Request a Demo

Aktivera era krishanteringsplaner

Crisis Commander

Crisis Commander hero image

Hur Crisis Commander fungerar

Oavsett om problemet gäller större olyckor, katastrofer orsakade av människor eller naturkatastrofer, störningar i logistikkedjan, IT-avbrott eller säkerhetsintrång, kan Everbridge Crisis Commander vara en ovärderlig resurs för kriskommunikation och respons. När era team har varslats och mobiliserats tillhandahåller Crisis Commander därefter mobila samarbetsmöjligheter där information, återställningsplaner och planer för krishändelser kan delas och granskas. Task statuses across the organisation can be tracked centrally and key decision points can be easily escalated and monitoredUppgiftsstatus kan spåras centralt och viktiga beslutspunkter kan enkelt eskaleras och övervakas. Idéer och rekommendationer kan delas mellan team och individer oavsett deras fysiska placering.

Crisis Commander lets you quickly put your response plans in the pocket of every employee. Response team members have access to a mobile framework and communications infrastructure to notify people, mobilise response team members, execute contingency plans and effectively collaborate while keeping key stake holders informed.

Crisis Commander Collaboration

Kris-, katastrof- och BC-planer

Crisis Commander gör det möjligt för administratörer att distribuera: Beredskapsplaner, dokument, kontaktlistor och mötesagendor till underordnade system (enheter) för att upprätthålla en global intern standard vad gäller krishantering och rutiner. Team kan konfigurera:

  • Automatiska påminnelser om att granska och uppdatera planer
  • Automatiska, inbyggda påminnelser som hjälper användarna att hålla planer, dokument, kontakter och viktiga objekt uppdaterade
  • Anpassa uppgiftslistor efter roll och typ eller händelse och automatiskt spåra vem som gjorde uppgiften

Kraftfullt larmsystem

Utnyttja kraften hos Everbridge Critical Event Management-plattform för att automatisera utskick via SMS, e-post, push-meddelanden och mycket mer för att kommunicera globalt med anställda – både alla som arbetar för närvarande och alla som är schemalagda för framtida skift.

"Crisis Commander tillhandahåller en översikt och status för alla våra dotterbolag i händelse av en kris. Larmfunktionen har visat sig vara mycket effektiv."

Bjarne Jarberg, Security Manager, Det Berlingske Officin A/S

Situationsrapport, logg och att göra-lista

Logga varje åtgärd som slutförts automatiskt inom Crisis Commander med en tids- och datumstämpel i den centrala loggen. Loggen ger en detaljerad vy över vilka åtgärder som vidtagits, när och av vem, vilket gör det möjligt för krisledningen att kunna fokusera på mer kritiska uppgifter. Att göra-listor följer nya uppgifter som fortfarande ska slutföras.

Virtuella mötesrum

Starta möten snabbt med förinställda, flexibla dagordningar för diskussionpunkter för att förbättra möteseffektiviteten.. AAlla dagordningar är fullt flexibla och kan aktiveras och uppdateras i realtid. Alla protokoll och beslut som fattas under mötet loggas med en tids- och datumstämpel.

Fördelar

  • Integrerad med Everbridge Critical Event Management-plattform
  • Samarbeta och samverka mobilt
  • Ökad responseffektivitet
  • Förbättrade revisionsmöjligheter
  • Standardiserade processer för verksamhetens kontinuitet