Request a Demo

Upprätthåll kontinuitet

Förutse och förebygg störningar i verksamheten

Förutse och förebygg störningar i verksamheten hero image

Modern kontinuitet i försörjningskedjan

När externa risker hotar verksamheten eller försörjningskedjan är ju mer tid ni har på er att förutse hotet, desto fler alternativ har ni för att planera för att mildra eller till och med undgå störningarna. Alla händelser kan inte avvärjas, men avancerad planering kan hjälpa er att återhämta er snabbare och återgå till det normala.

För företag är kritisk händelsehantering inte man önskar. Men i dagens globala ekonomi är det ett måste att ha en integrerad bild av externa hot och händelser överlagrad med en organisationens personal, tillgångar och försörjningsvägar, tillsammans med annan kontextuell information för att möjliggöra snabb bedömning och operativ respons.

Minska riskerna för att säkerställa kontinuerlig drift

Med bättre situationsmedvetenhet

”Visual Command Center ger GSOC möjlighet att ge en trovärdig röst från säkerhet till vår övergripande affärsutvecklingsplan. Vårt team och dess övergripande förståelse för vår operativa miljö är avgörande för att säkerställa kontinuitet i verksamheten, medarbetarnas säkerhet och tillgångarnas säkerhet.”

– Bob Bernazal, Director of Security, National Oilwell Varco

 

Förbättra effektiviteten och synligheten

Everbridge Visual Command Center integrerar Microsofts Global Security Operations Centers 60 fristående system och datakällor till en enda, interaktiv plattform som ger direkt åtkomst till kritisk information som behövs för att utvärdera risker och vidta åtgärder.

Microsoft Case Study

Optimera hanteringen av försörjningskedjan

Det är omöjligt att helt eliminera risker från försörjningskedjan, men organisationer kan vidta åtgärder för att minimera riskexponeringen och till och med eliminera effekterna av riskhändelser med noggrann planering, verktyg och processer för att förutse och hantera risker mer effektivt.

Reagera proaktivt på logistikförseningar

En ledande global leverantör av transport- och logistiklösningar lät sina operatörer i försörjningskedjan manuellt kontrollera flera anläggningar för att avgöra om gränsöverskridande väntetider skulle orsaka förseningar för kundleveranser. Leverantören har 50 000 kunder i 30 länder och 1 500 egna kontor att hantera. Genom att gå över till en plattform för riskhantering i försörjningskedjan kunde de automatisera varningar om förseningar och se dem i realtid, under en glasruta.

Supply Chain Logistics

Kraften i Critical Event Management Platform

 • Få en översiktsbild av verksamheten

  Få omedelbar vetskap om vilka delar av din verksamhet som påverkas av olika risker

 • Panic Button

  Uppnå situations-medvetenhet

  Bedöm hotets påverkan snabbare

 • Samordna aktiviteter

  Automatisera och standardisera agerandet

 • Upprätthåll verksamhetens kontinuitet

  Bli mer proaktiv – skapa planer för att mildra påverkan eller mobilisera resurser för att hantera konsekvenserna snabbare

 • Snabbare återhämtning efter störningar

  Lokalisera nyckelresurser och informera intressenter för att snabbare vidta åtgärder

 • Undvika störningar i logistiken

  Ta proaktiva åtgärder för att minimera exponering för risk och till och med undvika risk om möjligt

White Paper

Digital Transformation for Business Continuity and Beyond