Request a Demo

Upprätthålla operativ kontroll

Control Center

Control Center hero image

Integrera kontrollen över era fysiska tillgångar

För många organisationer kan hantering av fysisk säkerhet upplevas som en skrämmande uppgift. Hoten ökar och riskerna blir alltmer varierande. Verksamheten fortsätter också att växa och involverar fler system, mer data och många fler användare.

Allt detta kan vara svårt att hantera och kostsamt att styra och kontrollera. Att tolka all information är tillräckligt svårt under normal drift. När en kritisk händelse dyker upp och information flödar i organisationen kan det bli överväldigande. Ni behöver ett effektivt säkerhetshanteringssystem för att få rätt information till rätt personer vid rätt tidpunkt för att skydda medarbetare och anläggningar och säkerställa driftskontinuitet.

Real-time situational awareness

Control Center – upprätthålla operativ kontroll

Control Center korrelerar händelser från olika säkerhetssystem till en gemensam driftbild för att fokusera människors uppmärksamhet på de relevanta fysiska säkerhetsfrågorna. Denna plattform för säkerhetsintegration ger användarna åtgärdbara varningar, åtgärder i nästa steg och automatiserad rapportering för att bättre hantera risker, säkerställa efterlevnad av driftsrutiner och stödja verksamhetens kontinuitet. Automatiserade arbetsflöden säkerställer snabb och enhetlig respons vilket minskar risken för mänskliga fel. Det underlättar också direkt aktivering av enheten för att säkerställa att ni alltid har kontroll över driften och skyddar medarbetarna. Dynamiska rapporter och kontrollpaneler ger realtidsinsikter för operativa team och högre chefer.

Med Control Center kan din organisation vara säker, trygg och ha operativ kontroll. Nu och i framtiden.

Control Center DataBLAD      BEGÄR EN DEMO      SÄKERHETSINSIKT VIDEO      CONTROL CENTER ROI

Fördelar

Control-Center-situational-awareness

Situationsmedvetenhet i realtid

Kontrollera tillgångarna via en enda gemensam driftbild, inte som isolerade system och data. Kontrollrumsplattformen tillhandahåller ett center som kan arbeta självständigt genom federerad arkitektur för globala installationer.

Minska riskerna

Automatisera besluts- och efterlevnadsrutiner för att säkerställa att tillämpliga processer följs vid varje given situation. Förlita er på att enhetlig respons tillämpas i enlighet med kontrollrummets standardrutiner (SOP).

Control-Center-reduce-risk

Snabba upp responstiderna

Förbättra effektiviteten, verkställighetsförmågan och synligheten genom att automatisera prestandarapportering och kontrollpaneler i realtid som är konfigurerade enligt organisationens krav.

Undvik teknikinlåsning

En öppen plattform för säkerhetsintegrering och ett befintligt bibliotek med över 250 drivrutiner gör att ni kan undvika stora utgifter genom att anta en mer evolutionär strategi för teknikinvesteringar.

resident connection

Förhindra informationsöverbelastning

Fokusera uppmärksamheten och säkerställ efterlevnad av en samordningsmotor som korrelerar händelser och upprätthåller säkerhet och revisionsbarhet.

Håll intressenterna informerade

  

Integrera system, enheter och sensorer

Control Center integrerar en mängd olika säkerhets- och trygghetslösningar för att ge en helhetsbild av driften:

everbridge control center device integration chart