Skip to main content

HÅLL DIN DIGITALA DRIFT IGÅNG

Digital Operations

Digital Operations – håll din digitala drift igång, oavsett oförutsedda händelser.

Flexibla och framtidssäkra IT-system

Tillväxten av digitala tjänster erbjuder nya möjligheter för företag men innebär också ny sårbarhet och fler potentiella hot. En Digital Operations-plattform möjliggör flexibla modeller för serviceleveranser vilka i sin tur gör dina IT-system mer motståndskraftiga mot oförutsedda händelser.

Organisationer ser numer kundupplevelsen som avgörande för sin verksamhet och satsar hårt på att effektivisera och automatisera den digitala verksamheten. Det är avgörande att tjänsterna alltid är tillgängliga och levererar en bra kundupplevelse.

Signalförbättring, intelligenta tjänster, telemetri som mäter ändringar samt observerbarhet ger organisationer möjlighet att ta tag i prioriterade problem och rätta till dem innan en incident blir ett problem för verksamheten.

Everbridge Digital Operations-plattform kombinerar signaler/information från flera övervakningsverktyg till en relevant kontext, visar grundorsaker till incidenter och går igenom tidigare lösningar med AI-baserad incidentmatchning. Genom att automatisera hantering av återkommande händelser minskar man ledtider för lösning av problemen, förhoppningsvis innan användarna ens upptäck att något är fel.

Ett team som kan lägga mindre tid på incidenter kan lägga mer tid på innovation.

Everbridges Digital Operations-plattform ger den bästa kundupplevelsen

Ge team möjligheten att automatisera och effektivisera den digitala driften mellan olika grupper och verktygsuppsättningar, så att företag kan tillhandahålla både kontinuerligt tillgängliga tjänster och fantastiska kundupplevelser.

Everbridges Digital Operations-plattform ger den bästa kundupplevelsen
  • Skydda mot allvarliga incidenter och avbrott i driften
  • Främja organisatorisk motståndskraft genom att hantera digitala och fysiska händelser i ett enda fönster
  • Effektivisera lösningar mellan olika team som sköter den digitala driften
  • Ge problemkontext som går att agera på till alla som jobbar med lösningen
  • Aktivera samarbetshubbar och tillhandahåll vägledning för åtgärder som snabbar på lösningen
  • Bygg automatiserade “runbooks” med hjälp av den visuella arbetsflödesdesignern (med lite eller ingen kod)
  • Skapa digitala strategier som länkar samma tekniska team och affärsteam

Ericsson case study

IT-varningar förbättrade hanteringen av incidenter

Ericsson är en multinationell leverantör av kommunikationsteknik och kommunikationstjänster. De har en global närvaro med anställda i många regioner och därför måste deras IT-team kunna kommunicera snabbt och effektivt för att lösa IT-problem när de uppstår.

Ericsson Case Study
Digital And Physical

Hantering av IT-tjänster

Effektivisera lösningen av incidenter

Allvarliga incidenter är en börda för verksamheten. Minimera tiden då verksamheten ligger nere och snabba på lösningen av incidenter genom att automatisera kommunikation, samarbete och koordination via hantering av allvarliga incidenter (Major Incident Management – MIM) och hantering av IT-tjänster (IT Service Management – ITSM).

”Genom att implementera Everbridge xMatters i vårt arbetsflöde för meddelanden har vi kunnat ta hjälp av våra läkare på ett snabbt och tillförlitligt sätt, vilket leder till snabbare utvärdering och behandling av våra akuta strokepatienter.”

Katherine Repko, TeleHealth Operations Initiatives Manager, Intermountain Healthcare

Säkerhetsåtgärder

Uppdatera berörda parter när incidenter inträffar

Samla säkerhetsteam och IT-experter samtidigt som du uppdaterar berörda parter när säkerhetsincidenter inträffar. Genom att koordinera kommunikation och samarbete på ett enhetligt sätt under cyber-relaterade incidenter begränsas attacken, skadorna lindras samtidigt som du kan säkerställa att alla regler efterlevs.

Skapa automatik i att samla säkerhetsteam och IT-experter, samt uppdatera berörda parter när säkerhetsincidenter inträffar.
Länka utvecklare och operatörer med smarta kommunikationsverktyg som effektiviserar arbetet under normala och onormala händelser.

DevOps/SRE

Länka utvecklare och operatörer med smarta kommunikationsverktyg

Kombinerade sms-, e-post- och ChatOps-verktyg låter utvecklare hålla kontakten med varandra genom hela arbetscykeln. När något går fel kopplar ChatOps-verktyg ihop utvecklare och operatörer även under de tuffaste IT-avbrotten. De mest effektiva DevOps-teamen förstår att de måste automatisera själva kommunikationsprocessen för att kunna erbjuda en bra kundupplevelse.

Kundtjänst

Garantera en optimal kundupplevelse

Företag måste erbjuda en bra kundupplevelse för att vara konkurrenskraftiga. Att veta när system som kunderna använder ligger nere är bara halva utmaningen. Det krävs ett kontinuerligt samarbete mellan team för att på alla sätt hålla kunderna nöjda och undvika problem som kan skada varumärket. Läs mer i vårt white paper Service Intelligence: Key to Operational Resilience and Organization Efficiency.

Företags kundtjänster behöver garantera en optimal kundupplevelse för att vara konkurrenskraftiga.

Våra kunder

Våra kunder är ledande inom sina branscher, och vi är stolta och tacksamma över att de litar på oss när det kommer till att skydda det som är viktigast för dem.

Boka en demo