Skip to main content

TA KONTROLL ÖVER FÖRETAGETS SÄKERHET

Smart Security

Everbridge's Smart Security hjälper organisationer att ta kontroll över sin säkerhet genom att identifiera hot mot medarbetare eller tillgångar och koordinera en snabb respons som involverar flera team och system.

Samordna företagets säkerhetsåtgärder

Stöld, vandalism, våld, folkliga protester, terrorism och naturkatastrofer är bara några av de kritiska händelser som anställda inom säkerhetsbranschen ställs inför idag. För många organisationer är det en konstant utmaning att skydda människor och tillgångar mot ökande och allt mer diversifierade hot.

Dessutom växer företags drift och involverar fler system, fler användare och mycket mer data. Allt detta är svårt att hantera och dyrt att kontrollera. När en kritisk händelse utvecklar sig, och din organisation översvämmas av information, kan situationen bli överväldigande.

Everbridge’s Smart Security hjälper organisationer att bibehålla kontrollen över sin säkerhet genom att identifiera hot mot medarbetare eller tillgångar och koordinera en snabb respons som involverar flera team och system – allt via en lättanvänd gemensam plattform.

Den mest betrodda lösningen för enhetlig hantering av företags fysiska säkerhet

Med över 15 års erfarenhet från de mest krävande miljöer hjälper Everbridge sina kunder att spara:

50%

på manuella processer

80%

av tiden det tar att reagera på larm

50%

på utbildningskostnader

25%

av utgifterna för vakter som anlitas från tredje part

Samordnad situationsmedvetenhet

Bryt ner silos

Teknik möjliggör punktinsatser som hjälper säkerhetsteam att lösa enskilda utmaningar. Men, som ett resultat av detta skapas också informationssilor i dessa disparata system. Ett effektivt svar på en kritisk händelse kräver att organisationer förstår händelsens kontext i realtid utan att växla mellan olika system och därigenom förlora värdefull tid samt riskera att viktig information missas.

Everbridge hjälper organisationer att förstå hoten de ställs inför via en samlad vy där alla relevanta källor integreras, alltifrån globala riskuppgifter till hyperlokal data från egna system, vilket skapar en heltäckande översikt av din säkerhet.

Everbridge hjälper organisationer att förstå hoten de ställs inför via en samlad vy där alla relevanta källor integreras, alltifrån globala riskuppgifter till hyperlokal data från egna system, vilket skapar en heltäckande översikt av din säkerhet.

Vår plattform hjäper organisationer att:

  • Uppnå verklig situationsmedvetenhet inom hela organisationen
  • Analysera säkerheten i realtid
  • Minska risken att missa kritiska händelser
  • Hålla anställda, besökare och medarbetare säkra och sammankopplade

Organisationer förlitar sig på att Everbridge hjälper dem att fatta de mest välgrundade besluten för att skydda sina medarbetare och tillgångar.

Läs mer i The CEO’s Security Transformation Playbook.

Agera snabbare och med självförtroende

Förmågan att omedelbart förstå en händelses omfattning är avgörande för att organisationer ska kunna agera snabbt och självsäkert, och därmed minimera skadan.

Om beslutsfattande och rutiner för regelefterlevnad automatiseras ökar chansen att rätt procedur följs i varje situation. Tydliga och kontextmedvetna instruktioner för nästa steg, såsom att aktivera responsteam eller skicka instruktioner till andra system, ger ett förtroendeingivande svar i enlighet med organisationens standardrutiner.

Förmågan att omedelbart förstå en kritisk händelses kontext är nyckeln till att kunna agera snabbare. Med automatisering av beslutsfattande och rutiner för regelefterlevnad ökar chansen att rätt procedur följs i varje situation.
Everbridge Smart Security Arbetsflödesmotor analyserar larm i relation till organisationens platser, resurser och personer för att prioritera det som är viktigt och inte slösa tid på det som är oviktigt.

Förhindra överbelastning av information

För att skapa situationsmedvetenhet är det väsentligt att det stora antalet separata fysiska säkerhetslösningar som många organisationer arbetar med integreras i en central kontrollpanel.

Det krävs även en intelligent larmbehandling, med tydlig översikt på vilka av alla larm som kräver snabbast åtgärd.

Arbetsflödesmotorn i Everbridge Smart Security analyserar larm i relation till organisationens platser, resurser och personer för att prioritera det som är viktigt och inte slösa tid på det som är oviktigt.

Framtidssäkra ditt företags fysiska säkerhet

I dagens värld kan vikten av flexibilitet och anpassning inte överskattas. När befintliga system drar nytta av en förenklad användarupplevelse och ett dynamiskt arbetsflöde förlängs deras livslängd och behovet av kostsamma byten undviks.

Everbridge’s Smart Security stöder vanliga, öppna standardgränssnitt samt hundratals patentskyddade SDK:er och API:er. Allt integreras via ett öppet ramverk som ser till att nya integrationer enkelt kan läggas till i alla skeden.

Historiskt sett har fysiska och digitala miljöer ansetts vara enskilda entiteter, numer behövs en gemensam riskhanteringen för båda miljöer.

Med Everbridge Smart Security kan man integrera befintliga system och skapa en förenklad och dynamisk användarupplevelse.

”Everbridge har integrerat teknik, medarbetare och rutiner för att se till att ett välkänt globalt finansdistrikt i Förenade Arabemiraten har nått nya höjder av säkerhet och trygghet.”

– Martin Grigg, Principal Consultant, PTS – Midden-Oosten

Everbridge hjälper, genom tvåvägskommunikation och mobilisering av ditt team, till att få tag i och informera hela organisationer vid en nödsituation – på bara några sekunder.

Håll alla informerade

När en kritisk händelse utvecklar sig måste organisationer informera alla som behöver få kännedom om det, utan undantag. Everbridge kartlägger och informerar alla berörda inom sekunder. Tvåvägskommunikation och mobilisering av ditt team underlättas och du kan försäkra dig om att dina medarbetare befinner sig i säkerhet och att driften, leveranskedjan och varumärkets anseende skyddas.

Riskinformation att agera på

Everbridges Smart Security integrerar riskinformation, vilket förbättrar din förmåga att övervaka, analysera och svara på risker som kommer både utifrån och inifrån.

Genom att kombinera tusentals av de mest pålitliga datakällorna, med ett erfaret team av analytiker på vårt övervakningscenter för riskinformation (RIMC), effektiviserar de riktade realtidsvarningarna organisationens förmåga att övervaka och analysera incidenter och händelser över hela världen. Detta förbättrar drastiskt din förmåga att svara på risker som hotar medarbetare, organisationen och leveranskedjan.

Everbridges Smart Security integrerar riskinformation, vilket förbättrar din förmåga att övervaka, analysera och svara på risker som kommer både utifrån och inifrån.

KLM: Uppnå 360-graders situationsmedvetenhet för att skydda leveranskedjan

Boka en demo