkställa fördefinierade processer baserat på typ av hot för vilka som ska kontaktas och hur, vilket meddelande som ska skickas och till vem ärendet ska eskaleras till om en kontakt inte är tillgänglig. Vår plattform skickar sedan ut meddelanden och instruktioner via text, röst, e-post – över 100 modaliteter på 15 språk – efter behov, organiserar konferensbryggor för samarbete och analyserar returmeddelanden. Automatisering av dessa steg gör att de kan slutföras snabbt, mycket tillförlitligt och i stor skala vid en tidpunkt när det ofta handlar om minuter.

 

VÅRA LÖSNINGAR

hur vi hjälper till

Kritiska händelser inträffar varje dag: hårt väder, våld på arbetsplatsen, skottlossning, terrorism, IT- och strömavbrott, miljöutsläpp, fel på kritisk utrustning, medicinska nödsituationer, attacker på sociala medier … De hotar säkerheten och varumärkets anseende, avbryter leveranskedjor och stör verksamheten.

 • Skydda medarbetarna

 • Larma boende och besökare

 • Automatisera den digitala driften

 • Förutse och förebygg störningar i verksamheten

 

 

ALLA PRODUKTER

 • Safety Connection

  Safety Connection

  Vet var er personal befinner sig baserat på deras befintliga, senast kända och förväntade plats.

 • Visual Command Center

  Visual Command Center

  Få en gemensam operativ bild med kraftfull visualisering och orkestrering.

 • IT Alerting

  IT Alerting

  Prioritera och åtgärda IT-incidenter snabbare med automatiserade arbetsflöden och automatiska konferenssamtal baserat på experters tillgänglighet.

 • Mass Notification

  Mass Notification

  Håll alla informerade före, under och efter kritiska händelser med riktad kommunikation och automatiserade arbetsflöden.

 • Public Warning

  Public Warning

  Kommunicera med en region eller ett område under krishändelser och hot utan att användare behöver välja att delta

 • crisis management

  Crisis Management

  Aktivera era kris- och beredskapsplaner genom att placera dem i fickan på varje anställd.

Organisationer förlitar sig på Everbridge

 • healthcare solutions

  4 av de 10 största sjuk-försäkrings-bolagen

 • hospital solutions

  Över 1 000 sjukhus

 • Bank Solutions

  9 av de 10 största investerings-bankerna

 • Airport solutions

  25 av de mest trafikerade flygplatserna

 • Enterprise Solutions

  30 % av FTSE 100

 • Auto Maker Solutions

  6 av de 10 största globala biltillverkarna