Skip to main content

HÅLL MÄNNISKOR säkra OAVSETT VAR DE ÄR

People Resilience

People Resilience – håll människor säkra var de än befinner sig.

De senaste årens ökning av antalet kritiska händelser såsom krig, en global pandemi och andra oroligheter har tvingat många organisationer att utöka sitt ansvar bortom traditionell säkerhet på arbetsplatsen till att även inkludera människors hälsa och välmående. Samtidigt har ansvarets utsträckning flyttat bortom den traditionella arbetsmodellen som utgår från kontoret/fabriken till ett rörligt arbete där en anställd kan arbeta på kontoret, hemma, ute i fält eller på resande fot.

Everbridge’s lösningar hjälper företag att förbereda sig för – och åtgärda – kritiska händelser och därmed hålla personal friska, säkra och produktiva oavsett var på jorden de arbetar eller reser. Med Everbridges branschledande Critical Event Management-plattform (CEM) kan företag upptäcka potentiella hot som kan påverka medarbetare och koordinera snabba responser mellan olika team och digitala/fysiska system.

Arbeta med krishantering för medarbetare

Arbeta med krishantering för medarbetare

Bevaka de risker anställda kan utsättas för, oavsett var i världen de arbetar.

 • Förstå framväxande risker som kan drabba människor oavsett om de arbetar på kontoret, på distans, ute i fält eller medan de reser.
 • Riskverifiering och riskkorrelation i realtid, ger fokus på risker som är relevanta för företagets verksamhet.
 • Global övervakning skyddar driften överallt i världen – dygnet runt, året runt.

Förbered, koordinera och kommunicera

Förbered, koordinera och kommunicera – agera snabbt på oförutsedda händelser och kriser.

Agera snabbt på händelser som påverkar medarbetares säkerhet, hälsa och välmående.

 • Förbered en organisation för potentiella risker med proaktiv, engagerande kommunikation.
 • Koordinera åtgärder i realtid var du än befinner dig, även via mobil.
 • Kommunicera med anställda i realtid, oavsett var de arbetar för dagen.

Plattform som skalar upp och integrerar

Everbridge plattform är säker, pålitlig och skalbar och används av miljontals användare i över 200 länder.

Säker, pålitlig och skalbar.

 • Kommunicera snabbt och pålitligt vid nödsituationer.
 • Bekräfta att meddelanden nått fram med uppdateringar i realtid.
 • Få tillgång till säkert team-samarbete.
 • Skydda data med säkerhet, policyer och kontroller i världsklass.​
 • Beprövad och betrodd av miljontals användare i över 200 länder.

Tack vare Everbridge vet det här teamet hur de ska agera vid bränder, farliga oväder, elavbrott och våldsamma inbrott. Dessa händelser kan uppstå och vara över snabbt, så ur vår synvinkel är målet att få ut de anställda ur byggnaden.“

Global chef för säkerhet och anläggningar, läkemedelsbranschen

Med riskbedömning och krishantering hjälper Everbridge företag att förstå sina anställdas behov, koordinera deras återgång till arbetsplatsen och återetablera säkerheten och driften till de nivåer de var på före krisen.

Återgå till jobbet på ett säkert sätt

Håll dina medarbetare säkra när verksamheten återupptas

De bestående effekterna av den globala pandemin kommer att förändra affärsverksamheter under lång tid framöver. Med riskbedömning och krishantering hjälper Everbridge företag att förstå sina anställdas behov, koordinera deras återgång till arbetsplatsen och återetablera säkerheten och driften till de nivåer de var på före krisen.

 • Förstå ditt risklandskap med demografisk data.
 • Håll anställda, besökare och medarbetare säkra och sammankopplade.
 • Återuppta driften med flexibla arbetsflöden och centraliserad information.

Resesäkerhet

Lösningar för hantering av reserisker

Oavsett om en anställd arbetar vid sitt skrivbord eller är på resande fot, har organisationer en skyldighet att ta hand om sin personals säkerhet. Genomgångar före resan, realtidsinformation, pålitlig tvåvägskommunikation, medicinska, säkerhets- och reseassistanstjänster kan hjälpa till att hålla resande anställda säkra – hjälpa dem att undvika onödiga risker och varna dem om de närmar sig potentiellt farliga situationer.

Oavsett om en anställd arbetar vid sitt skrivbord eller är på resande fot, har organisationer en skyldighet att ta hand om sin personals säkerhet. Everbridge erbjuder lösningar för resesäkerhet.
Duty of Care – främja dina anställdas hälsa, säkerhet och välmående.

Duty of Care

Främja dina anställdas hälsa, säkerhet och välmående

Mark Terry, global säkerhetschef på Rackspace, förklarar hur Rackspace använder Everbridges Safety Connection för att garantera att deras anställda förblir trygga och produktiva runtom i världen.

Vi hade en anställd som gick från kontoret vid lunch samtidigt som en bomb briserade, och hon gick mot det området. Vi kunde meddela henne omedelbart, så att hon inte drogs in i kaoset.”

Global chef för säkerhet och anläggningar, läkemedelsbranschen

Säkerhet och krishantering för för fältarbetare som jobbar i en isolerad situation eller miljö.

Säkerhet för personer som jobbar ensamma

Det kan vara en särskild utmaning för organisationer att garantera säkerhet, trygghet, hälsa och välmående för fältarbetare som jobbar i en isolerad situation, utan medarbetare eller tillsyn. Mobiltelefoner och bärbara enheter kan vara en livlina för dessa anställda genom att de får säkerhetskontroller, ”säg något om du ser något”, virtuella eskorter och en särskild SOS-knapp som minimerar de risker som en person som arbetar på egen hand regelbundet utsätts för.

ON-DEMAND WEBINAR

Uppfyll Duty of Care med Everbridge

Boka en demo