Request a Demo

En plattform. En process. En respons.

Teknologi

Teknologi hero image

Everbridge Critical Event Management Platform

Minska tiden för att återställa normal drift och konsolidera leverantörerna på en branschledande teknikplattform för krishantering: säkerhet för personal, resande, besökare och ensamarbetande; IT-larm; jourpersonal; krishantering; störningar i försörjningskedjan och prestandahantering för incidentrespons.

Everbridge Critical Event Management Platform är förstärkt för att tillhandahålla ”First Responder-nivå” för skalbarhet och redundans för att minska risken för försämring av tjänsten under en kritisk händelserespons.

ON DEMAND-DEMO: CRITICAL EVENT MANAGEMENT PLATFORM

 • Scalable software

  HÖG TILLGÄNGLIGHET OCH SKALBARHET

  99,99 % drifttid för transaktioner över mer än 15 globalt distribuerade datacenter, med flexibel kapacitet och full stackredundans med flera SMS- och röstleverantörer som kontrollerats för att säkerställa att inga beroenden nedströms finns.

 • security

  LEDANDE SÄKERHET OCH EFTERLEVNAD

  Flera certifieringar bekräftade av ackrediterade tredjepartsrevisorer, inklusive FedRAMP, SOC 3 och GDPR.

 • KORRELATERADE TILLGÅNGAR OCH HOT

  Kraftfull visualisering för att hantera kritiska händelser i kontext över organisatoriska funktioner som säkerhet, nödsituationer, verksamhetskontinuitet, försörjningskedja och drift för att mildra eller eliminera inverkan av risk.

 • PLATS- OCH HÄNDELSEMEDVETENHET

  Mer än 20 miljoner kritiska händelser hanterades förra året med automatiserad aktivering av rutinförfaranden, teamsamarbete, responssamordning, statusuppföljning och intressentuppdateringar.

 • GLOBALT LOKALT

  Optimerad röstsamtalsdirigering, avancerad global SMS-leverans, säker smartphoneleverans och språklokalisering bidrar till att säkerställa att kritiska händelser och samarbetsaktiviteter blir framgångsrika i över 200 länder och territorier.

[acf_shortcode id=”47011″]

 

Visualisera och kontextualisera

Tillgångar och hot

Genom att tillhandahålla en företagsövergripande gemensam lägesbild med intuitiva användarpaneler, övervakning och rapportering 24/7/365, analys av sociala mediaflöden, varningar och en global vy kan ni enkelt visualisera, analysera och förutse vad som kan hindra eller allvarligt skada er organisation med hjälp av vår Critical Event Management-plattform.

Våra ackrediteringar

Varje år uppnår Everbridge certifiering och ackreditering från en oberoende tredjeparts bedömningsorganisation (3PAO) som godkänts enligt Federal Risk and Authorization Management Programme (FedRAMP). Everbridge har åtagit sig att säkerställa kundens säkerhet genom:

[acf_shortcode id=”47012″]