Request a Demo

Snabbare åtgärder

Automatisera responsen vid IT-incidenter

Automatisera responsen vid IT-incidenter hero image

Minimera påverkan på verksamheten

Den tid när IT var ett stöd för verksamheten är förbi. Idag är det IT som driver verksamheten. Med volymen och mångfalden av de kritiska IT-händelser som påverkar verksamheten är en förkortad tid för incidentrespons avgörande. När allt kommer omkring, ju längre tid det tar för ett företag att åtgärda ett IT-problem, desto allvarligare blir konsekvenserna för organisationen, dess kunder, de anställda och för varumärket. Varje störning i IT-leveransen kan inte bara kosta organisationen hundratusentals kronor, utan kan också göra så att dina IT-team felfokuserar och blir distraherade. I dagens digitala affärsvärld är inte frågan ”OM” utan ”NÄR” kritiska IT-händelser ska uppstå, och du måste vara förberedd.

Relaterade ämnen

IT INCIDENT MANAGEMENT

Service Operations, MIM teams, Support

Automatisera incidentprocessen för en snabbare och koordinerad respons. När IT tjänster slutar fungera lider Era kunder och IT-teamen utsätts för stress. Använd den nya generationens IT system för att minimera kundpåverkan och sänka kostnaderna för incidenthanteringen genom automatiserad kommunikation, samverkan och orkestrering för snabbare återstart.

Information Security Operations

Sammanför säkerhetsavdelning och IT-personal samtidigt som alla intressenter hålls uppdaterade vid säkerhetsincidenter. Orkestrera kommunikationen och samarbetet på ett koordinerat sätt vid cyberrelaterade incidenter för att begränsa attacken, mildra skadan och säkerställa att lagkrav uppfylls.

DevOps

Kombinationen av SMS-, e-post-, Skype- och ChatOps-verktyg hjälper utvecklare och operatörer att hålla kontakten under releasehanteringen. Men vad händer när det inte fungerar? Ett varningsverktyg för IT-service kan vara kittet som kopplar samman utvecklare och operatörer vid de mest krävande IT-avbrotten. De mest effektiva DevOps-organisationerna förstår att för att kunna ansvara när saker går fel måste de också automatisera själva kommunikationsprocessen.

IT Service Continuity / Disaster Recovery

Implementera användarkommunikation i realtid för att sänka kostnaderna genom att minska antalet inkommande samtal/ärenden under större händelser, allvarliga säkerhetshändelser och katastrofåterställning/kontinuitetsövningar.

Det bästa med Everbridge IT Alerting är att ha en konsekvent, förutsägbar, repeterbar process med snabb och relevant kommunikation

Mark Hydar, Ericsson

Styrkan med Critical Event Management-plattformen

 • Calendar

  Håll skiften igång

  Hantera personalens jourscheman

 • Utnyttja befintliga verktyg

  Utlös respons vid varningar från ITOM-, SIEM-, ITIM- och ITSM-verktyg

 • Hitta rätt personer

  Identifiera, hitta, kontakta och engagera rätt personer när som helst, var som helst

 • Reducera åtgärdstiderna

  Minska tiden till samarbete med ett klick, konferensbryggor och ChatOps

 • Teamprestanda

  Kontinuerligt förbättra dina teams effektivitet med prestandarapporter

 • Minska kostnaderna

  Konsolidera alla era varningslösningar till en Critical Event Management-plattform för konsistens och lägre TCO

Fördelar

 • Öka IT-tjänsternas tillgänglighet
 • Öka medarbetarnas produktivitet och effektivitet
 • Minimera inverkan på verksamheten, minska oplanerat IT-arbete
 • Undvik informationsöverflöd
 • Hantera IT-problem snabbare med minimal overhead
 • Effektivisera era processer med konsistent, repeterbar, automatiserad IT-incidentrespons och meddelanden

Relaterade produkter och resurser

 • IT Alerting

  IT Alerting

  Prioritera och åtgärda IT-incidenter snabbare med automatiserade arbetsflöden och automatiska konferenssamtal baserat på experters tillgänglighet.

 • Calendar

  On-call Scheduling

  Enkel hantering av personalplanering och skifthantering.

 • Service Now

  ServiceNow Connector

  Kontakta automatiskt jourteammedlemmar, starta konferensbryggor och eskalera när incidenter skapas i ServiceNow