Skip to main content

EN PLATTFORM. EN PROCESS. EN RESPONS.

Teknologi

Everbridge Critical Event Management Platform

Everbridge’s plattform automatiserar de viktigaste stegen för hur respons på en kritisk händelse bör ske. Plattformen samlar in hotdata från tredje part och interna källor så att kunder kan bedöma risker, lokalisera människor och tillgångar som är i riskzonen samt vägleda i vad för respons som krävs. Plattformen hjälper kunder att agera genom att verkställa fördefinierade processer baserat på typ av hot, vilka som ska kontaktas, hur de ska kontaktas samt till vem ärendet ska eskaleras om en kontakt inte är tillgänglig. Plattformen skickar sedan ut meddelanden och instruktioner via text, röst, e-post samt organiserar konferensbryggor för samarbete. Automatisering av dessa steg gör att de kan slutföras snabbt, mycket tillförlitligt och i stor skala vid en tidpunkt när det ofta handlar om minuter.

Visualisera och agera

Tillgångar och hot

Med vår Critical Event Management-plattform får ni via intuitiva användarpanelser en samlad lägesbild, övervakning, varning samt rapportering av händelser som kan skada er personal eller organisation. Genom en kontinuerligt uppdatering – 24/7/365 – kan ni enkelt utifrån en global vy analysera och förutse vilka händelser som kan komma att påverkar er, och agera på dessa händelser i tid för att undvika, alternativt helt minimera skadan.

Boka en demo