Skip to main content

FÖRBÄTTRA DRIFTEN OCH SKYDDA TILLGÅNGARNA

Business Operations

Stärk företagen med förbättrad drift och skyddade tillgångar.

Stärk företagen med förbättrad drift och skyddade tillgångar

Miljön där företag bedriver verksamhet blir allt mer komplex. Kritiska händelser som covid-19, oväder, upplopp och störningar i leveranskedjor påverkar företagens motståndskraft.

Everbridge’s Business Operations hjälper företag att förbereda sig för – och agera på – kritiska händelser, vilket gör att de kan skydda både tillgångar och drift. Med Everbridge’s plattform kan företag upptäcka potentiella risker som kan påverka driften och koordinera responsen mellan olika team och digitala/fysiska system på bara några sekunder.

Öka motståndskraften mot hot för att säkerställa kontinuitet i verksamheten

Upptäck händelser som påverkar din verksamhet i ett tidigt skede genom kontinuerlig signalövervakning och riskinsikt

Upptäck händelser som påverkar din verksamhet i ett tidigt skede genom kontinuerlig signalövervakning och riskinsikt:

 • Förstå nya risker för verksamheten innan de påverkar verksamheten
 • Riskverifiering och korrelation i realtid säkerställer att fokus förblir på risker som är relevanta för verksamheten
 • 24x7x365 Global övervakning skyddar verksamhet överallt i världen
Leverera snabba svar på kritiska händelser till alla team och system i din organisation.

Leverera snabba svar på kritiska händelser till alla team och system i din organisation:

 • Förbered organisationen för potentiella risker med proaktiv, engagerande kommunikation
 • Kommunicera till dem som påverkas av störningar via praktiskt taget vilken kommunikationsenhet som helst
 • Håll cheferna informerade med instrumentpaneler och lägesrapportering
Den mest erfarna, säkra och pålitliga leverantören av kritisk händelsehantering

Den mest erfarna, säkra och pålitliga leverantören av kritisk händelsehantering:

 • Kommunicera snabbt och pålitligt under nödsituationer
 • Bekräfta meddelandeleverans i realtid
 • Få tillgång till säkert teamsamarbete
 • Skydda data med säkerhet, policyer och kontroller i världsklass
 • Beprövad och betrodd av miljontals över 200+ länder och territorier
Bedöm riskerna proaktivt för att säkerställa driftkontinuitet.

Bedöm riskerna proaktivt för att säkerställa driftkontinuitet

Med kontinuerlig signalövervakning, riskverifiering och korrelation i realtid identifieras och mildras uppkommande störningar i din verksamhet överallt i världen.

Förbättra effektiviteten och synligheten

Everbridge Visual Command Center integrerar Microsofts Global Security Operations Centers 60 fristående system och datakällor till en enda, interaktiv plattform som ger direkt åtkomst till kritisk information som behövs för att utvärdera risker och vidta åtgärder.

Everbridge Visual Command Center integrerar Microsofts Global Security Operations Centers 60 fristående system och datakällor till en enda, interaktiv plattform som ger direkt åtkomst till kritisk information som behövs för att utvärdera risker och vidta åtgärder.
Managing the Supply Chain to Avoid Risk

Optimera hanteringen av försörjningskedjan

Det är omöjligt att helt eliminera risker från försörjningskedjan, men organisationer kan vidta åtgärder för att minimera riskexponeringen och till och med eliminera effekterna av riskhändelser med noggrann planering, verktyg och processer för att förutse och hantera risker mer effektivt.

Reagera proaktivt på logistikförseningar

En ledande global leverantör av transport- och logistiklösningar lät sina operatörer i försörjningskedjan manuellt kontrollera flera anläggningar för att avgöra om gränsöverskridande väntetider skulle orsaka förseningar för kundleveranser. Leverantören har 50 000 kunder i 30 länder och 1 500 egna kontor att hantera. Genom att gå över till en plattform för riskhantering i försörjningskedjan kunde de automatisera varningar om förseningar och se dem i realtid.

Supply Chain Management
Boka en demo