Skip to main content

HUR VET JAG OM MINA MEDARBETARE ÄR I SÄKERHET ELLER BEHÖVER HJÄLP?

Safety Connection

Så här fungerar Safety Connection

Varje gång någon medarbetare loggar in på ert nätverk, drar ett passerkort eller använder Everbridge-mobilappen fångas det upp av Safety Connection. Dessa datapunkter dubbelkontrolleras kontinuerligt mot resehanterings- eller schemaläggningssystem som International SOS TravelTracker för att fastställa personens senast kända och förväntade plats, utan att någonsin inkräkta på hans eller hennes integritet.

Denna information, i kombination med direkt tillgång till de viktigaste underrättelseflödena, gör det möjligt för säkerhetsteam att övervaka aktiva hot i förhållande till deras medarbetares säkerhet och automatiskt varna dem när de är nära eller närmar sig en fara. Tvåvägskommunikation gör att mottagarna kan bekräfta mottagandet av larm, bekräfta att de är i säkerhet eller begära ytterligare hjälp.

Safety Connection bidrar också till att skapa en kultur av ömsesidigt ansvar genom att stärka medarbetarna. Den mobila SOS-knappen och funktionen Safe Corridor gör att medarbetarna kan meddela sig när de behöver hjälp, eller frivilligt checka in när de känner att de befinner sig i en potentiellt farlig situation.

Skydda och varna personalen

Var de än befinner sig

Med en alltmer mobil arbetsstyrka, utspridda team och stora campus erbjuder traditionella fysiska säkerhetsåtgärder inte tillräckligt skydd för de anställda. Safety Connection hjälper företag och organisationer att snabbt hitta och kommunicera med personer som kan vara i fara.

Håll personerna informerade

Power of Location-baserade larm

Med Safety Connection kan du:

 • Ta reda på vem som befinner sig i byggnaden och kommunicera med dem i händelse av nödsituationer.
 • Automatisera kommunikation och samverkan för samling och utrymningsplaner.
 • Automatisera evakueringslistor för nödsituationer.
 • Rikta in er på att nå ut via SMS, röstmeddelanden, varningar i mobilappar, digital skyltning eller meddelanden på datorn.
 • Använd Everbridges mobilapp för att direkt skicka ett meddelande till ditt team som pekar ut din nuvarande plats.

Lokalisera människor i fara

Att manuellt hitta anställda på resa tar för lång tid

När sekunderna räknas, lokaliserar du automatiskt dina anställda även när de reser eller bara förflyttar sig mellan byggnader eller på campus. Safety Connection samlar in data för att visa var medarbetarna befinner sig just nu, i realtid.

Utnyttja platsdata

med dynamiska platser

Håller automatiskt de anställdas platser aktuella även när de reser eller förflyttar sig mellan byggnader och på campus. Samla in platsdata från:

 • Tillträdes- och passerkortsystem, inklusive Lenel, Tyco, S2 med flera
 • Trådbundna och trådlösa nätverksaccesspunkter som Cisco.
 • Hotellsystem som Dean Evans.
 • Resehanteringssystem som Concur.
 • Leverantörer av medicinsk assistans och säkerhetsassistans som International SOS

Fördelar:

 • Hitta omedelbart medarbetarna i en kris
 • Tillhandahålla och upprätthålla tvåvägskommunikation för nödsituationer
 • Identifiera hot innan de inträffar
 • Ge människor möjlighet att förebygga våld och trakasserier

Skydda dina medarbetare var de än är

Med en alltmer mobil arbetsstyrka, utspridda team och stora campus kan den traditionella strategin för fysisk säkerhet inte på egen hand skydda människor. Everbridge Safety Connection hjälper företag och organisationer att snabbt hitta och kommunicera med personer som kan vara i riskzonen.

Relaterade resurser

White Paper:
Redefining Duty of Care

I detta dokument, Redefining Duty of Care: Säkerställa anställdas säkerhet genom platspositionering, Steven M. Crimando, Principal, Behavioral Science Applications, diskuterar arbetsgivaransvaret och hur det kommer förändras när nästan tre fjärdedelar av arbetskraften förväntas vara mobil år 2020.

Datablad:
Safety Connection

Läs om hur Safety Connection kan hjälpa till att hålla dina anställda trygga

Boka en demo